''Портфоліо з теми: «Столітня війна – прокляття Капетінгів?»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Столітня війна – прокляття Капетінгів?»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія. «Європа. Візантія. Арабський світ». Зарубіжна література, географія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Європа середньовіччя»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13

Стислий опис проекту

Проект присвячений темі «Європа середньовіччя». Проходить на основі 7 класу. Під час проекту учні розвинуть навички самостійної роботи з текстами підручника, документів, додатковою літературою. Удосконалять свої вміння аналізувати та співвідносити дати с подіями.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні зможуть: на основі матеріалу підручника та додаткових джерел називати час посилення королівської влади за Філіпа ІV Красивого, правління Плантагенетів в Англії, підписання«Великої хартії вольностей», дати скликання Генеральних штатів у Франції, англійського парламенту; хронологічні межі Столітньої війни показувати на карті територію держав, Англії, Франції в різні періоди Середньовіччя; пояснювати і застосовувати поняття: «парламент», «громадянська війна». Описувати найвизначніші битви, засідання парламенту, подвиг Жанни Д’Арк; Складати історичні портрети визначних історичних постатей Вільгельма Завойовника, Філіпа ІV Красивого, Жанни Д’Арк, Генріха ІІ Плантагенета; визначати основні риси європейських парламентів, політики європейських монархів, європейського суспільства;

Опис оцінювання

На першому занятті серед учнів проводиться оцінка первинного досвіду та виявлення їх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Під час вступної презентації вчителя учні заповнюють таблицю «ЗХД». Потім відбувається об’єднання учнів в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, обговорюють тексти документів та інших джерел інформації. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Учні ще раз переглядають таблицю «ЗХД» та визначають, чи дізналися вони те, що хотіли узнати або не знали.

Діяльність учнів

Учні знайомляться з методом проекту [1], [2], його цілями та завданнями, та з темою проекту переглядаючи презентацію вчителя. В ході презентації заповнюють форми «ЗХД» для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. За власним бажанням учні об’єднуються в 2 групи. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють завдання, що виконують різні члени групи. Учні виконують такі дослідницькі завдання: 1. Використовуючи документальні свідоцтва та інші джерела інформації відслідковують як відбувалося посилення королівської влади при правлінні Фiліпа IV Красивого. Як проходило нормандське завоювання Англії та була створена держава Плантагенетів? 2. За допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет, складають хронологічну таблицю з подій Столітньої війни. 3. Порівнюють роль Еліанори Аквітанської та Жанни Д’Арк в історії обох держав. Вчитель надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Учні здійснюють пошук необхідної для проекту інформації, проводять ознайомлення з документальною базою та історичними картами. Учитель роздає контрольний список для оцінки веб-сайтів, пояснює, що при використанні в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Учні створюють блог для спілкування та обговорення матеріалів проектної діяльності, виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми, заповнюють формі для самооцінки та взаємооцінки. 1 тиждень: Усі учні отримують завдання спільно створити презентацію, в якій продемонструють знання з історії формування середньовічної Європи та подій які в ній відбувалися. Учні 1 групи ознайомлюються з періодом правління у Франції Філіпа IV Красивого та Як проходило нормандське завоювання Англії та була створена держава Плантагенетів. Учні 2 групи ознайомлюються з терміном хронологічними рамками Столітньої війни, описуючи її події своїми словами. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, консультаційних часів, під час яких організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами. Учні виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. 2 тиждень: Учні 1 групи створюють презентацію, де порівнюють діяльність Еліанори Аквітанської та Жанни Д’Арк Учні 2 групи розробляють буклет «Чи прокляті королі Франції?»[3], [4] Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на підсумковій конференції. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Підводяться підсумки та виставляються оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Анохіна Юлія Володимирівна

Фах, навчальний предмет

історія

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12.-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 31Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткина Анастасия Сергеевна