''Портфоліо з теми: Галицько- Волинське князівство - спадкоємиця Київської Русі''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Галицько - Волинське князівство - спадкоємиця Київської Русі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - історія України. Другорядні - географія, художня культура

Навчальна тема (як записано в програмі)

Навчальна тема - "Галицько - Волинське князівство"

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Проект розрахований для учнів 7-го класу по темі: «Галицько-Волинсько князівство-спадкоємиця Київськоіі Русі. Учні будуть займаться пошуком інформаціі аналізом, поєднавшись в групи. Діти будуть виконувати ролі літописців, гидів, архіваріусів. Продуктом діяльності буде презентація.

Повний План вивчення теми

До початку навчання за цією темою потрібно:

•Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. •Пересвідчитися, що учні знають, як користуватися таблицею зхд. Пересвідчитися, що учні мають досвід складання запитань до анкети та проведення анкетування •Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати •об’єднати учнів у групи.

Заняття 1 Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про причини роздробленості, про етапи розвитку держави в цей період . Запитайте учнів, щоб було як би Галицько – Волинське князівство зберегло незалежність, чи можлива була єдність на той момент? Учні також обмірковуватимуть це запитання наприкінці вивчення теми після виконання групових проектів. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Основні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства. Чи був Данило Галицький першим українським королем? Які міста були столицями Галицько-Волинського князівства? Учні мають розділити поміж собою ролі відповідно до їх інтересів Учні об’єднуються в 3 групи для розробки та впровадження учнівських проектів. Вчитель знайомить учнів з основними сайтами, та правилами пошуку інформації в Інтернеті. З авторськими правами.

Заняття 2 Учні повинні зустрітися в своїх групах, щоб визначити умови, які вони вважають, необхідними для виконання своєї роботи. Вони обмінюються зібраною інформацією, обговорюють її, виділяють головне і складають свій план презентацій. Вчитель підчас роботи груп ходить класом, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Учні розробляють запитання до анкети. Протягом останніх 10 хвилин, учні заповнюють свої таблиці зхд на , які містяться в документі Заняття 3 використовуючи критерії, які запропоновані учнями та ії списки друкованих і електронних ресурсів, (надаються вчителем), попросити учнів розпочати оцінку історичного значення Галицько – Волинського князівства. яка вже є на сайтах в Інтернеті та в книжках. Продовжують роботу по обробці інформації, обговорюють форми подачі матеріалу. Вчитель знайомить учнів з правилами представлення результатів проекту. В загальних рисах учні характеризують зміст демонстраційних стендів або папки документів. Заняття 4 Вчитель пояснює, що тепер учні будуть ділитися своїми знаннями за виконаним проектом. У групах учні розроблятимуть мультимедійну презентацію або брошуру, або інформаційний бюлетень. Вчитель роздає учням документ Контрольний список, щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Вчитель повідомляє учням, що всі їх проекти повинні включати наступне:

•Обґрунтування вибору інформації яка буде задіяна в презентації і опис причин, чому її треба використовувати •Одну або кілька цифрових фотографій ситуацій , які будуть задіяні в презентації •Результати анкетування •Обговорення процесу і результатів роботи (включаючи вступ, результати виконання завдань та кінцеві думки та висновки) •Зображення (та /чи опис) архітектурних пам ятників та іншу інформацію. Потрібно попередньо забезпечити учнів формою оцінювання (документ «Форма оцінювання» таблиця зхд) про Галицько – Волинську державу. та обговорити її з учнями, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Заняття 5 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? ) розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує перша група яка працювала за темою «Основні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють таблицю, складають тести по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Вчитель підводе підсумки діяльності групи та класу. Заняття 6 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? ) розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує друга група яка працювала за темою «Галицько – Волинські князя». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють схему, складають кросворди по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Вчитель підводе підсумки діяльності групи та класу. Заняття 7 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? ) розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує третя група яка працювала за темою «Які міста були столицями Галицько-Волинського князівства? Архітектурні пам’ятки міст». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють таблицю, складають план по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Учні пишуть ессе по ключовому запитанню. Вчитель підводе підсумки діяльності груп та класу. «Дослідження для розуміння» - аркуші перевірки розуміння матеріалу. Вчитель після заняття перевіряє таблиці та надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та навчанню учнів. Отримують домашнє завдання провести анкетування серед населення.

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

• Формування у учнів навичок пошуку та збору інформації, • знати та розуміти етапи розвитку Галицько – Волинської держави • давати характеристику політичним діячам • вміти розробляти та проводити анкетування • Збирати експериментальні дані; впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення , аргументувати та робити висновки. • Здійснювати планування, робити обґрунтований вибір для вирішення проблем.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Оцінювання відбувається упродовж усієї навчальної теми, щоб діагностувати знання та мислення учнів та їх міркування. На початку вивчення теми учні в групах розповідають один одному про, роль Київської Русі в історії середньовіччя, про період роздробленості, та його причини та наслідки , це допомагає вчителю відслідковувати індивідуальні навчальні потреби учнів, щодо цієї теми. Такі розповіді ситуацій та обговорення, після цього можуть також забезпечити інформацією про те, як учні розуміють основні поняття періоду роздробленості. Та використовувати їх згодом для з’ясування та повторного пояснення складних для учнів понять. Форма оцінювання використовується для того, щоб учні могли самостійно створювати свої презентації і оцінити свої презентації до оцінки учителя. Після завершення учнями їх міні-проектів, спеціальна Форма зворотного зв’язку однокласників використовується для забезпечення отримання думок і оцінок однолітків. Учні використовують цю форму для того, щоб отримати зворотний зв'язок щодо своїх розповідей. Учні використовують цю форму для перевірки своїх кінцевих продуктів. Учні використовують Контрольний перелік запитань для вікі, щоб планувати та здійснювати моніторинг свого прогресу під час створення вікі. Проведення мозкової атаки на початку завершального етапу вивчення теми щодо Галицько – Волинської держави, надасть можливість визначити, чи розуміють учні значення цієї держави в історії України. Відповіді учнів на Ключове запитання під час створення ними презентації надає відомості про те, як учні зуміли поєднати свою роботу у проектах з більш широкими поняттями.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:

• Переглянути терміни та основні поняття у довідковому інформаційному документі. • Пересвідчитися, що учні знають, як користуватися таблицею зхд. Пересвідчитися, що учні мають досвід складання запитань до анкети та проведення анкетування • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати • розподілити учнів на групи.

Заняття 1 Спочатку поставте перед учнями Ключове запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? Можна провести з учнями мозковий штурм у малих групах та поміркувати про причини роздробленості, про етапи розвитку держави в цей період . Запитайте учнів, щоб було як би Галицько – Волинське князівство зберегло незалежність, чи можлива була єдність на той момент? Учні також обмірковуватимуть це запитання наприкінці вивчення теми після виконання групових проектів. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: Основні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства. Чи був Данило Галицький першим українським королем? Які міста були столицями Галицько-Волинського князівства? Учні мають розділити поміж собою ролі відповідно до їх інтересів Учні об’єднуються в 3 групи для розробки та впровадження учнівських проектів. Вчитель знайомить учнів з основними сайтами, та правилами пошуку інформації в Інтернеті. З авторськими правами.

Заняття 2 Учні повинні зустрітися в своїх групах, щоб визначити умови, які вони вважають, необхідними для виконання своєї роботи. Вони обмінюються зібраною інформацією, обговорюють її, виділяють головне і складають свій план презентацій. Вчитель підчас роботи груп ходить класом, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Учні розробляють запитання до анкети. Протягом останніх 10 хвилин, учні заповнюють свої таблиці зхд на , які містяться в документі

Заняття 3 використовуючи критерії, які запропоновані учнями та ії списки друкованих і електронних ресурсів, (надаються вчителем), попросити учнів розпочати оцінку історичного значення Галицько – Волинського князівства. яка вже є на сайтах в Інтернеті та в книжках. Продовжують роботу по обробці інформації, обговорюють форми подачі матеріалу. Вчитель знайомить учнів з правилами представлення результатів проекту. В загальних рисах учні характеризують зміст демонстраційних стендів або папки документів. Заняття 4 Вчитель пояснює, що тепер учні будуть ділитися своїми знаннями за виконаним проектом. У групах учні розроблятимуть мультимедійну презентацію або брошуру, або інформаційний бюлетень. Вчитель роздає учням документ Контрольний список, щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Вчитель повідомляє учням, що всі їх проекти повинні включати наступне:

• Обґрунтування вибору інформації яка буде задіяна в презентації і опис причин, чому її треба використовувати • Одну або кілька цифрових фотографій ситуацій , які будуть задіяні в презентації • Результати анкетування • Обговорення процесу і результатів роботи (включаючи вступ, результати виконання завдань та кінцеві думки та висновки) • Зображення (та /чи опис) архітектурних пам ятників та іншу інформацію.

Потрібно попередньо забезпечити учнів формою оцінювання (документ «Форма оцінювання» таблиця зхд) про Галицько – Волинську державу. та обговорити її з учнями, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

Заняття 5 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? ) розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує перша група яка працювала за темою «Основні етапи розвитку Галицько-Волинського князівства». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють таблицю, складають тести по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Вчитель підводе підсумки діяльності групи та класу.

Заняття 6 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує друга група яка працювала за темою «Галицько – Волинські князя». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють схему, складають кросворди по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Вчитель підводе підсумки діяльності групи та класу.

Заняття 7 У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання: Чи можна було зберегти незалежність Галицько - Волинської держави в період роздробленності? ) розглядати нові варіанти рішення проблеми? Учні повинні бути більш освіченими по темі. Результати своїх досліджень презентує третя група яка працювала за темою «Які міста були столицями Галицько-Волинського князівства? Архітектурні пам’ятки міст». Учні роблять нотатки в зошитах, заповнюють таблицю, складають план по темі презентації. Учні дискутують та дають оцінку роботи групи. Роблять висновки. Учні пишуть ессе по ключовому запитанню. Вчитель підводе підсумки діяльності груп та класу.

«Дослідження для розуміння» - аркуші перевірки розуміння матеріалу. Вчитель після заняття перевіряє таблиці та надає учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та навчанню учнів. Отримують домашнє завдання провести анкетування серед населення.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Пашкова Тамара Костянтинівна

Фах, навчальний предмет

Учитель історії, правознавства та англійської мови.

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №9

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецька обл.

Контактні дані

Tamara Pashkova@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 18.06.2012

Місце провведення тренінгу

м. Шахтарськ

Тренери

Масловська Олена Григорівна