'''Фізичні явища навколо нас'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

 • "Фізичні явища навколо нас"
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вивчайте фізику ЛЕГКО!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: фізика. Другорядні: література, історія, біологія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Навчальна тема : "Починаємо вивчати фізику"

Вік учнів, клас

7 КЛАС, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект з курсу фізики 7 клас з теми «Починаємо вивчати фізику». Учні повинні узнати де і як можна використовувати знання про фізичні явища, історію їх відкриття та дослідження, вплив на живі організми, технічне виробництво, оточуюче середовище. Учням необхідно створити презентацію, буклет, портретну галерею, працюючи у групах: «Спостерігачі»( досліджують оточуюче середовище, збирають матеріал про фізичні явища у побуті, на виробництві); «Літератори»(досліджують літературу (прозу, казки, вірші, загадки, фольклор), картини видатних художників, знаходять матеріал, який відображає фізичні явища, складають змістовні питання до ілюстрацій); «Історики»( досліджують історію відкриття , спостереження фізичних явищ вченими - фізиками).

Повний План вивчення теми

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
ПЛАН ПРОЕКТУ

Навчальні цілі

НАВИЧКИ 21 СТОЛІТТЯ

 • Навчальні цілі роботи над проектом:
 • вивчення фізичних явищ, умов їх виникнення як цілісної системи фізичної картини світу,
 • розширення знань про фізичні явища та їх використання,
 • формування навичок пошуку інформації в інтернете,
 • навчання учнів критично оцінювати веб-ресурси,
 • формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право,
 • ознайомлення з веб- сторінками для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету.

Під час роботи над проектом учні зможуть здійснити наступне (очікувані результати):

 • З’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між фізичними явищами та діяльністю людини.
 • Характеризувати фізичні явища.
 • Визначати та ставити суттєві запитання для прояснення різноманітних ситуацій, що дозволяє приймати кращі рішення.
 • Порівнювати та співвідносити показник фізичних явищ.
 • Визначати, як спостереження впливають на рівень засвоєння фізичних явищ.
 • Визначати та складати стислий опис фізичних явищ.

Опис оцінювання

 • До початку проекту

Для успішного проведення проекту визначити потреби учнів. Скласти план оцінювання. Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності, використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання. Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу. Створити план оцінювання, заповнити графік оцінювання. Провести з учнями анкетування, фізичний диктант щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для успішної роботи над проектами та заповнити таблиці З-Х-Д.

 • Впродовж роботи над проектом

Ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Запропонувати учням заповнити лист планування роботи в групі. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації, рекламного буклету, портретної галереї. Провести рефлексію (адаптація форми оцінювання) щодо роботи над проектом.

 • Наприкінці роботи над проектом

Надати учням листи для самооцінки (журнал самооцінки навчання), оцінки роботи групи (журнал оцінювання груп), критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи. Провести анкету з батьками. Запропонувати написати відгук на роботу однокласника. Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д» (методи поглибленої рефлексії). Проведення тестування для оцінювання знань з теми.

Публікація

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Інформаційний буклет 1 сторона
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Інформаційний буклет 2 сторона

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

 • Перед початком проекту:
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Презентація вчителя
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Презентація - реклама

Учитель: Відправляє та збирає форми щодо надання [дозвілправ/дозволів щодо політики безпечного використання Інтернет учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет – проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Встановлює зв’язки та узгоджує проектні плани з класом партнером. назва Резервує час у комп’ютерному кабінеті. Створює публікацію про метод проектів та ознайомлює з нею батьків. Домовляється з представником екологічної комісії виконкому про виступ. Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом. Організовує перевірку наявності необхідних книг у бібліотеці. Створює графік виконання проекту. Створює та показує стартову презентацію для учнів з метою зацікавлення в роботі над проектом. Допомагає учням об’єднатися у малі групи , з метою корекції складу груп допомагає обрати лідерів груп. Пропонує учням переглянути веб-сторінки для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету. Пропонує форми захисту проекту. Проводить інструктаж з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
Учні: Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, обирають командою теми досліджень, які їх зацікавили. За методом «Дошка запитань» оцінюють свої попередні знання з теми, формують навичку коректно формулювати свої запитання. За допомогою «Мозкового штурму» визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, заповнюють схеми «З-Х-Д», обирають форму захисту проекту. Знайомляться з презентацією про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту з метою формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право. Учні знайомляться та оцінюють веб-сторінки, з якими будуть працювати.

 • Під час виконання проекту

Учитель: Робота над проектом починається з бесіди за методом «Асоціативний кущ» та анкетування з Основ проведення навчальних досліджень, вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Отримує доступ до учнівських файлів для забезпечення зворотного зв’язку щодо робіт учнів. Проводить моніторинг роботи учнів над проектом, розміщених в мережі Інтернет продуктів учнів щодо їх раціонального, безпечного та відповідального використання, оцінює прогрес створення портфоліо учня. Пропонує з метою диференціації роботи в групі: успішним опублікувати свою роботу на шкільному сайті, продовжити вивчення теми поглиблено, прийняти участь у різноманітних учнівських конкурсах. Для успішного проведення проекту пропонує звернутися за консультацією до вчителя історії, біології, інформатики, бібліотекаря. Фотографує учнів у процесі роботи над проектом. Заповнює журнал оцінювання учнівських робіт. Проводить бесіду з техніки безпеки. Спілкується з батьками за допомогою електронної пошти чи інших засобів Інтернету для обговорення прогресу учнів в навчанні, з метою відслідкування прогресу учнів у навчанні заповнює таблицю оцінювання, в якій записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми.
Учні: На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютері, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, рекламного буклету, портретної галереї. Знайомляться з формою журналу оцінювання учнівських робіт та учнівських груп. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи. Група «Спостерігачі» Охарактеризувати фізичні явища за ознаками, спостерігати оточуюче середовище, підготувати матеріал про фізичні явища у природі, у побуті, на виробництві. Створити мультимедійну презентацію. Група «Літератори» Опрацювати художні твори, вірші, казки (за власним вибором) з питань висвітлювання фізичних явищ; підібрати картини видатних художників на яких відображено фізичні явища, скласти декілька питань за змістом картини; підібрати приказки, прислів’я та загадки на відповідну тему. Створити рекламний буклет. Група «Історики» Опрацювати біографії та винаходи вчених – фізиків, які досліджували фізичні явища; охарактеризувати внесок вчених – фізиків у розвиток науки фізики, становленні фізичної картини світу. Створити портретну галерею. На другому уроці обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати. Група «Спостерігачі» - Чи пов'язані фізичні явища із життям? Група «Літератори» - Як опис фізичних явищ вплинув на стиль художнього твору? Група «Історики» - Як відкриття фізичних явищ вплинуло на розвиток науки фізики? Учні всіх груп за допомогою довідників, посилань на веб-сайти, які запропоновані учителем та інші, електронних енциклопедій, веб-ресурсів збирають інформацію, проводять дослідження, за необхідністю проводять консультації з учителем, учителями допоміжних предметів, відвідують бібліотеку. Після обговорення зібраною інформації складають план презентації, рекламного буклету, портретної галереї. Заповнюють журнали спостережень. На третьому уроці готуються до захисту, оформлюють звіт. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію (шаблон), рекламний буклет, портретну галерею. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання, проводять самооцінку своєї роботи в групі.

 • Під час захисту проектів на четвертому уроці

Учитель Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.
Учні Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Проводять колективний аналіз та оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання, визначають, яка група провела аргументоване дослідження. Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи, таблиці «З-Х-Д», здають тестування.

 • Після захисту проектів

Учитель Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.
Учні Пишуть відгук на роботу однокласників

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Сачек Тетяна Леонідівна

Фах, навчальний предмет

учитель фізики

Навчальний заклад

Шахтарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №18

Місто\село, район, область

Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

Шахтарськ, ЗОШ №18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна