'''Чарівна давнина'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вивчайте історію легко...!!!

Чарівна давнина

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • Основний предмет: історія.
 • Другорядні предмети: географія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Київська держава за перших князів»

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Під час роботи над проектом учні залучаються до творчого вивчення історії, активно вживають ІКТ, підвищують аксіологічну, мовну компетенцію, використовують компетентності часу, простору, історичної ідентичності. Просліджують процес утворення східнослов’янської держави з центром у Києві, створюють комп’ютерні презентації з характеристики правління перших князів, опрацюють сторінки електронного атласу з нанесенням на контурну карту. Під час роботи над проектом учні збирають інформацію по групам: топоніми, філологи, політологи. 7 клас. «Київська держава за перших князів» Для досягнення цієї мети учні класу об’єднуються в три групи. Перша група «топоніми» вивчають теорії походження назви «Русь»,проводять міні - дослідження, використовуючи різні джерела, роблять висновки: про утворення держави Київська Русь, схему про походження назви «Русь». Друга група «філологи» працюють з документом «Повість минулих літ», готують розповідь про життя і діяльність Аскольда, твір – роздум «Аскольдове хрещення», родовідне дерево перших Рюриковичів Третя група «політологи» готують порівняльну таблицю «Зовнішня і внутрішня політика Олега та Ігоря», працюють з електронною картою «Походи князя Олега, князя Ігоря». Представники усіх груп створюють підсумкову презентацію.

Повний План вивчення теми

ПЛАН ПРОЕКТУ "ЧАРІВНА ДАВНИНА"

план проекту

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

план впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

навички 21 століття

В учнів будуть формуватися навички творчої інноваційності створення презентацій з дослідження походження географічних назв, історичної генеалогії, діяльності перших Київських князів В учнів будуть вдосконалюватися навички збирання відомостей кількома способами, аналізу, впорядкування, критичного мислення, використання текстових та візуальних джерел та опрацювання відомостей про державотворчі процеси. Учні навчаться переконливо демонструвати відомості про пріоритети зовнішньої та внутрішньої політики перших князів В учнів сформується уміння аналізувати історичні факти і події на основі джерел інформації, оцінювати їх, давати характеристику історичним діячам та визначати їх роль в історичному процесі. Учні зможуть визначати та складати стислий опис подій, основних ідей та допоміжних деталей у літературних творах. Учні збільшують навички ефективного співпрацювання під час створення усного, письмового та мультимедійного продукту, поширюють вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем, ефективно використовувати час та розподіляти робоче навантаження

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На першому етапі:

 • Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності.
 • Скласти план оцінювання.
 • Використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання.
 • Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи,результатів роботи в групі,
 • заповнити графік оцінювання.
 • Провести з учнями анкетування щодо визначення початкових знань учнів та заповнити таблиці «З-Х-Д».

Під час реалізації проекту

Наприкінці роботи над проектом Учні заповнюють:

Провести анкету з батьками. Запропонувати написати відгук на роботу однокласника. Рефлексія – завершити таблицю «З-Х-Д»

Публікація

Інформаційний буклет І сторона
Інформаційний буклет ІІ сторона

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

 • До початку проекту потрібно підготувати всі необхідні ресурси відповідно до плану проведення проекту, а також провести батьківські збори, з тим, щоб забезпечити підтримку батьків, пояснити їм сенс зміни форми навчального процесу,показати інформаційний буклет показати інформаційний буклет і повідомити про необхідність письмової згоди батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Учитель проводить з учнями інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
 • Постановка завдання (1 заняття)
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
презентація вчителя

Етап пов'язаний з початком роботи над теорією утворення східнослов’янської держави з центром у Києві, коли використовуючи вступну презентацію вчитель проводить діагностику вихідних знань учнів по темі: учні відповідають на питання, що дозволить з'ясувати обсяг їх початкових знань. Після презентації за допомогою «Мозкового штурму» визначаються теми і зміст подальших досліджень, заповнюються картки «З-Х-Д». Учитель показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Учитель ділить клас на 3 групи, кожна з яких буде досліджувати свою тему:

 1. Перша група «топоніми» вивчають теорії походження назви «Русь»,проводять міні - дослідження, використовуючи різні джерела, роблять висновки: про утворення держави Київська Русь, схему про походження назви «Русь».
 2. Друга група «філологи» працюють з документом «Повість минулих літ», готують розповідь про життя і діяльність Аскольда, твір – роздум «Аскольдове хрещення», родовідне дерево перших Рюриковичів.
 3. Третя група «політологи» готують порівняльну таблицю «Зовнішня і внутрішня політика Олега та Ігоря», створюють електронну карту «Походи князя Олега, князя Ігоря». Щоб задати напрям досліджень, учитель пропонує учням критерії оцінювання досліджень учнів (оцінки презентації, публікації, вікі-статті).
 • Дослідження учнів (2 тижні)

Учні самостійно намагаються відповісти на навчальні питання своєї теми. При цьому вони повинні проаналізувати історичні джерела, знайти історичні факти, що відповідають на питання дослідження, підібрати ілюстративний матеріал та зробити висновки по темі. На підтримку розвитку навичок 21-го століття навички 21 століттявчитель забезпечує групи ресурсами, необхідними для самооцінки і відстеження просування роботи груп по етапах дослідження, пропонує дидактичні завдання з теми проекту. Також учитель пропонує учням посилання на Інтернет-ресурси проекту на сервісі зберігання закладок. Проводиться спільне обговорення, а потім оформлення результатів роботи групи.

 • Захист проекту (1 заняття)

Кожна група виступає з усною захистом результатів, демонструючи свої роботи у формі презентації, буклету.шаблон учнівської презентації По завершенні виступів вони колективно обговорюються, аналізуються висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання. Підводяться підсумки, визначається група, що виконала найповніше і аргументоване дослідження, за даними критеріями, здійснюється індивідуальна рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Карпенко Тетяна Веніамінівна

Фах, навчальний предмет

історик, викладач історії

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Шахтарської міської рада Донецької області

Місто\село, район, область

Шахтарськ, Донецька

Контактні дані

karpenkotatyana0804@gmail.com


Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарськ, ЗОШ №18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна