''Портфоліо з теми:"Льодовий капелюшок планети Земля"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Сніговий капелюшок» планети Земля.

Основний та другорядні навчальні предмети

основний географія, другорядний фізика

Навчальна тема

Антарктида

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Проект інтегрований, включає вивчення деяких тем географії, фізики. В проекті беруть участь учні 7 класу. Робота над проектом пов‘язана з вивченням теми «Антарктида». На початку вивчення теми вчитель пояснює учням алгоритм роботи з проектом. Проводить опитування знань з теми «Гідросфера» курсу «Загальна географія» 6 класу, проводить актуалізацію знань з теми «Будова речовини» курсу «Фізика» 7 класу. Учні заповнюють таблицю ЗХД. Проект включає: створення закладок в Google за даною темою, пошук, групову роботу в електронних таблицях Google, створення презентацій, отримання супутникових 3D знімків об‘єктів на поверхні Землі, проведення міні-дослідження. Результатом роботи може бути презентація, супутникові 3D знімки поверхні Землі, роза вітрів для села Благодатне, міні-твір на тему «Чому іде сніг?»

Повний План вивчення теми

план вивчення теми план впровадження

Навчальні цілі

1.Навчання ефективно використовувати та розподіляти свій час. 2.Отримання навичок роботи в групах. 3.Складання рози вітрів для села Благодатне. 4.Створення презентації за даною темою. 5.Створення закладок в Google за даною темою. 6.Отримання супутникових 3D знімків поверхні Землі. В процесі виконання проекту відбувається формування наступних навичок: 1.Гнучкість та готовність до застосування необхідних знань, навичок та вмінь під час роботи у групі 2.Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно її оцінювати 3.Розуміння етичних, правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації 4.Навички групової роботи

Опис оцінювання

На початку роботи над проектом:

 Пояснюється учням алгоритм роботи з проектом (публікація)

 Складаються критерії оцінювання презентації, електронної таблиці Google, отриманих 3D знімків об‘єктів на поверхні Землі, рози вітрів ( критерії оцінювання)

 Проводиться актуалізація знань з теми «Будова речовини» курсу «Фізика» 7 класу

 Учні заповнюють таблицю таблиця ЗХД

Реалізація проекту:

 Знайомство з стартовою презентацією учителя(презентація вчителя)

 Розподіл ролей у проекті та групах

 Знайомство з критеріями оцінювання презентації, електронної таблиці Google, отриманих 3D знімків об‘єктів на поверхні Землі, рози вітрів

 Проводиться опитування знань з теми «Гідросфера» курсу «Загальна географія» 6 класу

 Робота з таблицею «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався таблиця "З-Х-Д"

 Самостійна робота з формами оцінювання само-та взаємооцінювання

 Робота в групах «Думаємо - Об’єднуємось - Ділимося»

 Заповнення контрольного «листка взаєморозумінь»

Після закінчення проекту:

 За допомогою форми «Оцінювання мультимедійної презентації», форми «Оцінювання роботи групи» вчитель оцінює готові проекти учнів.

 Вчитель підбиває підсумок виконаної роботи

 Всі учасники проекту отримують остаточні оцінки.

Діяльність учнів

До початку проекту:

Надати учням буклет з теми «Метод проектів» (буклет) Запропонувати взяти участь у проекті Проінформувати про початок роботи проекту, основні цілі та завдання. Провести анкетування з дітьми для виявлення знань з теми () Вчитель: Готує всі необхідні дидактичні матеріали : таблиці, пам’ятки. Розробляє план проекту, лист планування роботи у групах. Здійснює підбір матеріалу з використанням Інтернет. Спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту.

У Ч Н І : Обговорюють тему проекту, цілі, завдання. Вживаються в ситуацію, проводять відбір ідей. Визначаються теми для досліджень. Об’єднуються в 5 груп, кожна з яких буде мати своє завдання: Група «Географи»

1.Оцінити географічне положення материка Антарктида. 2.Дослідити особливості Південного океану. 3.Дослідити льодовиковий покрив материка Антарктида.

Група «Історики»

1.Дослідити історію відкриття Антарктиди. 2.Відслідкувати етапи дослідження Антарктиди. 3.Виділити етапи дослідження Антарктики. 4.Відслідкувати відкриття Південного полюсу Землі.

Група «Метеорологи»

1.Скласти розу вітрів села Благодатне. 2.Систематизувати отримані 3D знімки об‘єктів на поверхні Землі в зимовий період над селом Благодатне.

Група «Експерти»

1.Відслідкувати роботу груп географів, істориків, метеорологів 2.Зробити висновки в ході проекту

Група «Філологи»

1.Знайти матеріал для міні-твору на тему: «Чому іде сніг?» 2.Провести редакційну роботу по виконанню повідомлень істориків, географів.

Під час виконання проекту:

1 день тижня 1.Учитель проводить оцінювання знань учнів за курс 6 класу знань з географії, природознавства та 7 класу з фізики за допомогою тестування. 2.Учні об’єднуються в групи та розподілять обов’язки (учні будуть об’єднані у 4 групи і одну групу експертів). 3.Кожна група отримає критерії оцінювання роботи групи, працює за своїм планом, шукає інформацію в мережі Інтернет.

2-3 дні тижня 1.кожна група буде працювати за своїм планом. 2.групи здійснюють пошук інформації за допомогою мережі Інтернет. 4-5 дні тижня

Обробка інформації. Оформлення інформації у вигляді творчого проекту групи ( презентація з обраної теми)

6-7дні тижня

1.Перегляд продуктів проектної діяльності учнів 2.Оцінка продуктів проектної діяльності учнів

7 день 1.Презентація продуктів проектної діяльності учнів із залученням експертів (за бажанням) 2.Обговорення ключового та змістових питань 3.Обмін думками 4.Вибір найкращих творчих робіт 5.Прослуховування міні-твору на тему: «Чому іде сніг?»

Учитель Спостерігає,радить. корегує виконання проекту. На підтримку знань і умінь, якими повинен володіти учень 21 століття, забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Учні

1.Збирають і обговорюють інформацію відповідно до плану і ролі в групі 2.Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати 3.Проводять дослідження, за підтримки вчителя 4.Намагаються відповісти на питання своєї теми, виконують завдання. 5.За результатами своєї роботи учні створюють матеріали, в яких відображається результати своєї діяльності 6.Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи, оформляють проект

Під час захисту проекту:

Учитель 1.Узагальнює отримані результати 2.Підводить підсумки 3.Визначає перспективи. Учні 1.Кожна група виступає з презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, рози вітрів села Благодатне , 3D знімків об‘єктів на поверхні Землі в зимовий період над селом Благодатне, міні-твору на тему: «Чому іде сніг?» 2.Оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп

Додаткові матеріали

навички 21 століття асоціативний кущ веб ресурси з безпеки в Інтернеті оцінювання в проектному навчанні оцінювання навичок самооцінювання та рефлексії форма оцінювання мультимедійної презентації учня правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером аналіз статистичних даних архіву погоди вимоги до презентації вимоги до твору-мініатюри інформаційний лист. Запрошення на проект Карта самооцінки прогресу знань та вмінь Карта самооцінювання роботи в проекті Лист планування роботи в групі Презентація учительська Презентація учнів №1 Презентація учнів №2 Презентація учнів №3 Рефлексія вчителя-учасника тренінгу Рефлексія учнів Щоденник спостережень за листопад 2011 р.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Галина Лига

Фах, навчальний предмет

вчитель, географія

Навчальний заклад

Благодатнівська загальноосвітня школа I-IIIступенів

Місто\село, район, область

с. Благодатне, Амвросіївський р-н, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

18.06-23.06.2012

Місце проведення тренінгу

Благодатнівська загальноосвітня школа I-IIIступенів

Тренери

Бродяна Наталія Леонідівна