'''Протфоліо з теми "Крива навколо нас"'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Крива навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Найпростіші геометричні фігури на площині»

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту

Цей проект об’єднує шкільні предмети: інформатику та математику.
Основна ідея проекту полягає у розвитку учнів навичок мислення високого рівня, а саме:
навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її;
висувати гіпотези та ідеї;
обговорювати результати досліджень.
Учні повинні вміти шукати інформацію в Інтернеті, зробити висновки, що виділило б їх як лідерів і підтверджує їх високий статус та знайти шляхи, як стати лідерами та підготувати свої власні презентацію, публікацію та блог. Наприкінці проекту буде оголошено конкурс на кращі ідеї. Результатами цього конкурсу учні будуть постійно поновлювати свій блог.
Для вивчення даної теми учні згідно своїх навчальних досягнень розбиваються на групи. Після того, як групи були сформовані, учні обирають собі лідера. Кожна з груп отримує «Картку оцінювання», в якій буде виставлено бали за активність на уроці. Також учнями було проведено дослідження на тему «Чи може світ складатися тільки з прямих ліній? », «Чому дороги рівні та криві?». Проаналізувавши результат, учні обирають для себе ряд питань, на які можна отримати відповідь лише після того, як буде опрацьовано потрібний матеріал. Також учні повинні розглянути, в яких сферах діяльності людини можна застосувати знання, отримання після вивчення даної теми.
Цей проект призначений для того щоб учні подивилися навкруги і побачили красу кривих ліній на дереві, будівлі, хмарах і.т.п. Вони повинні навчитися спостерігати і бачити світ навколо себе.
До відома батьків необхідно донести інформацію про переваги методу проектів як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів (буклет)

Повний План вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:
- дати поняття про геометричні фігури;
- дати означення відрізка, променя, ламаної та її довжини;
- зображати і вимірювати відрізки та ламані;
- здійснювати пошук інформації в Інтернеті ї(згідно до форми оцінювання аналізу сторінок Інтернету);
- в учнів будуть формуватися навички створення буклету «Чому дороги рівні та криві? Мій шлях до школи», презентації «Яким би був оточуючий світ, якби всі лінії були прямі», публікацію «У світі цікавих кривих» , роботи з блогом до теми «Крива навколо нас»;
- роз приділяти ролі в групі

Опис оцінювання

До початку проекту: для учнів було проведено анкетування
Реалізація проекту:
Учні об’єднуються в дві групи(використовуючи стратегію Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося) та з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список питань до проекту, який допомагає їм планувати, а потім відстежувати свій прогрес під час виконання досліджень та соціального опитування. Після обговорення в класі оцінюється ступінь розуміння теми учнів за допомогою письмових відповідей на Основні запитання до вивчення теми і запитання, які викладено в документі на розуміння процесу дослідження. Оцінювання здійснюється вчителем щотижнево на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Учні узагальнюють дослідження у вигляді презентацій, публікацій. Проводиться рефлексія
Після закінчення проекту:
-за допомогою форми оцінювання презентації, вчитель повинен оцінити проекти учнів;
-за допомогою форми оцінювання кожен учень має оцінити свої досягнення;
-за допомогою форми оцінювання роботи в групах, учні оцінять роботу кожної групи.
-оцінюється вміння аргументовано виступати перед аудиторією, брати участь в обговоренні, задавати питання, стислість і повнота виступів, грамотність, творчий підхід.

Діяльність учнів

За 2 тижні до початку проекту: учитель розповідає учням та батькам про метод проектів, показує публікацію (буклет) й заохочує до роботи, пояснює специфіку проектної роботи й формує в учнів навички об’єктивного само оцінювання, колективної роботи (групова робота на уроках).

На першому етапі проекту(1 тиждень) :
• Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням«Чи можна сказати, що «світ ідеальний»?»На початку заняття вчителем здійснюється усне опитування учнів за темою уроку «Лінії».
• Робота над проектом починається з презентації вчителя . На початку проектної діяльності проводиться анкетування для учнів.
• Ознайомившись з тематичними питаннями (Яким би був оточуючий світ, якби всі лінії були прямі? Чому ми не можемо ходити тільки по прямій дорозі?) діти, використовуючи стратегію Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося, висувають ідеї щодо реалізації проекту.
• Учні отримують форму оцінювання проектів і обговорюють її. Використання Форми допоможе їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання.
• Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. Учні отримують: «Правила роботи за комп’ютером», «План виконання навчального проекту». Вчитель разом з учнями обговорює друковані та електронні ресурси для збору даних.

На другому етапі проекту (2 тиждень):
Учні класу об’єднуються в дві групи(Форма оцінювання виконання групового завдання), кожна з яких буде досліджувати свою тему:
1 група («Знавці» ) - працює над темою «Яким би був оточуючий світ, якби всі лінії були прямі?». Розглядають такі питання: що таке крива лінія, що таке циклоїда(як приклад) та її властивості, чим відрізняється відрізок від прямої. Переглядають джерела Інтернет, відбирають матеріал про криві лінії та циклоїду, узагальнюють його проводять дослідження стосовно швидкості руху кульки по прямій та кривій ліні(дослід: По якій кривій тіло випущене з точки А без попередньої швидкості швидше досягне точки В? Для досліду учні створюють з фольги різні гірки, що відображують форму кривих 1, 2, 3 і запускають кульку з верхньої точки), записують данні в таблицю, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати, роблять висновки, створюють презентацію та публікацію.
2 група («Дослідники») - працює над поставленою проблемою «Чому дороги рівні та криві?». Розглядають такі питання: Основні визначення стосовно видів ліній, що таке довжина ламаної, як вимірюють довжини відрізків, які відрізки називаються рівними та здійснюють їх пошук в Інтернеті(з урахуванням контрольного списку для оцінки Веб сайтів). Переглядають джерела Інтернет, відбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Завдання: виміряти свій шлях з дому до школи(учні вимірюють відстань (в метрах)від дому до школи двома різними шляхами(1-й більше рівною дорогою, 2-й – більше кривою) створюють буклет в якому представляють свої роботи графічно.
• розподіляються ролі в групах та проводиться мозкова атака.

На третьому етапі проекту (3 тиждень):
Спільна робота (обговорення ) учасників групи організована за допомогою блогу, на якому діти діляться своїми знахідками, враженнями та ідеями. Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання відповідного ресурсу (блогу, публікації тощо). Одними з обов’язкових умов є зазначення першоджерела, збереження авторського права. Протягом всього проекту проводяться консультації (на блозі) для вирішення питання, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди.
• Учні готуються до захисту. За результатами своєї роботі створюють матеріали, в яких відображається результат їх діяльності (презентація, буклет).
• Роблять висновки за темою.
• Учитель та експерти, запрошені на захист роботи (учитель інформатики, математики), беруть участь в обговоренні звіту-презентації «Яким би був оточуючий світ, якби всі лінії були прямі?» та публікацію «У світі цікавих кривих» 1 групи, усного звіту 2 групи з подальшим презентуванням у вигляді буклету ««Чому дороги рівні та криві? Мій шлях до школи».
• Учитель задає цілеспрямовані додаткові питання, узагальнює отримані результати, підводить підсумки роботи кожної з груп, визначає перспективи, нагороджує учнів грамотами за дослідницьку виконану роботу.
Учні:
• оцінюють роботи однолітків;
• беруть участь в колективному аналізі та оцінці результатів;
• проводять захист проекту;
• презентують результати;
• обговорюються висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ковальова Інна

Фах, навчальний предмет

Учитель інформатики, інформатика

Навчальний заклад

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 118

Місто\село, район, область

м.Донецьк Будьоннівський район Донецька область

Контактні дані

kovaleva118@i.ua
kovaleva118@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012 - 16.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Донецьк, Донецький облІППО

Тренери

Герман Артем Юрійович