''Портфоліо з теми: "Загадковий материк навпаки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Загадковий материк навпаки

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Австралія»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Навчальний проект з географії розрахований на учнів 7 класу за темою «Загадковий материк навпаки». В ході виконання проекту учні працюють з підручником та іншими джерелами географічних знань, здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет, аналізують карти, порівнюють, досліджують історію відкриття материка, особливості унікальності природи, встановлюють причинно-наслідкові зв’язки, роблять висновки. Працюють у групах, створюють буклети і презентації.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: - дати оцінку географічного положення, - характеризувати рельєф, корисні копалини, особливості природи Австралії, населення материка; - розуміти унікальність органічного світу. Формуються такі навички: - уміння визначати координати, показувати і підписувати на карті крайні точки, географічні об’єкти; - створити змістовну презентацію за темою «Загадковий материк навпаки»

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Таблицю «ЗХД» учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться підсумкова учбова конференція, де учні презентують продукти своєї діяльності. Оцінювання цієї роботи учнів проводиться за формою оцінювання публікацій, формою оцінювання презентацій.

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту, переглядаючи презентацію вчителя. В ході презентації заповнюють форми «ЗХД» для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні об’єднуються в три групи за результатами жеребкування. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють обов’язки, що виконують різні члени групи. Учні виконують такі дослідницькі завдання: 1. Використовуючи джерела географічних знань, інформацію з мережі Інтернет, учні характеризують природні компоненти материка, виявляють причини унікальності природи Австралії, наводять самого… самого… материка, створюють буклет. 2. За допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет визначають ендеміків і реліктів Австралії, створюють презентацію. 3. За допомогою інформації з мережі Інтернет виявляють причини унікальності материка-країни, створюють буклет. Вчитель надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Учні здійснюють пошук, необхідної для проекту інформації. Учитель роздає контрольний список для оцінки веб-сайтів, пояснює, що при використанні в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Учні виконують завдання на перевірку отриманих завдань з теми, заповнюють форми для самооцінки та взаємооцінки. І тиждень. Усі учні отримують завдання створити презентацію і публікацію, в яких продемонструють знання особливостей природи і населення Австралії, виявивши їх унікальність і своєрідність. Учні І групи ознайомлюються з особливостями географічного положення материка, його природою (рельєф, клімат…), опрацьовують зібрану в мережі Інтернет інформацію. Учні ІІ групи ознайомлюються зі своєрідністю органічного світу, виявляють ендеміків і реліктів, опрацьовують зібрану в мережі Інтернет інформацію. Учні ІІІ групи знайомляться з особливостями природи і населення материка-країни Австралійський союз, виявляють його унікальність, опрацьовують зібрану в мережі Інтернет інформацію. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, консультаційних часів, під час яких організовується співробітництво учнів в середині окремої групи з іншими однокласниками та з експертами. ІІ тиждень. Учні І групи опрацьовують зібрану інформацію та створюють буклет. Учні ІІ групи опрацьовують зібрану інформацію та створюють презентацію «Музей живих копалин». Учні ІІІ групи опрацьовують зібрану інформацію та створюють в формі публікації міні-твір «Мандрівка загадковою країною». Учні виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Працюючи в групах, учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на узагальнюючому уроці-презентацїі. Завершуючи навчальний проект, слід повернутися знову до ключового питання. Нагадати учням, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до таблиці «ЗХД» і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі і розмірковують про отримані знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у XXІ ст. таких, як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно зі знанням предмету. Підводяться підсумки та виставляються оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юрченко Зінаїда Семенівна

Фах, навчальний предмет

учитель географії

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа №26 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

Донецьк

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткина Анастасия Сергеевна