''Портфоліо з теми "Піфагорове яблуко"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Піфагорове Яблуко»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, Геометрія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Математика. Звичайні дроби

Вік учнів, клас

вік 13-14 р. учні 7класу

Стислий опис проекту

Пропонований проект може бути реалізований в рамках курсу «Математика», 7клас. Можливе проведення проекту і в разі вивчення факультативного курсу «Введення в інформатику». Даний проект передбачає розвиток, узагальнення та поглиблення знань учнів про числа і дії з ними, про числових і буквених виразах, а також уявлень про деякі геометричні фігури і геометричних тілах. Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, які повинні бути сформовані на цій стадії вивчення курсу, є тим ґрунтом, яка забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання.

Публікація для представлення методів проекту

Повний План вивчення теми

"План вивчення теми"

План впровадження

Навчальні цілі

'Після закінчення учень повинен:

• утворює, записує і читає дроби;

• порівнює числа.

Навички 21 столітnя:

• Співпраця з однокласниками;

• Проводять рефліксію.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. На початку вивчення теми учні в парах розповідають один провило, це допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми. Такі обговорення після цього можуть також забезпечити інформацією про те, як учні розуміють основні поняття і елементи правила та використовувати їх згодом для з’ясування та повторного пояснення складних для учнів понять. Форма оцінювання використовується для того, щоб учні могли самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх відповідей на уроці. Учні використовують цю форму для перевірки своїх кінцевих продуктів. Учні використовують. Проведення мозкової атаки на початку завершального етапу вивчення теми надасть можливість визначити, чи розуміють учні основні елементи. Відповіді учнів на Ключове запитання під час написання ними роботи у їх журналах надає відомості про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проектах та реального життя.

Оцінювання учителем прогреса

Контрольный лист наблюдения учителя

Критерии самооценки работы в группе

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Проект починається з обговорення з учнями питань по темі проекту (для цього використовується презентація учителя). Для учнів вчитель пропонує буклет, що пояснює використання проектної методики при вивченні даної теми, і містить проблемні питання, на які учні будуть шукати відповіді. Учні класу поділяються на дві групи (у групі 4-5 чоловік). Учитель знайомить учнів з темами досліджень. Учні обмірковують план проведення досліджень, форми представлення результатів. Учні знайомляться з критеріями оцінювання їхніх робіт. Перед початком проведення досліджень необхідно обговорити з учнями. Учитель рекомендує список ресурсів по темі проекту. Обговорення з кожною групою учнів цілей і планів проведення досліджень. Виконання завдань по темі проекту. Учні проводять дослідження, уточнюються критерії оцінювання учнівських робіт, проводиться їх коригування. Учитель і учні 7 класу консультують групи, надають допомогу в аналізі отриманих результатів. Виконання творчих завдань по темі проекту. Оформляють результати досліджень. Учні захищають свої роботи, намагаються відповісти на основний питання. Ознайомлюючи учнів із дробами слід опиратися на досвід учнів, знання, поновити їх і систематизувати. Урок проходить в трьох основних етапах: Перший етап 15 хв. Спочатку діти засвоюють фактичне роздроблення (ділення) різноманітних конкретних предметів на рівні частини; утворюють із частин дроби. Ознайомити дітей з частками означає сформувати в них конкретні уявлення про частки, тобто навчити дітей утворювати частки практично. Щоб сформувати правильні уявлення про частки, треба використати достатню кількість різних наочних посібників. Як показав досвід, найзручнішими посібниками є геометричні фігури, вирізані з паперу; можна використати рисунки фігур, виконані на папері. Дуже важливо, щоб посібники були не тільки в учителя, а й у кожного учня. Правильні уявлення про частки, а пізніше про дроби будуть сформовані тоді, коли учні своїми руками діставатимуть, наприклад, половину круга, квадрата, чверть відрізка тощо. Другий етап 15 хв. Діти роблять на уроці (малюнки кругів, відрізків). Формування уявлень про частку величини також сприяє розв‘язування задач на знаходження частки числа і числа за його часткою. Ці задачі розв‘язують на наочній основі. Утворення дробів, як і утворення часток, розглядають за допомогою наочних посібників. Третій етап 15хв Діти оперують дробами по уявленню. Для закріплення здобутих знань розв‘язують такі самі вправи, як і під час знайомлення з частками: за даними ілюстраціями називають і записують, які дроби зображені, або зображують дріб за допомогою креслення, рисунка. Засвоєнню конкретного змісту дробу допомагають вправи на порівняння дробів, а також розв‘язування задач на знаходження дробу числа. На виході діти презентують презентацію з відповідями на тематичне питання. Рефлексія роботи над проектом здійснюється через роздуми про те, що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті, які питання необхідно обговорити, чи розкрити в майбутніх роботах.


учительська презентация

презентация

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Салум Маргарита

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

школа-інтернат №5

Місто\село, район, область

Горлівка

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

C 11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Тренери

Герман Артем Юрійович