''Портфолио Бернацька Валентина Іванівна "Зменшувальне скло сатири''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Дж. Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера»

Вік учнів, клас

7-й клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Тема: Джонатан Свіфт «Мандри Гуллівера». Сатиричне зображення англійської дійсності в романі.

Мета проекту:дати уявлення про Ліліпутію, державний устрій та звичаї країни,зрозуміти сатиру, спрямовану на викриття соціального устроюАнглії 18 ст., розвивати навички роботи з текстом, виховувати читацький інтерес учнів.


На початку проекту учні проходять тестування та об’єднуються в групи: біографи, експерти, історики. Вчитель призентує буклет в якому знайомить з методом проєктів, предоставляє презентацію за проєктом "Англія скрізь зменшувальне скло сатири" .

Крім того учитель повинен отримати лист-дозвіл від батьків про використання статей їх дитини, а також необхідно ознайомити учнів з листом про авторське право. Кожна група має індивідуальне завдання. Для виконання завдань їм необхідно скористатися навчальним підручником, різними історичними джерелами, а також мережею Інтернет.Протягом всього проекту учитель контролює роботу груп, координує її, дає поради. Учні також звертаються за допомогою вчителя історії, для уточнення історичних подій, що розгорталися в ХІІІ ст.Наприкінці проекту учні презентують свою роботу учням сьомих класів в актовому залі.

вікі-стаття учнів на тему "Сатиричне зображення англійської дійсності в романі"

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Діяльність учнів та вчителя

Учні будуть поділені на групи.

 1 група працює над проблемними питаннями: Які партії існують у ліліпутів? У чому причина їхньої ворожнечі?  2 група . Яким чином можна здобути високу посаду при дворі? За які заслуги нагороджує імператор своїх підданих?  3 група. З якою державою ворогує Ліліпутія? Якою була причина війни?

До початку проекту:

До початку проекту у навчальному закладі з коллективом вчителів було проведенно зібрання з теми "Використання методу проектів в практичній діяльності педагога", кожний отримав буклет з данної тематики. Провести зібрання з батьками. Проінформувати про початок роботи проекту, основні цілі та завдання. Провести підготовче заняття з батьками по використанню мережі Інтернет(основи роботи з електронною поштою, основи пошуку інформації, основи використання сервісів Web 2.0). Отримати від батьків дозвіл на відкриття скриньки дитини.

Створити каталог ресурсів Інтернет для батьків.

Створити усі організаційні, методичні, дидактичні матеріали для проведення проекту.

Провести анкетування з дітьми за допомогою опитувальника для виявлення початкових знань з теми.

Реалізація проекту:

1 тиждень

- діти отримують правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером;

- проведення оцінювання знань за допомогою графічних схем геометричні фігури, кути;

- об’єднання в групи та розподіл обов’язків. Учні будуть об’єднані у три групи. - планування роботи групи. Кожна група отримає індивідуальний графік роботи групи.

2-3 тиждень - пошук інформації за допомогою мережі Інтернет. Діти знайомляться з поняттям про авторське право. Діти отримають форми для оцінки веб-сторінок та переходять до пошуку інформації у мережі Інтернет.

4 тиждень - проведення уроку.

5-6 тиждень – обробка інформації. Оформлення інформації у вигляді творчого проекту групи (мультимедійна презентація з обраної теми)

6-7 тиждень – перегляд, оцінка продуктів проектної діяльності учнів(приклад учнівської роботи).

7 тиждень – презентація продуктів проектної діяльності учнів із залученням батьків(за бажанням) обговорення ключового та змістових питань, обмін думками, вибір найкращих творчих робіт.

Після закінчення проекту:Нагородити кращі проекти учнів грамотами

Вступний етап: підготовка необхідних ресурсів, проведення батьківських зборів, показ стартовою презентації, ввідний тестування, визначення цілей проекту і кожної групи, розподіл учнів класу на проблемні групи, узгодження теми і плану роботи групи.

Поточний етап: Учні самостійно намагаються відповісти на навчальні питання своєї теми. При цьому вони повинні проаналізувати інформацію джерел і зробити висновки по темі. На підтримку розвитку навичок 21-го століття вчитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Заповнюються листи рефлексії та самооцінки, ведеться журнал проекту.

Підсумковий етап: Кожна група виступає з усною презентацією результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, бюлитень, вікі-статті. На завершення колективно обговорюються висновки, службовці відповіддю на основний питання проекту. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Проводяться підсумкове анкетування / тестування. Підбиваються підсумки роботи і здійснюється індивідуальна рефлексія експедиції, фоторепортажі).

Навчальні цілі

Проект «Зменшувальне скло сатири» розраховано на учнів 7 класів. Мета проекту: Поглибити знання учнів про Ліліпутію, державний устрій країни; зрозуміти сатиру, спрямовану на викриття соціального устрою Англії 18 ; виховувати читацький інтерес учнів. Учні повинні вміти:

• розвивати пізнавальні навички опрацювання знайденої інформаіції

• розвивати вміння ставити і вирішувати проблему

• співпрацювати в малих та великих групах

• Здійснювати вибір та прийняття комплексних рішень

• розвинути комунікативні вміння і навички публічного виступу

• вміти швидко знаходити інформацію за ключовими словами, критично оцінювати інтернет-ресурси відповідно до критеріїв наданих вчителем, не порушувати статі закону про авторські та суміжні права.

• Використовувати WIKI-технології, блоги, сайти як інструменти для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації .

Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться

• Діагностика навчальних потреб учнів З-Х-Д

• Рівня їх фактичних знань учнів з теми опитувальник

2. Під час проведення проекту проводиться:

• анкетування для групування учнів по групам

• відслідковування ходу виконання роботи

• контроль за дотриманням вимог до виконання різних видів роботи

3. По завершенню проекту проводиться: Оцінювання створених учнями робіт: презентації, публікації, сайту, допису

Проведення

вихідного тестування

самооцінювання учнів

оцінювання діяльності учнів

оцінювання вікі-статті

фасилітація

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бернацька Валентина Іванівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель російської мови та літератури Предмет: світова література

Навчальний заклад

м. Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Місто\село, район, область

м.Дніпропетровськ

Контактні дані

valentina@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9 жовтня - 23 жовтня 2012р

Місце проведення тренінгу

м.Дніпропетровськ, КЗО "Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю"

Тренери

Філюк Галина Іванівна

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 9 жовтня - 23 жовтня 2012