''Портфоліо з теми: Барви природи''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Барви природи

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - біологія, другорядний - географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Насінні рослини. Голонасінні. Покритонасінні».

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Проект розрахований на учнів 7 класу, як вивчають тему «Насінні рослини. Голонасінні. Покритонасінні» на уроці біології. В ході проекту учні будуть займатись пошуком та обробкою інформації, створенням презентації для захисту проекту.

Повний План вивчення теми

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Засвоїти загальну характеристику насінних рослин Наводити приклади пристосування рослин до різних умов середовища Усвідомлювати причини необхідності охорони рослин Вдосконалення навичок збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про насінні рослини Розвиток в учнів критичного мислення Формування в учнів навичок переконливо демонструвати відомості про значення покритонасінних у природі та в житті людини. Формування в учнів розуміння відмінності між голонасінними та покритонасінними. Формування в учнів умінь наводити приклади квіткових рослин Формування в учнів навичок створення гербарію, створення презентацій.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту з метою визначення навчальних потреб учнів та встановлення навчальних цілей вивчення теми «Насінні рослини. Голонасінні. Покритонасінні» використати такий інструмент оцінювання як опитувальник та таблиця З-Х-Д. Для відслідкування прогресу навчання учнів - контрольний список зі спілкуванням, списки запитань для самоконтролю, тести. Щоб отримати зворотній зв’язок – заповнення блогу вчителя. Для оцінки кінцевого результату використати форму оцінювання презентації

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку проекту на педраді розглянути питання про переваги та доцільність використання методу проектів в школі. Використати буклет. На першому занятті учні об’єднуються в дві групи по 8 учнів, кожна група відповідає на запитання: 1. Чи можна бачити зелене листя взимку? 2. Чи всі квіти однакові? Демонстрація презентації, яка розкриє тему проекту, пояснить учням, за яким принципом клас об’єднається в групи, основні питання, таблиці. Під час перегляду презентації учні заповнюють таблицю З-Х-Д , що допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів та зацікавити учнів в участі у проекті На першому уроці розказати про плагіат, авторське право, про можливість використання Інтернет – ресурсів у роботі над проектом.Надати інструкціїї з ТБ при роботі на ПК. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, учитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні матеріали та завдання з теми проекту. На початку другого уроку учні переглядають приклад учнівської роботи. На другому етапі – етапі пошуку учнями інформації ознайомлюю їх з освітніми веб –ресурсами та правилами пошуку інформації в Інтернеті та критичному оцінюванню веб –ресурсів. При роботі над практичним завданням звернути увагу на корисність спілкування в Інтернеті для вирішення проблеми, що розглядається: пошуку інформації, прикладів, цікавих додаткових матеріалів. Протягом 2-6 уроку учні працюють над проектом, отримують необхідні консультації. При цьому 3 або при необхідності 4 урок проходить поза класом у вигляді екскурсії з метою збирання рослинних екземплярів. Перша група, отримавши запитання, займається пошуком та систематизацією інформації про розмаїтість та значення голонасінних, загальні ознаки хвойних. В кінцевому продукті, окрім того, показують своє бачення, чому треба берегти хвойні ліси та результати опитування населення щодо збереження новорічних ялинок та їх заміни синтетичними. Друга група показує різноманіття квіткових рослин, класифікує їх за різними показниками та пропонує варіанти продовження життя зібраних рослин, показуючи роботи з флористики, проводять дослідження про характеристики різних видів квіткових для їх використання при створенні робіт з флористики. На 7 уроці – консультації з вчителем перед захистом робіт учнів. Протягом 8 та 9 уроків проходить захист учнівських робіт по групам. Кожна група готує завдання для класу, яке учні виконують по закінченню виступу. 1 група пропонує другій створити плакат, що відобразить різномаїтість та значення голонасінних. . Друга група – створити із запропонованих сухоцвітів невелику картину.. Оцінювання учнів проводиться протягом всього проекту. До початку виконання проекту доцільно для встановлення навчальних потреб учнів використати такий інструмент оцінювання як опитувальник та таблиця З-Х-Д. Протягом роботи над проектом – щоденники спостереження, тести, запитання для самоконтролю. Важливим інструментом оцінювання є інструмент оцінювання презентацій.

Протягом роботи над проектом учням будуть надані інструкції з ТБ при роботі за комп’ютером, список освітніх веб –ресурсів, список посилань на колекції картинок, зразок списків використаних джерел

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Альонкіна Валентина Василівна

Фах, навчальний предмет

Учитель біології

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенв № 9

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецька область

Контактні дані

valentinaalonkina@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 18.06.2012

Місце провведення тренінгу

м. Шахтарськ

Тренери

Масловська Олена Григорівна