''Портфоліо з теми: "Час і тривалість подій у природі"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Тема "Cвіт похідної в лабіринтах історії" Предмети: математика, фізика, історія математики Тема в плані: Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст. Вік, клас: 16 років, 11 клас [[Проект сприяє свідомому засвоєнню учнями математичного поняття “похідна”, розумінню ними історичних аспектів теми та її місця у житті суспільства]]

Планування

Текст заголовка

Похідна та її застосування (14 годин) 25. Границя функції в точці. 26. Похідна функції. Її фізичний та геометричний зміст. 27. Таблиця похідних. Правила диференціювання. 28. Похідна складеної функції. 29. Рівняння дотичної до графіка функції. 30. Розв’язування вправ. Самостійна робота. 31. Ознака сталості функції. Достатні умови спадання і зростання функції. 32. Екстремуми функції. 33. Застосування похідної до дослідження функцій. 34. Розв’язування вправ. Самостійна робота. 35. Найбільше і найменше значення функції на проміжку. 36. Прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин. 37. Розв’язування вправ. 38. Контрольна робота № 4.

Проект сприяє свідомому засвоєнню учнями математичного поняття “похідна”, розумінню ними історичних аспектів теми та її місця у житті суспільства

Світ похідної в лабіринтах історії Дата проведення Оцінювання За проект № Список учнів Оцінка за презентацію (0-120) Оцінка за презентацію (0-12) Оцінка за публікацію (0-120) Оцінка за публікацію (0-12) Оцінка за веб-сайт (0-120) Оцінка за веб-сайт (0-12) Оцінка за пошук Загальна оцінка 1 2 3 4 5

Веб-сторінка проекту “Світ похідної в лабіринтах історії”

Розташування інформації (30 балів) Чи легка ваша сторінка для сприйняття? Чи все місце використовується ефективно? Чи доповнюють зміст вашої сторінки таблиці, малюнки? Чи логічне розміщення? Всього Математика (30 балів) Чи використовуються дані дослідження, і наскільки повно вони відображені у таблиці? Чи поясняються математичні терміни та процеси? Чи демонструється приклад передбачення майбутнього? Чи є графік передбачення майбутнього? Всього Зміст (30 балів) Чи зрозуміло пояснені ідеї дослідження? Чи грамотно викладена інформація? Чи є інформація цікавою і пізнавальною для інших? Чи наводите ви корисні посилання на зовнішні Інтернет - ресурси? Всього

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Проект “Cвіт похідної в лабіринтах історії” Оцінювання Презентації


6 12 18 24 Історична інформація Інформація невірна, або такої інформації зовсім немає. Деяка інформація є точноюя Використано не більше ніж одне джерело. Чітко підтверджено, що інформація точна. Використано більше ніж одне джерело. Інформація подана чітко та правильно. Використано більше ніж одне джерело. Математичні знання


Пояснення плутані, не зовсім вірні, чи помилкові Частина пояснень має помилки чи неточності. Чітке пояснення питань теми. Повне і чітке пояснення всіх важливих елементів теми.

Проблеми застосування прикладів Процес вирішення проблем за допомогою матеріалу даної теми не чіткий і з помилками. Часткове розуміння, де саме може застосовуватись дана тема.. Розуміння проблеми застосування в житті знань з даної теми. Процес рішень майже повний. Чітку стратегію для рішень різних проблем з використанням знань даної теми. Оформлення презентації Ніяких ознак планування чіткої, різноманітної презентації. Деякі ознаки планування чіткої, різноманітної презентації. Слайди легко зрозуміти. Є ознаки планування чіткої презентації. Слайди легко читаються. Використані деякі ефекти і фон Явні ознаки планування чіткої, різноманітної презентації. Слайди легко читаються. Використані ефекти, графіка, звук і фон. Групова робота Один член групи працював над створенням презентації Роботу робили майже всі члени групи, але продуктивність членів команди була різною. Роботу робили всі члени групи. Більшість членів групи брали участь в спільній роботі. Роботу робили всі члени групи. Члени групи розділили задачі і всі максимально працювали на спільній результат.


Вирішення яких реальних задач вплинуло на появу поняття похідної? Які вчені незалежно один від одного, ввели поняття похідної? Коли це сталося? Чи є поняття похідної суто математичним, а чи допомагає воно мені у реальному житті? Застосування похідної у науці та техніці.

=Відомості про автора= Наталія Глинка вчитель математики Перегінська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 смт. Перегінське, Рожнятівський район, Івано-Франківська область тел: 0973228146 Проект був реалізований в 11 класі у 2011 році