''Навчальний проект: "Українці обирають страусів"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Українці обирають страусів

Призвище Ім'я по Батькові

Пейчева Світлана Олександрівна

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів:

математика,природознавство, економіка, «Шукачі скарбів»

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

   відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками,
   спеціальною літературою;
   використовувати можливості інформаційних технологій;
   розвивати комунікативні навички, особистісні якості кожного;
   коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, 
   використовувати різні мультимедійні засоби і можливості;
   стисло, чітко, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування 
   думок та ідей;
   при демонстрації презентацій розвивати навички виступати перед аудиторією,
   при складанні діаграм учні вчитися порівнювати, аналізувати;
   виробляти навички роботи в Інтернеті;
   при створенні публікації формувати вміння аргументовано доводити свою 
   думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи 
   текст і зображення;
   при створенні Веб-сторінки в дітей формувати дизайнерські уміння, діти 
   вчаться комп’ютерній термінології;
   під час захисту навчитися зв’язно висловлювати свої думки; 
   проводити спостереження, брати інтерв’ю, висувати гіпотези,
   робити аргументовані висновки.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

4 клас, 10 років

Термін реалізації проекту

3 тижні

Мета проекту:

сприяти формуванню у молодших школярів вміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками,спеціальною літературою; ознайомитися з інформацією про страусів, вивчити особливості їх розведення і утримання в нашому регіоні; довести практично, що утримання страусів є економічно вигідним для селян; навчити використовувати можливості інформаційних технологій; під час екскурсії на ферму навчити проводити спостереження,брати інтерв’ю, висувати гіпотези, робити аргументовані висновки. Проект передбачає ознайомлення учнів з страусами, страусиною фермою «Страус-Південь».

Опис проекту

Проект передбачає ознайомлення учнів з страусами, страусиною фермою «Страус-Південь». Учні практично доводять, що утримання фермерами Мелітопольщини страусів є економічно вигіднішим за утримування корів,телят. Переконують, що страуси прекрасно пристосувалися до кліматичних умов півдня України. В ході проекту також: 1. Комплектуються мобільні групи 2. Створюються презентація, публікація та веб-сайт проекту 3. Проходить захист в рамках конкурсу учнівських проектів початкової школи 4. Розповсюджується буклет серед мешканців села, керівників фермерських господарств.

Після закінчення проекту учні цього класу будуть запрошені до захисту презентації. Форма захисту - конференція.

Ідея проекту:

Утримання фермерами Мелітопольщини страусів є не тільки можливим, а ще й економічно вигідним.


Гіпотеза:

Припустимо, що найкрупніші птахи на Землі африканські страуси можуть благополучно
існувати в нашому регіоні. 

Які умови необхідні для цього? Чи вигідно утримання цього птаха в фермерських господарствах? Можливо, вивчивши літературу, познайомившись з розведенням екзотичних птахів на страусиній фермі «Страус – ПІВДЕНЬ», жителі нашої області сміливіше братимуть участь в розведенні страусів в своїх господарствах.

Ключове питання:

Чи є у «африканця» шанс стати «свійським українцем»?

Тематичні і змістові питання:

Чи приживуться “африканці” на Мелітопольщині? Кого обрати фермеру - страуса чи корову? Чи вигідно утримання птаха в фермерських господарствах? Які умови необхідні для цього? Як в нашому регіоні розвивається страусоводство?

Стислий опис:

І етап – учні ознайомлюються з темою проекту, Ключовим та Тематичними питаннями, темою свого дослідження. Відбувається поділ дітей на групи за вподобаннями, розподіл доручень в кожній групі.  «Фермери»: обґрунтовують і доводять з допомогою математичних розрахунків, таблиць, графіків, що фермерському господарству вигідніше утримувати страуса ніж корову. Оформлюють дослідницьку роботу у вигляді мультимедійної презентації.  «Орнітологи»: досліджують питання утримання, розмноження страусів в зоні степів; ознайомлюються з раціоном кормів, розробляють “меню” страуса на день (виходячи з існуючих в нашому регіоні);проводять шкільний конкурс малюнків і фотографій:“Сімейка страусів”. Науково-практичні матеріали, малюнки і фотографії розміщають на веб-сайті. Створюють веселий страусиний задачник.  «Мандрівники»: організовують екскурсію, зібрані матеріали систематизують і узагальнюють у формі буклета. Розповсюджують серед мешканців села, керівників фермерських господарств. Кожна група розробляє веб-сайт, презентацію або буклет згідно критеріїв оцінювання. ІІ етап - проходить обговорення й узагальнення опорних знань учнів. Проводиться анкетування для виявленння рівня відповідних навичок роботи кожного учня з комп’ютером, та забезпечення можливості навчання. Під час перегляду вчительської презентації учні знайомляться з критеріями оцінювання, з завданнями, питаннями, на які вони шукатимуть відповіді. Розподіляють свій час з допомогою календаря проекту. ІІІ етап - учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті про страусів, опрацьовують літературу, підбирають малюнки. Вони відвідують страусину ферму, проводячи інтерв’ю, виконуючи дослідження.Узагальнюють матеріали на чернетці, ведеться підготовка до захисту прокту. ІV етап – учнями проводиться рефлексія і самооцінка проекту за підсумковою картою: «Моя робота над проектом». Після цього робиться оцінка проекту групами, вчителем. Учні приймають участь в Дні захисту проектів початкової школи. Захист проходить у формі прес-конференції. Проходить вручення нагород та відзнак учням, батькам. По завершенні проекту проводиться оцінювання проекту в цілому, включно з захистом, отримання відгуків про те, наскільки вдалим він був.

Які результати одержали учні в проекті?

За результатами проведеного анкетування виявлено, що тема "Екологія" є актуальною. Фактори, що впливають на екологічну ситуацію є спільними у таких краінах, як США, Велика Британія та Україна. Це: індустріальний розвиток країни, автомобільний транспорт, розвиток атомної промисловості тощо.

Наш фотоальбом

[[1]] [[2]] [[3]] [[4]] [[5]]

Матеріали проекту:

Учнівські роботи

 • Презентація [6]
 • Публікація [7]
 • Веб-сайт [8]

Методичні матеріали

Cценарій захисту проекту Список літератури Методичні вказівки вчителю Проектний журнал Картки для оцінювання для журі [9] Вчительська презентація [10]

Дидактичні матеріали

Задачник Картки Подяки Інструкцї-пояснення Кросворд Анкета [11]

Використані матеріали:

Енциклопедії про cтраусів, журнал «Птицеводство», фотоальманахи.

Інтернет-ресурси

http://www.agrosoyuz.ua/products/tech-conf-educ/strausovodstvo http://www.meatbusiness.ua http://ru.wikipedia.org/wiki/страус http://www.straus.ru http://straus-ua.com http://ostrich.com.ua/strausovodstvo http://www.strausowod.ru http://www.kremenostrich.com.ua/ http://straus.yug.net.ua http://www.ovale.ru/site/57605/straus.zp.ua http://www.filin.vn.ua/birds/straus.htm http://gospodarstvo.ta.ua

Список літератури

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект