'''„Найвища цінність на землі”'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Найвища цінність на землі

„Найвища цінність на землі”

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Етика

Вік учнів, клас

 • 5КЛАС
 • 11 - 12 РОКІВ

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

 • Проект передбачає формування у школярів інтересу до спілкування. Під час роботи над проектом діти набувають комунікативних навичок, вчаться працювати разом над спільною творчою роботою. Хлопчики та дівчатка будуть учитися відноситися один до одного з повагою.
 • Діти зможуть проявити себе у різних видах діяльності (артистична, поетична, музична), складання віршів, казок, братимуть участь у конкурсах на кращий малюнок, вірш.
 • Результатом проекту буде спільне з батьками свято «Свято добрих, ввічливих дітей», розроблено Кодекс класу.

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

навички 21 століття

 • розширення знань про найпростіші етикетні норми спілкування,
 • формування навичок пошуку інформації в Інтернеті,
 • навчання учнів критично оцінювати веб-ресурси,
 • формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право,
 • ознайомлення з веб- сторінками для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету.

Очікувані результати:

Ключове запитання

 • Друзями стають чи народжуються?
 • Чому ми потрібні один одному?

Тематичні запитання

 1. Чи можна прожити без дружби?
 2. Що було б, якби люди не вміли дружити?

Змістовні запитання

 • Як допомагати молодшим?
 • Як би ти хотів допомагати іншим дітям у твоєму класі?
 • Які вправи є для розвитку у себе позитивних рис характеру?

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

 • До початку проекту

Для успішного проведення проекту визначити потреби учнів. Скласти план оцінювання. Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності, використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання. Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу. Створити план оцінювання, заповнити графік оцінювання. Провести з учнями анкетування щодо визначення знань учнів про дружбу.

 • Впродовж роботи над проектом

Ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації та інформаційної газети та рекламного буклету. Провести рефлексію щодо роботи над проектом.

 • Наприкінці роботи над проектом

Надати учням критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту.

Презентація вчителя

Публікація

Найвища цінність на землі

Газета

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

 • Перед початком проекту:
 • Учитель:

Відправляє та збирає форми щодо надання прав/дозволів щодо політики безпечного використання Інтернет учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет – проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Встановлює зв’язки та узгоджує проектні плани з класом партнером. Резервує час у комп’ютерному кабінеті. Створює публікацію про метод проектів та ознайомлює з нею батьків. Домовляється з представником туристичного агентства про виступ. Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом. Організовує перевірку наявності необхідних книг у бібліотеці. Створює графік виконання проекту. Створює та показує стартову презентацію для учнів з метою зацікавлення в роботі над проектом. Допомагає учням об’єднатися у малі групи, з метою корекції складу груп допомагає обрати лідерів груп. Пропонує учням переглянути веб-сторінки для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету. Пропонує форми захисту проекту. Проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

 • Учні:

Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, збирають інформацію для проекту з різних джерел. Випускають листівки своїх досягнень де учасники проекту відображують процес пошуку, способи дослідження, власний аналіз отриманої інформації, запрошують небайдужих до співпраці

 • Під час виконання проекту
 • Учитель:

Робота над проектом починається з бесіди за методом «Асоціативний кущ» та анкетування з Основ проведення навчальних досліджень, вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Отримує доступ до учнівських файлів для забезпечення зворотного зв’язку щодо робіт учнів. Проводить моніторинг роботи учнів над проектом, розміщених в мережі Інтернет продуктів учнів щодо їх раціонального, безпечного та відповідального використання, оцінює прогрес створення портфоліо учня. Пропонує з метою диференціації роботи в групі: успішним опублікувати свою роботу на шкільному сайті, продовжити вивчення теми поглиблено, прийняти участь у різноманітних учнівських конкурсах. Для успішного проведення проекту пропонує звернутися за консультацією до вчителя історії, біології, інформатики, бібліотекаря. Фотографує учнів у процесі роботи над проектом. Заповнює журнал оцінювання учнівських робіт. Проводить бесіду з техніки безпеки. Заповнює таблицю оцінювання, в якій записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми.

 • Учні:

На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютері, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, інформаційного бюлетеня, рекламного буклету. Знайомляться з формою журналу оцінювання учнівських робіт та учнівських груп. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи. * Перша група учнів «Дружба» буде досліджувати ставлення дітей до дружби, найголовніші риси товариша та друга, складати Кодекс класу, а також створить презентацію в Power Point. * Друга група «Журналісти» буде шукати цікаві історії, оповідання, вірші, казки про дружбу в бібліотеці та в Інтернеті, розробляти сценарій свята та випустить публікацію в Publisher. * Третя група «Художники» буде збирати малюнки до конкурсу, оформлювати зал до свята, готувати костюми, узагальнювати матеріали пошуку та створить Веб-сайт в програмі Publisher. * Четверта група «Актори» буде виконувати ролі під час свята, готувати танці, пісні, інсценівки.

 • На другому уроці обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати. Учні всіх груп обговорюють, оцінюють та аналізують зібрані матеріали з метою створення мікрогрупи за спільними інтересами, застосування отриманої інформації у реальному житті. Аналізують знайденого з різних джерел матеріалу, відбирають його для створення презентації. Проектують зміст презентації, здійснюють пошук необхідних засобів наочності, її дизайн і оформлення.
 • На третьому уроці готуються до захисту, оформлюють звіт. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію(шаблон), інформаційну газету, рекламний буклет. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання.

Під час захисту проектів на четвертому уроці

 • Учитель

Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.

 • Учні

Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Проводять колективний аналіз та оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання, визначають, яка група провела аргументоване дослідження.

 • Після захисту проектів
 • Учитель

Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.

 • Учні

Всі учні класу можуть стати учасниками конкурсу на кращий малюнок, вірш про дружбу. По завершенні проекту учні разом з батьками будуть презентувати Кодекс класу та стануть учасниками шкільного свята «Свято добрих, ввічливих учнів».

Презентація учнів

Tr66.png

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Кондратюк Ірина Геннадіївна

Фах, навчальний предмет

Практичний психолог, учитель етики

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 18

Місто\село, район, область

місто Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

0502718650

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.13 – 11.06.13

Місце проведення тренінгу

ШАХТАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 18 ШАХТАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тренери