''Портфоліо з теми: "Історія,одягнена в роман"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Історія,одягнена в роман

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література,історія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Назва теми «Героїчне минуле в літературі»(В.Скотт «Айвенго»)

Вік учнів, клас

7 клас,12-13 років

Стислий опис проекту

Проект розрахований на учнів 7 класу. Назва теми «Героїчне минуле в літературі»(В.Скотт «Айвенго»). За програмою на цю тему відводиться 4 тижні. В ході проекту учні працюють з підручником,додатковою літературою,складають схеми,таблиці,працюють в групах,створюють презентації і буклети.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Після закінчення проекту учні зможуть: - висловлювати судження про вплив реальних історичних подій,соціального статусу і національності на долю людини; - характеризувати образі Айвенго, Седріка Сакса,Бріана де Буагільбера та інші; - пояснювати втілення у тексті ідеї віротерпимості й національної толерантності; - висловлює особисте ставлення до проблем,що порушуються в романі , аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту Після закінчення проекту учні набудуть таких навичок: - переказувати близько до тексту ключові епізоди роману «Айвенго»; - визначати головну тему твору; - наводити приклади зображення панорами життя середньовічної Англії в романі; - з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; - оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання; - навички власного судження; - прийняття відповідальності за результати спільної роботи; - вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; - усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання; - виявлення чесної та етичної поведінки;

Опис оцінювання

На першому занятті учні знайомляться з життям та творчістю В. Скотта,його роллю у розвитку історичного роману. Таблицю «ЗХД» учні заповнюють під час вступної презентації вчителя. Проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення їх інтересів за допомогою опитування та мозкового штурму. Учні об’єднуються в групи істориків та літераторів для пошуку відповідей на тематичні питання, обговорюються критерії оцінювання їх проектної діяльності. В ході роботи над проектом вчитель веде спостереження за роботою дітей в групі, учні відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. За допомогою форм оцінювання оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті. Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Учні ще раз переглядають таблицю «ЗХД» та визначають, чи дізналися вони те, що хотіли узнати або не знали.

Діяльність учнів

Переглядаючи буклет "Метод проектів" [1], [2] та презентацію вчителя, учні знайомляться з темою проекту. В ході презентації заповнюють форми «ЗХД» для вхідного оцінювання навчальних потреб учнів. За допомогою результатів оцінювання формулюють питання, що цікавлять учнів, повідомляються проблемні питання проекту. З презентації вчителя учні отримують завдання та питання, на які їм необхідно відповісти під час виконання проекту. Учні об’єднуються в 2 групи за бажанням учнів. Кожна група складає план проектної діяльності та розподіляють ролі, що виконують різні члени групи. Учні виконують такі дослідницькі завдання: 1.Використовуючи додаткову літературу та за допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет учні дізнаються про конфлікти, характерні для середньовічної Англії XII століття,боротьбу саксів і норманів,рицарство. 2. Звертаючись до роману «Айвенго», учні дають характеристику образу Айвенго ,порівнюють його з образами інших рицарів,аналізують поведінку Айвенго у різних ситуаціях,дають відповідь на питання:чи відповідають його вчинки правилам рицарської честі. 3. Учні порівнюють кодекс лицарської честі Айвенго та дворянської Гриньова з повісті О. Пушкіна «Капітанська дочка»,роблять висновок, створюють буклети. Вчитель надає інструкції та правила роботи за комп’ютером, інструкції для пошуку інформації в мережі Інтернет. Учні здійснюють пошук необхідної для проекту інформації, проводять соцопитування. Учитель роздає контрольний список для оцінки веб-сайтів, пояснює, що при використанні в проектній діяльності учні вказують посилання на джерело інформації. Учні створюють блог для спілкування та обговорення матеріалів проектної діяльності, виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми, заповнюють формі для самооцінки та взаємооцінки. 1 тиждень: Дві групи отримують завдання спільно створити буклет та презентацію , в яких продемонструють знання історії Англії XII століття та історію лицаря - пілігрима Айвенго,його характеристику. Учні 1 групи ознайомлюються з історією виникнення лицарства за допомогою мережі Інтернет. Учні 2 групи оцінюють вчинки Айвенго у романі. Учні спілкуються між собою з приводу своєї проектної діяльності за допомогою блогу, консультаційних часів, під час яких організовується співробітництво учнів в середині окремої групи, з іншими однокласниками та з експертами. 2 тиждень: Учні 1 групи дають характеристику конфліктам різних прошарків населення середньовічної Англії,складаючи план-схему. Учні 2 групи створюють психологічний портрет Айвенго, оцінюючи його вчинки в різних ситуаціях. Учні виконують завдання на перевірку отриманих знань з теми. 3 тиждень: Учні 1 групи вивчають звичаї та традиції середньовічної Англії. Учні 2 групи порівнюють образ Айвенго з образами інших рицарів роману,результати порівняння заносять до таблиці. 4 тиждень: Учні 1 групи працюючи в групах історики створюють кінцевий продукт своєї діяльності – буклет з історії лицарства [3], [4] Учні 2 групи створюють презентацію за романом В. Скотта «Айвенго» Працюючи в групах учні створюють кінцевий продукт своєї діяльності. Кожна група презентує свою роботу на підсумковій конференції. Завершуючи навчальний проект, слід повернутись знову до Ключового запитання. Запропонувати учням відповісти на це запитання у їхньому блозі. Надати їм свої коментарі до їх записів. Нагадати їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім проводиться обговорення всім класом. Вчитель знову повертається до Таблиці ЗХД і пропонує заповнити останню колонку. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Якименко Людмила Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Світова література

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Донецьк

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього" серпень 2012р. м. Донецьк, ДЗОШ №31

Дати проведення тренінгу

19.06.12-25.06.12

Місце проведення тренінгу

Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 31 Донецької міської ради Донецької області

Тренери

Богаткина Анастасия Сергеевна