''Дивовижні перетворення''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Дивовижні перетворення

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Початкові хімічні поняття. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції. Фізичні та хімічні властивості речовин. Спостереження і експеримент у хімії

Вік учнів, клас

13 років, 7 клас

Стислий опис

Навчальний проект з хімії «Дивовижні перетворення» розрахований на учнів 7 класу, включає в себе:

- організацію діяльності учнів по самостійному опрацюванню додаткової інформації про особливості будови і склад речовини, природні явища, їх види; про умови та ознаки хімічних реакцій, їх застосування у повсякденному житті;

- підтвердження своїх спостережень проведенням хімічного експерименту;

- установлення міжпредметних зв’язків хімії з фізикою, біологією, історією та літературою з послідуючим створенням підсумкового продукту(буклету, презентації);

- відповідь на питання: де і як використовуємо у житті хімічні реакції.

Проект поряд з тим поглиблює знання з предмету, виховує вміння співпрацювати, розвиває креативні здібності, критичне мислення, винахідливість, відповідальність, пізнавальні та практичні навички.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після завершення проекту учні зможуть:

• Розрізняти фізичні та хімічні явища.

• Формувати поняття про хімічні реакції, розрізняти фізичні та хімічні властивості речовин.

• Визначати ознаки й умови перебігу хімічних реакцій.

• Набути навичок проводити експеримент, спостерігати за його перебігом і результатами, формулювати висновки.

• Досліджувати фізичні властивості речовин.

• Використовувати комп’ютерні технології (програми для створення презентацій, буклетів) як інструмент для досліджень, організації, оцінювання інформації;

а також:

• Набудуть навички самостійної роботи та роботи в групах.

• Ознайомляться з галузями практичного використання набутих знань та умінь в практичній діяльності та в повсякденному житті.


Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

Учні з самого початку роботи над проектами заповнюють таблицю З_Х_Я_Д, для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Кожен учень заповнює учнівський план проекту за допомогою форми, яка допомагає їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Виконують хімічний експеримент за шаблоном 1 та шаблоном 2. Спостереження за роботою учнів та заповнення вчителем Щоденника спостережень дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Учні також використовують Форму оцінювання з балами, за якою вони мають створювати презентації, буклети. По закінченні роботи над проектом учням пропонується відповісти на кілька запитань з файлу Опитувальник. Використовують Форми оцінювання з балами для здійснення самооцінки своєї роботи та отримання оцінки з боку їх однокласників. Оцінювання здійснюється вчителем на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію з тієї ж Форми оцінювання з балами і учнівських таблиць та висновків до завдань.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Підготовка до проекту

Вчитель знайомить зі змістом проектного підходу і мотивує учнів. Допомагає учням у постановці цілей з демонстрацією презентації.

Планування

Учні заповнюють таблиці З-Х-Я-Д та заповнюють учнівський план проекту. Вчитель пропонує ідеї, висловлює припущення, затверджує план дій. Учні розподіляються на групи. Кожній групі дається окреме завдання: «Хіміки-аналітики» слідкувати за демонстрацією дослідів, знаходять цікаві описи реакцій, проводять їх, вивчити фактори, що впливають на перебіг таких реакцій; «Хіміки-дослідники» з’ясовують від чого залежать властивості речовин, які зміни відбуваються з речовинами, як відрізнити фізичні і хімічні явища, визначають ознаки та умови протікання хімічних реакцій, проводять відповідні досліди; , «Хіміки-науковці» опрацьовують різні джерела інформації з метою встановлення зв’язку між набутими знаннями та повсякденним життям; «Хіміки-фантазери» складають по даній темі прислів’я, казки, вірші, кросворди, ребуси. З групами вчитель визначає джерела інформації, спосіб збору і аналізу інформації, форми представлення результатів. Учні ознайомлюються з критеріями оцінки результатів, розподіляють обов’язки між членами груп.

Дослідження

В ході роботи над проектом групи збирають інформацію, проводять експеримент за шаблоном 1 та шаблоном 2, спостерігають за його перебігом, оформлюють результати досліджень, працюють над звітами, користуючись формами оцінювання з балами. Вчитель спостерігає, дає поради, консультує, перевіряє правильність проведення дослідів, робить записи в Щоденнику спостережень для вчителя.

Результати роботи над проектом та звіт груп

Групи аналізують інформацію, роблять висновки. Свої звіти у вигляді презентацій представляють групи «Хіміки-аналітики» та «Хіміки-дослідники»,у вигляді буклету свій звіт надає група «Хіміки-фантазери», а «Хіміки-науковці» оформлюють звіт у вигляді публікації в текстовому редакторі в Microsoft Office Word.

На завершення учням пропонується відповісти на питання щодо засвоєння ними теми.

Приклад учнівської презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Тетяна Черкасова

Фах, навчальний предмет

Учитель хімії

Навчальний заклад

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Місто\село, район, область

м. Дружківка Донецької області

Контактні дані

tanya.cherkasova12@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

06.08.2012 – 11.08.2012

Місце провведення тренінгу

Дружківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №12

Тренери

Зоненко Наталія Василівна