''ЛЮДСТВО НА МЕЖІ СТОЛІТЬ''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

ЛЮДСТВО НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Глобальні проблеми людства

Вік учнів, клас

15 – 16 років, 10 клас

Стислий опис

Учні класу об’єднуються в 6 груп: «Експерти з політичних питань», «Експерти з демографічних питань», «Експерти з екологічних питань», «Експерти з економічних питань», «Експерти з соціальних питань», «Експерти з питань дослідження Світового океану та космосу». Учням заздалегідь дається завдання підготуватися до наукової конференції з питань глобальних проблем людства. На уроці кожній групі дається окреме завдання: потрібно представити свою тему, розкрити її актуальність, запропонувати можливі шляхи вирішення проблеми. Один учень буде виконувати роль експерта з глобальних проблем і допомагати оцінювати роботу класу. Всі виступи аналізуються, робляться висновки, проводиться оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують однокласникам.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні зможуть:

• характеризувати поняття «глобальні проблеми людства»;

• показувати на карті «гарячі» точки і регіони планети, райони найбільшого забруднення довкілля;

• аналізувати причини виникнення кожної проблеми встановлювати зв’язки, знаходити способи їх розв’язання, прогнозувати події;

• створювати переконуючі презентації з теми «Глобальні проблеми людства» і демонструвати їх цільовій аудиторії.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Я_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень складає схему «Взаємозв’язок глобальних проблем сучасності» з текстовим поясненням, яка допоможе виявити знання учнів з даної теми, сформувати навчальні цілі. Спостереження за роботою учнів та заповнення вчителем анкети спостережень дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні працюють в групах, кожна група отримала завдання. Протягом уроку заповнюється систематизуючи таблиця. По закінченні роботи на проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник. Використовують анкету для здійснення самооцінювання своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію і учнівських таблиць. Перевіряються також опитувальник, який можна зробити за варіантами.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовка до проекту

Учні заздалегідь ознайомлені з темою та особливостями проведення уроку. Отримали випереджальне завдання. Один з учнів готує доповідь в цілому по темі «Поняття про глобальні проблеми людства». Під час проведення уроку цей учень буде виконувати роль спостерігача і допомагати учителю оцінювати роботу інших класу.

Початок роботи

Пояснення учителя про цілі та суть проекту з демонстрацією презентації. Учні заповнюють таблиці З-Х-Я-Д та складають схему. Після розгляду схем об’єднуються у 6 груп. На уроці кожній групі дається окреме завдання. Кожна група представляю одну з глобальних проблем, аналізує, пропонує шляхи вирішення.

1 ГРУПА – дослідити політичні проблеми, запропонувати шляхи вирішення.

2 ГРУПА – дослідити соціальні проблеми, запропонувати шляхи вирішення.

3 ГРУПА – дослідити економічні проблеми, запропонувати шляхи вирішення.

4 ГРУПА – дослідити демографічні проблеми, запропонувати шляхи вирішення.

5 ГРУПА – дослідити екологічні проблеми, запропонувати шляхи вирішення.

6 ГРУПА – дослідити проблему освоєння Світового океану та космосу, запропонувати шляхи вирішення.

Робота над проектом

Спочатку на уроці заслуховується доповідь учня, який отримав індивідуальне завдання і підготував загальну інформацію. Учні груп відбирають необхідну інформацію по своїй темі та готують презентації. Учитель спостерігає за роботою учнів та робить записи, використовуючи анкету спостерігача. Протягом виступу кожної групи заповнюється систематизуюча таблиця, яка дає можливість визначити ступінь засвоєння учнями теми уроку, виявити труднощі.

Глобальні проблеми людства	Сутність глобальних проблем	Причини їх виникнення	Можливі шляхи їх розв’язання

Приклад учнівської презентації

Закінчення роботи

Учні кожної з груп роблять висновки, оформлюють свої дослідження в презентації та презентують свої роботи.

Учитель і учні аналізують всі виступи та роблять загальний висновок про важливість кожної з проблем і необхідність її вирішення.

На завершення учням пропонується відповісти на питання щодо засвоєння ними теми.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ольга Чебан

Фах, навчальний предмет

Учитель географії

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

cheban.olga12@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

06.08.2012 – 11.08.2012

Місце провведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Тренери

Зоненко Наталія Василівна