''Портфоліо з теми: "Доля народу та доля Батьківщини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Доля народу та доля Батьківщини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет: література

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Микола Васильович Гоголь «Тарас Бульба» (глави з повісті)»

Вік учнів, клас

7клас. 11-12років

Стислий опис

Учні 7 класу будуть працювати над проектом «Доля народна та доля Батьківщини»; предмет – література, розділ: «Жанри художньої літератури» Учні поділяються на три групи за результатами вхідного контролю: група Біографів, група Істориків-мистецтвознавців, група Знавців тексту. Група Біографів підбирає й опрацьовує теоретичний біографічний матеріал; група Істориків-мистецтвознавців досліджує історію козацтва на Україні та співвідносить її з творами різних видів мистецтва; Група Знавців тексту знаходить, уважно читає текст повісті; вивчає наукову, учбову, монографічну літературу за темою проекту, робить ідейно-художній аналіз повісті «Тарас Бульба», проводить дослідження щодо співвідношення долі народної та долі Батьківщини. Кожна група виконує спочатку пошук теоретичних даних та історичних досліджень, роблять аналіз, синтез інформації та представляють результати у вигляді реферату, буклету, презентації

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1.Ознайомити учнів з відомостями про життя і творчість М.В.Гоголя, показати його зв'язок з Україною, вплив українською культури та фольклору на його творчість, розкрити творчу історію повісті «Тарас Бульба».

2.Розвивати навички роботи з текстом, ознайомити із побутом і звичаями запорожців на основі тексту повісті, порівняти з історичними фактами.

3.Розкрити героїзм запорізьких козаків у боротьбі за свободу й незалежність України, допомогти учням зрозуміти патріотичну позицію автора.

4.Проаналізувати образ Тараса Бульби, розкрити неоднозначність і типовість характеру героя, розвивати навички словесного малювання.

5.Розкрити силу характеру Остапа і причини трагедії Андрія, розвивати навички порівняльної характеристики персонажів.

6.Познайомити учнів з різними видами мистецтва, які пов’язані з повістю М.В. Гоголя «Тарас Бульба», навчати учнів висловлювати свою думку, вести діалог за заданою темою.

7.Навчити самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал.

8.Сформувати навички аналізування і впорядковування дослідницького матеріалу.

9.Розвивати навички планування проведення досліджень.

10.Формування навичок створення статей, буклетів, презентацій.

Опис оцінювання

На початку проекту учні проходять вхідний контроль у форм он-лайн тесту з метою виявлення рівня знань кожного учня для поділення на групи. Потім проводиться обговорення основних запитань теми «Доля народна та доля Батьківщини» за допомогою вхідної презентації учителя. Учні фіксують свою роботу над проектом у журналі роботи над проектом. Впродовж роботи над проектом учні проходять неформальне опитування учителем, зустрічаються і консультуються з учителем по плану виконання проекту, звіт про результати записують у журналі роботи над проектом, у журналі оцінювання роботи в групах. Результати своєї поступової діяльності учні відображають у своїх блогах, заповняючи форму роботи в блогах. Учитель контролює роботу учнів за формою оцінювання роботи з блогом. Наприкінці роботи над проектом проводиться підсумкова учбова конференція, де учні представляють продукти своєї діяльності. Оцінювання цієї роботи учнів проводиться за формою оцінювання рефератів, за формою оцінювання буклетів, за формою оцінювання презентацій, де освітлюється доля народна та доля Батьківщини у розумінні М.В. Гоголя. Вихідний контроль для учнів проходить у формі он-лайн тесту.

Діяльність учнів

Перед початком роботи над проектом учням запропоновується переглянути буклет проекту [1], [2]для ознайомлення з темою і метою. Батьки учнів надають дозвіл на участь їх дітей у проекті та використання при роботі Інтернет ресурсів . 1етап (1 тиждень) Учитель демонструє презентацію проекту, проводить вхідний контроль у формі он-лайн тесту, розподіляє учнів на групи: група Біографів, група Істориків-мистецтвознавців, група Знавців тексту. Групи учнів отримають завдання та вхідну консультацію від учителя за допомогою вхідної презентації вчителя за проектом «Доля народна та доля Батьківщини». 2етап (1 тиждень) Учні працюють над пошуком необхідних матеріалів, заповнюють журнал роботи над проектом, де освітлюють етапи своєї роботи, починають роботу у своїх блогах. Учитель перевіряє звіт учнів , що розміщенні на блогах учнів, або написані учнями на аркушах, проводить консультації з учнями. Учитель вивчає накопичені учнями матеріали, направляє учнів і підказує шляхи виконання завдань учнями. Учні продовжують накопичувати дослідницькі матеріал, записують свої звіти у журналі роботи над проектом, у журналі роботи в блогах. Проводить проміжні опитування учнів,надає необхідні консультації . Учні планують мету роботи , її гіпотезу , виконують групові звіти на своїх блогах . Учні доповідають про обрану назву своєї групи , про обраний девіз , демонструють план своєї пошуково-дослідницької діяльності та обговорюють з учителем заходи щодо її виконання . Учитель відслідковує, коректує та оцінює діяльність учнів на їх блогах. Учні розпочинають роботу з проведення дослідів, виконують макети майбутніх рефератів, буклетів, презентації на аркушах з використанням фломастерів,олівців, клею. Звіти направляють на блог учителю. Учитель проводить аналіз і корекцію , оцінює діяльність учнів за оцінюваннями роботи над проектом, роботи в групах, роботи в блогах. 3етап (1 тиждень) Учні описують результати роботи, оформлюють обрані продукти діяльності (реферати,буклети,презентації), проводять рефлексію своєї роботи і оформлюють групові звіти на блозі за допомогою оцінювання роботи в групах. Учитель перевіряє накопичені учнями матеріали, проводить проміжне оцінювання за допомогою форми оцінювання блогу. Учні захищають результати своєї діяльності, відповідають на запитання учителя та учнів, виконують завдання вихідного контролю за он-лайн тестом. Загальні результати своєї діяльності по проекту викладають на сторінках своїх блогів. Учитель оцінює якість учнівських проектів за допомогою форм оцінювання : рефератів, буклетів, рефератів; повноту розкриття дослідницької роботи груп за допомогою форми роботи в групах; підводить підсумки діяльності учнів, оголошує отримані учнями оцінки .

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Христиченко Раїса Іванівна

Фах, навчальний предмет

учитель літератури

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа №26 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткина Анастасия Сергеевна