''Портфоліо з теми: "Алмази історичної пам′яті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Алмази історичної пам′яті

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література, тема «Фольклор та художня література». Українська література, російська мова, історія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Алмази історичної пам′яті»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект із світової літератури в 7 класі за темою «Алмази історичної пам′яті». В ході виконання проекту учні вивчають билини, розглядають представників давньоруських богатирів (здійснюють пошук інформації в довідниках, підручниках, мережі Інтернет), досліджують історичну основу билин, реальні прототипи персонажів, розглядають втілення образів богатирів в живописі.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: - розповісти про ратні подвиги та трудові звершення давніх богатирів; - характеризувати особливості історичної основи творів; - назвати картини художників за цією тематикою; Формуються такі навички: - ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження в реалізації даного проекту; - критично оцінювати інформаційні ресурси за допомогою форм та контрольних списків; - співпрацювати в команді; - узагальнювати та оцінювати факти, формулювати та аргументувати власну точку зору стосовно історичної основи творів; - створювати змістову презентацію за темою «Богатирі у живописі», розробляти буклети , враховуючи зібрані дані по темі «Билини».

Опис оцінювання

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Таблицю «ЗХД» учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Учні об’єднуються в групи для роботи над тематичними питаннями, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійної діяльності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться відкрите заняття, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Учні ще раз переглядають таблицю «ЗХД» та визначають, чи дізналися вони те, що хотіли узнати або не знали.

Діяльність учнів

Учні знайомляться з темою проекту переглядаючи презентацію вчителя. В ході презентації заповнюють форми «ЗХД» для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні об’єднуються в 3 групи за бажанням. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляє ролі, що виконують різні члени групи. Учні виконують такі дослідницькі завдання: 1. За допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет виясняють, які реальні історичні персонажі стали прототипами героїв билин та які реальні події лягли в основу твору. 2. Аналізуючи зміст билин, складають список ратних та трудових подвигів богатирів. 3. Шукають інформацію про картини на тему «Богатирі» та описують їх, створивши презентацію. Вчитель надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Учні здійснюють пошук необхідної для проекту інформації. Учитель роздає контрольний список для оцінки веб-сайтів, пояснює, що при використанні в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Учні створюють блог для спілкування та обговорення матеріалів проектної діяльності, виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми, заповнюють форми для самооцінки та взаємооцінки. 1 тиждень: Усі учні отримують завдання спільно створити презентацію, в якій продемонструють знання богатирських билин.. Учні 1 групи ознайомлюються з історичною основою створення билин за допомогою мережі Інтернет. Учні 2 групи ознайомлюються зі змістом билин та визначають коло ратних та трудових подвигів. Учні 3 групи шукають в Інтернеті картини, які зображують богатирів, описують їх, при необхідності вчитель корегує та підказує. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, консультаційних часів, під час яких організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами. 2 тиждень: Учні 1 групи опрацьовують зібрану інформацію та розробляють буклет [1], [2]. Учні 2 групи, застосовуючи свої наробки, складають списки подвигів богатирів в різних билинах. Учні 3 групи створюють презентацію на тему «Богатирі в живописі». Учні виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на підсумковому занятті. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також обговорюють розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця, творчість та ін. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно з знанням предмету. Підводяться підсумки та виставляються оцінки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бабєнкова Інна Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

світова література

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткина Анастасия Сергеевна