''Портфоліо з теми: "Донецький край та голонасінні рослини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Донецький край та голонасінні рослини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія. Тема «Голонасінні». Екологія, систематика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Назва теми «Голонасінні».

Вік учнів, клас

7клас. 12-13 років.

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 7 класу. Назва теми «Голонасінні». За програмою на цю тему відводиться 4 години. В ході проекту учні працюють з підручником, додатковою літературою, виконують лабораторну роботу, складають схеми, таблиці, порівнюють,працюють в групах, створюють буклети та презентації.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні зможуть:

- охарактеризувати загальні ознаки будови та розвитку голонасінних;

- порівнювати будову голонасінних з вищими споровими рослинами;

наводить приклади:

- найпоширеніших представників голонасінних серед флори України і свого регіону;

- використання голонасінних рослин людиною;

- працює зі збільшувальними приладами;

- робить висновки.

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Таблицю «ЗХД» учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються в групи для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми, виконують лабораторну роботу. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться урок-подорож , де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка [1] роботи над проектом. Учні ще раз переглядають таблицю «ЗХД» та визначають, чи дізналися вони те, що хотіли узнати або не знали.

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту переглядаючи презентацію вчителя. В ході презентації заповнюють форми «ЗХД» для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні об’єднуються в 2 групи. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють ролі, що виконують різні члени групи. Учні виконують такі дослідницькі завдання: 1.Використовуючи додаткову літературу та інформації в мережі Інтернет, характеризують значення голонасінних рослин в природі та житті людині, створюють буклет та презентацію. 2. За допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет складають список хвойних рослин які ростуть в нашій місцевості (Донецька область), описують їх ознаки, дають екологічну характеристику, створюють презентацію. Вчитель надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Учні здійснюють пошук необхідної для проекту інформації, проводять соцопитування. Учитель роздає контрольний список для оцінки веб-сайтів, пояснює, що при використанні в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми, заповнюють формі для самооцінки та взаємооцінки. 1 тиждень: Усі учні отримують завдання спільно створити презентацію, в якій продемонструють знання з систематики голонасінних. Учні 1 групи ознайомлюються з систематикою голонасінних, знайомляться з різноманіттям голонасінних як Донецької, так і інших країн за допомогою мережі Інтернет. Учні 2 групи ознайомлюються з значенням голонасінних рослин, описують роль голонасінних у природі та житті людини, створюють буклет, при необхідності вчитель корегує та підказує. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, консультаційних часів, під час яких організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами. Учні виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. 2 тиждень: Учні 1 групи опрацьовують зібрану інформацію та складають список голонасінних рослин, голонасінних які занесені до Червоної книги, характеризують основні правила охорони рослин. Розробляють буклет [2], [3] (різноматність голоносінних рослин). Учні 2 групи створюють презентацію застосовуючи матеріал, який вони зібрали по значенню голонасінних рослин. Створюють презентацію де, опираючись на роботи експертів, розповідають, Про значення голонасінних рослин. Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на уроці – подорожі та заключній бесіді. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання. Надати їм свої коментарі. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно iз знанням предмету. Підводяться підсумки та виставляються оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Павлікова Олена Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель біології

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Контактні дані

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткіна Анастасія Сергіївна