'''У царстві невтомних трудівниць'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

У царстві невтомних трудівниць

Автор проекту

Скригун Людмила Леонідівна, вчитель початкових класів,спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

Українська мова і летература, зарубіжна література, музика і образотворче мистецтво, інформатика, я і Україна, історія України, трудове навчання

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Уміння вчитися

Здоров´язберігаюча

Загальнокультурна (комунікативна)

Соціально-трудова

Інформаційна

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

3 клас (8-9 років)

Термін реалізації проекту

1 рік

Мета проекту

Поглибити знання учнів про життя бджілок, їхнє значення в природі (пізнавальне, моральне, естетичне, оздоровче, практичне), викликати пізнавальний інтерес до вивчення життя комах, формувати і розвивати міжпредметні і предметні компетенції, способи навчально-пізнавальної діяльності,формувати первинну інформаційну культуру.

Опис проекту

Ідея проекту:

Між учнями класу виникла дискусія: одні говорили, що бджілки на квітці збирають мед, інші переконували, що - нектар, а треті були впевнені, що - пилок.Ми вирішили, щоб знайти істину потрібно здобути знання. Так виникла ідея проекту "У царстві невтомних трудівниць"

Основні питання:

Ключове питання:

Звідки береться кухлик меду?

Тематичні питання:

Як живуть і яку користь приносять бджоли?

Змістові питання:

Коли бджоли роблять перший і останній виліт? Як бджоли збирають корм? Яке значення бджіл у природі? З кого складається бджолина сім'я? Які є вулики? Який обов’язок у бджоли? Коли і чому рояться бджоли? Чим живляться бджоли? У яких рослинах більше меду? Який інвентар потрібен для догляду за бджолиними сім'ями? Як зимують бджоли? Чи є вороги у бджіл? Які ще є бджоли? Що відомо цікавого про бджіл і джмелів? Що символізує бджола? Яку роль відіграє бджола у символіці? Що віщують бджоли в снах? У яких видах образотворчого мистецтва зустрічається бджолина тематика? Як використовують бджіл у нетрадиційних методах діагностики?

Візуалізація (структура) проекту

Методичний комплекс:

Методичні матеріали:презентація, матеріали до проекту, ресурси Інтернету,джерела інформації. Дидактичні матеріали:будова бджоли, завдання для спостережень, зразок учнівської публікації, зразок учнівської презентації, питання для дослідницької роботи,рекомендації до створення веб-сайту, публікації, презентації, тестування,вікторина, шаблони, творчі завдання на бджолину тематику. План проекту:план проекту, план реалізації. Засоби оцінювання: критерії оцінювання презентації, веб-сайту, публікації, оцінювання проекту.

Допоміжні матеріали:відео, картинки.

Учнівські приклади: презетації, публікація, веб-сторінка.

Стислий опис:

Проект пропонується для реалізації учням початкових класів. Працюючи над проектом, учні знайомляться з проектною діяльністю, набувають досвід діяльності в групі,вчаться використовувати в роботі ІКТ, розширюють і поглиблюють отримані знання про життя бджілок, їхнє значення в природі, використовуючи власні спостереження, розповіді пасічників та учителя біології, літературу та періодичні видання, ресурси Інтернету, набувають дослідницьких умінь, навички фотографування, виконання декупажу, складання ребусів, кросвордів, написання казок, випікання тістечок з меду, зберуть найуживаніші фразеологізми, прислів'я, приказки, загадки про бджілку, матеріали про роль бджілки у медицині, геральдиці, мистецтві, кулінарії. Повчаться у комах працьовитості, відповідальності за виконання своїх обов’язків, підтриманню чистоти і порядку, вмінню приходити на допомогу. Обєднавшись у групи, вони оформляють результати своєї роботи у вигляді публікацій, презентацій та WEB- сайтів, Учні навчаються робити самооцінку, взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Поглибити знання учнів про життя бджілок, їхнє значення в природі (пізнавальне, моральне, естетичне, оздоровче, практичне), викликати пізнавальний інтерес до вивчення життя комах, формувати і розвивати міжпредметні і предметні компетенції, способи навчально-пізнавальної діяльності. Формувати уміння спостерігати за комахами, досліджувати, встановлювати зв’язок між комахою і компонентами живої і неживої природи, висловлювати оцінні судження про ставлення людей і свого власного до бджоли, до природи, берегти природу, працювати в групі, давати самооцінку своїй відповіді, висловлювати свою думку, аргументувати і доводить її , ставити запитання до учнів і вчителя, добувати інформацію з різних джерел, виділяти потрібне із масиву інформації, поєднувати різні джерела інформації, критично оцінювати інформацію, самостійно здобувати знання, планувати та організовувати свою діяльність, виконувати творчі та інтелектуальні завдання, робити презентацію, WEB-сайт , публікацію, вміння презентувати свою роботу.

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. Об’єднання учнів у групи, планування поетапної діяльності кожної групи.
 1. Підготували план роботи над проектом
2. Спостереження за комахами в різні пори року і періоди доби.

Спостереження проводилось трьома групами учнів за напрямками: Коли бджоли зробили перший і останній вильоти? Яка була погода? Чи змінюється активність праці бджіл від погоди, періоду доби, температури повітря? Які рослини нашого краю бджоли відвідують найактивніше? Чи повертається бджілка на ту ж квітку, яку вже відвідала? Якщо повертається, то як довго затримується? Коли відбувається роїння бджіл? Чим живляться бджоли в зимово-весняний період, коли комахи вилетіли з вуликів, а квіти ще не розквітли. З цією метою діти вели щоденники спостережень, в яких занотовували побачене

 1. Вели щоденники спостережень.
 2. Працювали над створенням фоторепортажу.
3. Збір інформаційного матеріалу з різних джерел, обмін інформацією.Аналіз та систематизація матеріалу.

Щоб дізнатись про життя бджіл, їхню роль у житті природи, людини, учні збирали інформаційний матеріал про бджіл, зустрічаючись з пасічниками, вчителем біології, в періодичній пресі, довідковій та художній літературі, мережі Інтернету.Учні груп обмінювались інформацією, аналізуючи і систематизуючи зібраний матеріал.

 1. Зарезервували час в комп’ютерній лабораторії.
 2. Підготували виставку літератури та періодичних видань.
 3. Використовували ІКТ для пошуків матеріалів у мережі Інтернет.
 4. Переглядали відібраний для проекту матеріал, систематизували результати досліджень за видами матеріалів.
 5. Навчання: занесення і збереження ілюстрацій та фотоматеріалів, створення презентацій, WEB site, публікації, мультимедійних матеріалів, удосконалення умінь набирати текст.
4. Творча робота.

Групи працювали дружно над творчою роботою: ліплення композицій, малювання малюнків, створення декупажу, складанням ребусів, кросвордів, казок, створенням дитячої книжечки «Медова наука».

 1. Навчання: складання ребусів, кросвордів, набір текстового матеріалу, збереження вставлених фотоматеріалів з використанням ІКТ (Word, Excel)
5. Створення презентацій, WEB site, публікації.

Після закінчення дослідницької та творчої роботи учні працювали в групах: створювали презентації «Бджола летить, де мед пахтить», «За бджолою підеш – до меду дійдеш», «Буде бджола на квітці - буде і мед на столі», публікацію «Медова наука», WEB site «Бджола мала, а й та працює».

 1. Переглядали відібраний систематизований для проекту матеріал, створювали презентації, WEB site, публікацію.
6. Рефлексія діяльності груп.

Створивши всі матеріали по проекту, учні здійснювали рефлексію власної діяльності, удосконалювали роботу.

 1. Удосконалювали художнє оформлення і змістову сторону презентацій., публікацій, WEB site.
7. Презентація проекту.

Учні провели спеціальні відкриті години з батьками та з учнями початкової школи для демонстрації закінчених учнівських робіт у комп’ютерній лабораторії. Діти розповіли про шляхи реалізації проекту, демонстрували набуті знання і вміння.

 1. Учні показали створені презентації, публікацію та WEB site в комп’ютерній лабораторії.


Які результати одержали учні в проекті?

Наш фотоальбом

Фотоальбом

Матеріали проекту:

Оцінювання знань та вмінь учнів

По закінченню роботи кожен учень дає самооцінку своїй діяльності, а також учитель оцінює роботу учнів. Оцінювання учнів проводиться за допомогою форм для оцінювання учнівських презентацій, публікацій, WEB-сайту, і розроблених вчителем та погоджених з учнями, в результаті спільного конструктивного обговорення. Форми враховують зміст, оформлення та організацію відповідних матеріалів.

Критерії оцінювання презентації

Критерії оцінювання публікації

Критерії оцінювання веб-сторінки

Таблиця оцінювання роботи учнів

Учнівські роботи

Презентація "Бджола летить, де мед пахтить"

Презентація "За бджолою підеш - до меду дійдеш"

Презентація "Буде бджола на квітці - буде яблуко на столі"

Публікація. Казка "Медова наука"

Веб-сайт [1] [2] [3]

Інше

Дозвіл батьків на використання дитячих фотографій

Дитяча поробка. Декупаж

Методичні матеріали

Презентація

Життя бджоли у цифрах

Повір'я, звичаї та обряди

Бджолина метеорологія

Бджола в художніх творах письменників

Бджола в історії та культурі

Бджола у загадках

Прислів'я та приказки

Фразеологізми та крилаті вислови

Цілющі властивості бджолиної продукції

Страви з меду

Як бджоли довідуються про те, що десь з'являється багато нектару

Дидактичні матеріали

Завдання для спостережень

Вікторина "Чи знаєте ви?"

Питання для дослідницької роботи

Творчі завдання на бджолину тематику

Тестування

Завдання "Будова бджоли"

Рекомендації для створення презентації

Рекомендації для створення публікації

Рекомендації для створення веб-сторінки

Використані матеріали:

Фотопапір, дерев’яна рамка для поробки (декупаж), клей, прозорий лак, біла тканина, пластилін, мед, борошно, сіль, укус, харчова сода, електрична духовка, прополіс.

Інтернет-ресурси

Анимированные картинки

Афоризми

Колиба.Портал про Закарпаття

Медосбор и пчеловодство

Традиції, звичаї, обряди, вірування, свята стародавніх українців, українська міфологія, культура, цікаві факти, прикмети та повір'я

Українські традиції

Цікаве про бджіл

Abellies gif anime

Gif anime gratuit

Gifs paradise.com

Susana Soares Bee’s Project

Список літератури

1. Аксьонова Л. В. Чарівний барвінок: Хрестоматія з усної народної творчості. 1-5 класи./ В. Т. Гридіна – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 512 с.

2. Бджола медоносна //У світі дикої природи. – 2007. - № 1. – 12 листопада

3. Бджоли і оси //Юний натураліст. - 2009. №1. 4. Верес О. Зелена неділя. Літня читанка для початкової школи. – К.: «Освіта», 1993. – 224 с.

5. Велика ілюстрована енциклопедія тварин: Пер. З нім./ Текст Ф. Керфоллі і М. Феррарі; Іл.. І. Сталіо, А.Кантуччі і А. Моранді. – К.: Махаон-Україна, 2004. – 240 с.: іл.

6. Веселий струмочок: Хрестоматія для позакласного читання. З клас/ [Упоряд. Л. О. Гребенькова.]– X.: Видавництво «Ранок», 2009. – 144 с.

7. Все про тварин. Енциклопедія для наймолодших. К.: «Махаон – Україна», 2005. – 160с. 8. Горніч М. Трутні в гнізді бджіл //Пасіка. – 1994.– № 3.

9. Енциклопедія золотих казок. Казки про велетнів. – К.: Видавництво «Школа», 2002. – 55 с.

10. Жизнь животных. В 7-ми т./Гл.ред. В. Е. соколов. Т.3. Членистоногие: трилобиты, хелицеровые, трахейнодышащие. Онихофоры / Под. Ред. М.С.Гилярова, Ф.Н. Правдина. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 463с., ил., 32л. Ил.

11. Закувала зозуленька. Антологія української народної твор¬чості: Пісні, прислів'я, загадки, скоромовки: Для ст. шк. віку. [Упоряд., передм. та прим. Н. С. Шумади; худож. оформл. В. П. Вересюка. Упоряд. граф, матеріалу С. М. Музиченка].– К.: Веселка, 1989. – 606 с: іл.

12. Коляда М. Г. Тайны животного мира. Удивительные факты из жизни животных. – Донецк: 000 ПКФ «БАО», 2007. – 288 с.

13. Латченко Л. Як бджоли довідуються про те, що десь з’явилось багато нектару //Юний натураліст. – 2009.– № 2.

14. Мій краю рідний. Збірник художніх творів про природу /Упор.: А.Т., Дідівська, В.Д. Крушинська– К.: Рад.шк., 1986. – 319с. іл..

15. Прищепа К. С. Тематичний словник школяра./ В. Г. Лук'яненко. – К.: Форум, 2001. – 336 с: іл.

16. Тайны живой природы / перевод с английского А.Н.Голова. – М.: «Росмен». – 1998. – 200с.

17. Раннап Я. Як ми дресирували бджіл //Клас. – 2006.– №7.

18. Скуратівський В. Т. Місяцелік: Укр. нар. календар. – К.: Мистецтво, 1992. – 208 с: іл.

19. Страви з меду //Пасіка. – 1995.– № 6.

20. Стрєлков Д. П, Енциклопедія тварин. О. Ф. Цеханська / –Харків: Пегас, 2005.– 64 с: іл..

21. Сухомлинський В. О. Чиста криниця: Казки, оповідання, етюди: Для сімейного читання / Упоряд. О. В. Сухомлинської; Передм. Д. С. Чередниченка; Худож. оформл. Н. В.Сосніної. – К.: Веселка, 1993. – 287 с: іл.

22. Тучапська Г.В. Чому так називається? Етимологічний словник учня початкових класів. – Тернопіль: «Богдан», 1998. – 72 с.

23. Поліщук В.П. Довідник пасічника./ В.А. Гайдар, М. І. К. Чергик та ін..: «Урожай», 1990. – 219с.

24. Шкляр В. Шовковий дощик.К.: Веселка, 1984.

25. Школярик. Вірші, казки, оповідання: Хрестоматія для позакласного читання. – 2-е вид. – Харків: Торнадо, 2005. – 288 с: іл.

26. Ярещенко А.П., Сучасний фразеологічний словник української мови. /В.І. Бездітко і ін. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 640 с.

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект