'''Сильніший за війну" за твором Г. Тютюнника "Климко"'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Сильніший за війну" за твором Г.Тютюнника "Климко"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вивчайте українську мову ЛЕГКО!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: українська література
Додаткові предмети: інформатика, історія України, географія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Про далекі минулі часи"

Вік учнів, клас

7 клас, 12 років.

Стислий опис

Учні 7 класу беруть участь у проекті «Сильніший за війну» за повістю Григора Тютюнника «Климко», в якому з`ясовують причини трагізму тогочасної долі волелюбного українського народу в часи Другої світової війни, проведуть паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору, схарактеризують образ Климка дослідять, як випробування гартують характер людини, опрацюють карту Донецького краю, зберуть свідчення очевидців.
Для досягнення цієї мети учні класу об’єднуються в чотири групи.
Перша група «географи» створюють маршрут Климка «По сіль», надають стислий опис географічних особливостей місцевості, проектують рекламний буклет про Донецьк, Слов’янськ та Артемівськ.
Друга група «історики» створюють презентацію «Окупований Донбас», надають порівняльний аналіз історичних подій з літературним твором.
Третя група «журналісти» беруть інтерв'ю у очевидців - дітей-війни- свого міста про життя на Донбасі під час війни, створюють електронну газету «Доля дітей війни очима очевидців».
Четверта група «психологи» проводять психологічне дослідження «Гра долі»- зіставляють долі Климка та автора, розкривають вплив війни на характер людини, створюють презентацію – поради психолога «Як поводити себе і зберегти людяність у критичних ситуаціях».

Повний План вивчення теми

План впровадження проекту
План вивчення теми "Сильніший за війну"

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі

 • Підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння “читати й усвiдомлювати прочитане”, “прилучатися до художньої літератури, а через неї — до фундаментальних цінностей культури”, розширення їхніх культурно-пізнавальних інтересів.
 • Сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі.
 • Виховання національно свідомого громадянина України.
 • Формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Очікувані результати навчання учнів:

 • Вдосконалити навички роботи з географічною картою з метою створення маршруту.
 • Сформувати вміння створювати рекламний буклет, за допомогою якого учні переконливо продемонструють географічні відомості про Донецьк, Слов’янськ та Артемівськ.
 • Сформувати вміння швидко та ефективно шукати інформацію з історії про окупований Донбас, критично та компетентно її оцінювати, вміння вірно та творчо використовувати дані для порівняння з літературним твором.
 • Зібрати інтерв’ю з мешканцями рідного міста за заданою темою.
 • Сформувати навички створення електронної газети, яка розкриє зібрану інформацію і переконливо вплине на всіх читачів.
 • Сформувати в учнів уміння з’ясовувати ознаки, за якими можна знайти відмінності та схожість їхнього життя та життя людей, про яких вони прочитали.
 • Провести психологічне дослідження характеру головного персонажа.
 • Сформувати навички створення презентацій, які будуть переконливими для інших.
 • Сформувати навички пошуку інформації в Інтернеті.
 • Навчити учнів критично оцінювати веб-ресурси.
 • Сформувати відповідальність за дотримання законів про авторське право.

Навички 21 століття

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту провести з учнями анкетування учнів щодо визначення їх вмінь працювати творчо, у групах, умінь користуватись комп'ютером, Інтернетом. Запропонувати розпочати заповнення таблиці "З-Х-Д".
Впродовж роботи над проектом запропонувати учням заповнення листа планування роботи в групі , ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації, інформаційної газети та рекламного буклету. Провести рефлексію роботи над проектом.
Наприкінці роботи над проектом надати учням листи для самооцінки власної діяльності, оцінки роботи групи , критерії оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту , форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи .
Провести анкету з батьками.
Запропонувати учням написати відгук на роботу однокласника.
Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д».
Проведення тестування для оцінювання знань з теми.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку проекту

презентація вчителя
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
презентація вчителя
презентація вчителя


Учитель: повідомляє адміністрацію, учителів інформатики, історії, географії, психолога про проект, ознайомлює батьків з інформаційним буклетом, відправляє та збирає форми щодо надання прав (дозволів) щодо політики безпечного використання Інтернету з учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті, дозвіл на проведення екскурсії до Артемівська. Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом за формою оцінювання. Запропоновує учням переглянути веб-ресурси для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету. Зарезервувати час у комп’ютерному класі та в читальному залі бібліотеки, складає список реєстрації учнів. Встановити зв’язки та узгодити проектні плани з класом -партнером. Статтю для розміщення інформації про майбутній проект на шкільному сайті надати адміністратору шкільного сайту.
Проводить з учнями анкетування учнів щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами та заповнити таблиці «З-Х-Д». Ознайомлює з планом роботи над проектом, з інструктажем з техніки безпеки під час роботи на комп'ютері та під час повідомлень технічних проблем. Показує презентацію проекту, обговорює тематичні питання за проектом.

Учитель пропонує завдання групам і форми захисту проекту.
Перша група «Географи» створюють маршрут Климка «По сіль», надають стислий опис географічних особливостей місцевості, проектують рекламний буклет про Донецьк, Слов’янськ та Артемівськ.
Друга група «Історики» створюють презентацію «Окупований Донбас», надають порівняльний аналіз історичних подій з літературним твором.
Третя група «Журналісти» беруть інтерв'ю у очевидців - дітей-війни- свого міста про життя на Донбасі під час війни, створюють електронну газету «Доля дітей війни очима очевидців».
Четверта група «Психологи» проводять психологічне дослідження «Гра долі»- зіставляють долі Климка та автора, розкривають вплив війни на характер людини, створюють презентацію – поради психолога «Як поводити себе і зберегти людяність у критичних ситуаціях».

Учитель: після того, як учні об’єднаються в групи, оглянути рівень кожної групи, закріпити сильних учнів до слабких для допомоги.

Учні: оцінюють веб-сторінки, в яких будуть працювати. Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, завдання яких їх зацікавили. Визначаються з ролями в групах. Складають правила роботи групи, придумують її девіз, емблему. Обговорюють задачи проекту, проводять «Мозковий штурм» визначаються з проблемами дослідження, заповнюють картки «З-Х-Д». Визначаються з формою захисту проекту.

Під час виконання проекту
Учитель: фотографує учнів, заповнює журнал спостереження, журнал оцінювання, проводить консультації, надає допоміжні матеріали для слабких учнів.
Запропоновує учням заповнення листа планування роботи в групі, ознайомлює з журналом оцінювання учнівських робіт, з критеріями оцінювання презентації, інформаційної газети та рекламного буклету. Проводить рефлексію щодо роботи над проектом. Надає приклади оформлення списку використаних джерел .
Запропоновує учням звернутися по консультації до вчителів історії, географії, до психолога, інформатика, бібліотекаря. Отримує адреси електронної пошти учнів для доступ до учнівських файлів, їх аналізу та корекції. Забезпечує можливість зворотного зв’язку між учнями через Інтернет - мережу.
Зв’язується з представником туристичного агентства для проведення екскурсії до м. Артемівська.
Учні: розподіляють ролі та обов’язки в групі, збирають інформацію, ведуть щоденники роботи над проектом, заповнюють журнал самооцінювання, консультуються з учителями, підбираючи заздалегіть питання, обговорюють критерії оцінювання, готуються до захисту проекту, поступово оформлюють проекти.

1 група «Географи» опрацьовують карту Донецької області і знаходять міста, які проходив головний герой повісті, йдучи з Донбасу до Артемівська по сіль, створюють маршрут подорожі. Працюють з Інтернет - джерелами, знаходять матеріали для створення рекламних буклетів про основні міста подорожі: Донецьк, Артемівськ, Слов’янськ. Беруть консультацію у вчителя географії. Оглядають контрольний список буклету. У рекламних буклетах учні повинні висвітити багатство та користь природних ресурсів цих міст. Підбирають шаблони та ілюстрації для буклетів, оформлюють, користуючись критеріями оцінювання, та роздруковують роботи.

2 група «Історики» працюють з Інтернет - джерелами, знаходять матеріали про історичні події Великої Вітчизняної війни на Донбасі, отримують консультації з учителем історії, бібліотекарем. Підбирають музичний та ілюстративний матеріал до презентації. Консультуються з вчителем інформатики і створюють мультимедійну презентацію(шаблон презентації), звертаючи увагу на критерії оцінювання презентації.

3 група «Журналісти» збирають матеріал за своїми тематичними запитаннями, зіставляють питання для інтерв’ю, беруть інтерв’ю у мешканців міста, дитинство яких відчуло на собі тяжкі воєнні роки. Зіставляють події, описані у творі, з почутими фактами. Підбирають назви до рубрик газети, опрацьовують зібраний матеріал. Консультуються з вчителем інформатики щодо створення електронної газети і оформлюють її.

4 група «Психологи» проводять аналіз характеру головного персонажа, досліджують його психічний стан, порівнюють з характером і долею автора, відмічаючи автобіографічну єдність. Опрацьовують приклад газети. Консультуються з психологом школи для розкриття психологічного стану людини в критичних ситуаціях, знаходять матеріал в Інтернет – джерелах і складають мультимедійну презентацію пам’ятки ««Як поводити себе і зберегти людяність у критичних ситуаціях», користуючись критеріями оцінювання.

Учитель домовляється з туристичним агентом і організовує поїздку до міста Артемівська у соляні шахти.

За урок до захисту проектів
Учитель надати учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи, мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи . Запрошує на захист учнів паралельного класу, адміністрацію, бібліотекаря, батьків.
Учні опрацьовують критерії і готуються до захисту готових продуктів проекту.

Під час захисту проекту – останній урок
Учитель: бере участь в обговорення захисту проектів за орієнтовними запитаннями, надає питання за змістом, оцінює роботи, узагальнює результати, аналізує, підводить підсумки, надає перспективи на майбутнє, вручає сертифікати – нагороди.
Учні: презентують роботи, на завершенні колективно обговорюють, учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання груп, критеріїв оцінювання презентацій, буклету, газети, підводять підсумки, проводять самооцінку роботи в групі, визначають групу, яка найкраще справилась з проектом, провела докладне дослідження. Відзначають помилки, які були допущені в роботах, запам’ятовують на майбутнє.

Після закінчення проекту
Учитель: проводить анкету з батьками щодо роботи учня над проектом. Запропоновує учням написати відгук на роботу однокласника. Проводить рефлексію – пропонує дописати таблиці «З-Х-Д». Проводить тестування для оцінювання знань з теми. Надає кращі роботи вчителю інформатики для висвітлення на шкільному сайті, пропонує одарованим учням продовжити дослідження для написання роботи МАН. Повертає обладнання.
Учні: пишуть відгуки, таблицю «З-Х-Д» та тестування з теми, завершують фотозвіт або відео звіт роботи над проектами, повертають книги в бібліотеку.

Публікація

І сторона
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
ІІ сторона

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Панова Олена Вікторівна

Фах, навчальний предмет

філолог, учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Шахтарської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

м. Шахтарськ Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 18.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Шахтарськ ЗОШ № 18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна