'''To be or not to be, жити або не жити?'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Формування здорового способу життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основи здоров'я , біологія

Вік учнів, клас

12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект буде проводитися в 7 класі за темою:" Формування здорового образу життя ". Під час роботи над проектом учні об'єднуються у три групи. Кожна з груп отримує завдання для дослідження. І група – розглядає та проводить дослідження за темою: "Паління та бюджет". ІІ група – розглядає та проводить дослідження за темою: " Визначення най поширених серед ваших однолітків шкідливих звичок". ІІІ група – розглядає та проводить дослідження за темою: "Вплив шкідливих звичок на організм підлітка". Необхідна інформація надається вчителем на уроці, та за наданими вчителем посиланнями самостійно добувається учнями у Інтернет середовищі. В ході проекту учні називають основні навички здорового способу життя; наводять приклади: вибору здорового способу життя людьми з найближчого оточення, характеризуюmь вплив здорового способу життя на самопочуття людини; пояснюють важливість вироблення навичок здорового способу життя; розуміють вплив здорового способу життя на життєдіяльність людини; необхідність дотримання правил здорового способу життя; порівнюють цінність здоров’я і ціну нездоров’я; здоровий спосіб життя і життя людей із шкідливими звичками

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На 1 етапі - за допомогою 3хД , на 2 етапі використовується Контрольний список для рефлексії виконання проекту(учні, батьки, вчитель), на 3 етапі – Форма оцінювання самоспрямування в навчанні (учні), на 4 етапі – Форма оцінювання виконання групових завдань (учні), на 5 етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель).

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком використання методу проектів учням та їх батькам роздається публікація з теми Буклет про метод проектів На 1 уроці демонструється вступна презентація вчителя направлена на з'ясування навчальних потреб учнів, за допомогою3хД, об’єднання учнів у групи та постановки цілей кожній групі. Учитель об’єднує клас у 3 групи: 1 група "економісти": група вивчає та розглядає економічні втрати, пов'язаних з тютюнопалінням, 2 та 3 "лікарі" - групи вивчають кінцевий результат впливу щкідливих звичок на організм людини. При виконання своїх проектів учні виконують наступну роботу: 1. виконують збір інформації в літературі та Інтернеті про економічні втрати родинного бюджету від тютюнопаління (1 група), кінцевий результат впливу тютюнопаління та вживання алкоголю на організм людини (2 та 3 група). 2. групове обговорення результатів досліджень. При роботі над даним проектом учні будуть використовувати Інтернет переважно для пошуку необхідної інформації та спілкування між собою та вчителем. Для контролю за ходом виконання роботи створено опросник для визначення рівня поінформованності учнями з вивчаємій темиВхідне опитування . Учням демонструється приклад виконання учнівської роботи для того, щоб вони мали уявлення про: як оформлювати роботу; що головне потрібно в ній зазначити; які питання треба висвітлити та що повинні отримати в кінці виконання роботи. Оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів відбувається на протязі всієї роботи. На початковому етапі використовується Контрольний список для визнання рівня поінформованності учнів з теми, на заключному етапі – Контрольний список процесу оцінювання свого проекту (відбувається в кінці проекту; оцінка учнями іншої групи, вчитель). В ході виконання проекту здійснюється диференціація навчання учнів (якщо буде потрібно) шляхом збільшення часу на виконання відповідного завдання, спрощення завдання, проведення додаткових консультацій. Фасилітація навчального процесу здійснюється: на початку проекту шляхом публікації з теми «Для чого нам потрібні навчальні проекти?» та вступної презентації вчителя; на протязі роботи над проектом – пам'ятка з оформлення презентації, публікації, приклад учнівської роботи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Курсова Олена Олександрівна

Фах, навчальний предмет

вчитель, трудове навчання

Навчальний заклад

КЗ «Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Тернівської міської ради Дніпропетровської області»

Місто\село, район, область

М.Тернівка Дніпропетровська обл.

Контактні дані

lib26kurs@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15вересня-27 вересня 2014 року

Місце проведення тренінгу

М. Тернівка СЗШ №6 Дніпропетровська обл..

Тренери

Шолохова Олена Вікторівна