''Подорож до країни"Відсотків"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Подорож до країни"Відсотків"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основним предметом є математика, а допоміжні хімія,економіка.

Вік учнів, клас

6 клас 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект призначений для учнів 6 класу. У ході практичної діяльності учні повинні зрозуміти поняття відсотків, знаходження відсотків від числа та числа за його відсотками, розглянути широке використання даного поняття для розв'язування задач в повсякденній діяльності людини. У проекті учні будуть об’єднані на 3 групи(професори,економісти, хіміки). Це дасть можливість для кращого усвідомлення матеріалу. Результатом діяльності кожної групи учнів в проекті буде презентація.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Щоб визначити навчальні потреби учнів, встановити навчальні цілі я включаю методи і засоби, які явно відображають очікування вчителя і стандарти оцінки якості продуктів і дій, включаю точки контролю і методи інформування вчителя і утримання учнів в руслі учбової діяльності щодо проекту. План залучає учнів до постановки цілей проекту, управління навчанням в ході проекту і рефлексію власних знань після закінчення проекту. Використовую такі методи:на початку проекту-затвердження сценарію, постановка питань на розуміння; впродовж роботи над проектом-учні заповнюють учбові записи, проекти обговорюються і оцінюються за допомогою критеріїв; наприкінці роботи над проектом-учні готують до захисту буклети. Інструментами оцінювання є схеми та карти знань, списки запитань для самоконтролю, тести, опитувальники. Усі види оцінювання сконцентровані на потребах учнів; оцінювання здійснюється впродовж всього вивчення теми; методи оцінювання забезпечують отримання дійсних і надійних даних для того, щоб сприяти поліпшенню мого викладання та навчання учнів. Форми оцінювання: опитування, взаємооцінювання, підказки щодо рефлексії нового навчання, оцінювання критеріями та балами.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Весь процесс можно розділити на три етапи:

1.етап. При вивченні теми учні виконують дослідницькі завдання для проекту. Вчитель намагається забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має. На початку проекту вчитель проводить бесіду з учнями за допомогою презентації. Учні переглядають , виконують завдання для визначення навчальних потреб. З’ясування навчальних потреб учнів здійснюється за допомогою таких методів: графічні схеми,Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався, за допомогою якої об’єднуємо учнів в групи з різними здібностями навчання, а саме професори,економісти, хіміки Вступна презентація буде містити думки, щодо проекту і надасть групі ту інформацію, яка дозволить надати кваліфікованої поради учням. За допомогою Інтернету учні самостійно проводять дослідження, планують співпрацю в мережі з іншими учнями та експертами для спільного вирішення проблем та прийняття рішень. Також за допомогою Інтернету учні покращують навчання шкільного процесу.

2. етап. Після створення вчителем прикладу учнівської роботи учні будуть його використовувати як зразок для самостійно виконаної своєї роботи. Кожна група обдумує план проведення досліджень, обирає дослідницькі методи і форми представлення результатів. Диференціація навчання здійснюється за допомогою:анкетування учнів, забезпечення альтернативних та додаткових видів діяльності для зацікавлених учнів, забезпечення матеріалами різних рівнів складності,використання спостереження, проектування або побудови моделей, самостійна робота, об’єднання в малі групи, використання комп’ютерів та технічних засобів. Фасилітація навчального процесу складається з створення таблиці, у якій в першій колонці проводиться оцінювання поведінки, атмосфери в класі та стратегії виконання проекту; а в другій колонці-як комп’ютерні технології можуть допомогти стати наставником та зробити навчання більш зосередженим на потребах учнів. Вчитель інформує батьків про навчання за методом проектів за допомогою публікації.

3.етап.По завершенню роботи над проектом. Учні заповнюють Форму оцінювання виконання групових завдань. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для нагадування учням про наближення до наступного етапу роботи над проектом. Групи оформлюють результати досліджень у вигляді інформаційного бюлетеня та проектного дослідження.

Презентація проекту

Презентація вчителя

Приклад учнівської роботи:

Публікаціяст1 ст2

Презентація

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Федай Алла Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

НВК"гімназія-школа№1"

Місто\село, район, область

м.Маріуполь Донецька обл.

Контактні дані

alla.fedaygmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

25 березня 2013р.

Місце проведення тренінгу

НВК"ліцей-школа№14"

Тренери

Іванова Олена Леонідівна