'''Портфоліо з теми "Влада грошей і справжні людські цінності" '''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Влада золота і справжні людські цінності

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література,українська література, всесвітня історія, етика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Із літератури реалізму. Соціально-психологічна проза ХІХ ст.. Оноре де Бальзак «Гобсек»

Вік учнів, клас

10 клас, учні 15-16 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект із світової літератури Учасники проекту – учні 10 класу. Оноре де БАЛЬЗАК “Гобсек” Після прочитання повісті учні досліджують проблему влади золота над людиною на різних етапах розвитку суспільства ( давні часи, ХІХ ст.., сьогодення). Учні працюють в групах («Історики», «Літературознавці», «Журналісти») з метою планування та розробки проектних продуктів, які б стосувалися обраного ними питання для підготовки до дискусії між підлітками. Десятикласники шукають відповідь на риторичні питання, намагаються дійти істини і знайти шляхи вирішення проблеми. Свої результати презентують в цільовій групі однолітків. Діяльність учнів: пошукова робота в групах, створення публікації, презентації, написання есе. Продукти діяльності учнів: Презентація Power Point, публікація, есе Кінцевий результат: аргументована дискусія в чаті.

Повний План вивчення теми

шаблон впровадженяя

Навчальні цілі

Навчальні цілі:  зібрати та синтезувати дані щодо проблемного питання з різних джерел та представити результати засобами, які відповідають конкретній аудиторії;  дослідити та оцінити ставлення людства до проблеми на різних етапах розвитку суспільства;  проаналізувати причинно-наслідкові зв’язки між владою грошей і моральними якостями людини;  оформити групове дослідження проблеми влади грошей у суспільстві у вигляді презентації, публікації, есе;  навчитися вести дискусію, виховувати культуру полеміки. Очікувані результати:  учні узагальнюють дослідження у вигляді презентацій, публікацій, есе;  учні проводять якісну, переконливу, аргументовану дискусію

Опис оцінювання

Визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при створенні асоціативного куща, заповнення опитувальника на сервісі Google, заповненні таблиці З-Х-Д. Для з’ясування розуміння учнями основних проблем впродовж вивчення теми використовується усне опитування. Під час заповнення блогу, який ведеться впродовж всієї роботи над проектом, учні повинні оцінити свою діяльність, використовуючи Форму оцінювання блогу, яка допомагає ставити свої навчальні цілі й аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учителем дозволяє оцінити рівень розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати і корегувати навчання в потрібному напрямку. Щоб допомогти учням на етапах проведення планування й впровадження своїх планів пропонується використовувати Контрольний список планування проекту та план діяльності. Цей план також частково може слугувати документом для підсумкового оцінювання їх роботи. Учні також використовують Контрольні списки оцінювання роботи в групах, Контрольні списки оцінювання презентацій, публікацій, есе. До закінчення створення презентацій, щоб отримати зворотній зв’язок щодо покращення кінцевих продуктів роботи, призначаються спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками Для підсумкового оцінювання використовується Контрольний список оцінювання презентації роботи, Контрольний список оцінювання дискусії, також організовується самооцінювання і взаємооцінювання роботи в групі за Контрольними списками, враховуючи те, який саме внесок зробив кожен учень в роботу і наскільки цей внесок був цінним.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Попередні знання та навички: • Навички компаративного аналізу літературних творів • Основи проведення навчальних досліджень • Вміння знаходити інформацію в Інтернеті, в додатковій літературі • Комп’ютерні навички (вміння працювати з текстами, публікаціями, мультимедійними презентаціями, вміння працювати в Інтернеті)

І модуль Попередні дії учнів: [Файл:Повторити літературознавчі терміни] «порівняння», «гротеск», «художні особливості». Віднайти у тексті повісті слова, фрази, що характеризують епоху і героїв. Зробити висновок, як ставиться автор до цих подій, персонажів. Проаналізувати з точки зору сучасності головні життєві пріоритети героїв повісті «Гобсек»; простежити руйнівний вплив хибної філософії на психіку людини.

Дії учителя: [Файл:Знайомство з методом проектів] Мотивація навчальної діяльності


На початку проекту: Учні за інтересами та побажаннями об’єднуються в 3 групи: «Історики», «Літературознавці», «Журналісти». Учитель може скоригувати склад груп. Учні кожної з трьох груп розподіляють ролі (учитель також бере участь в обговоренні ролей в кожній групі), визначають коло питань, над якими буде працювати кожний учасник проекту. Учитель проводить консультації щодо змістових питань, які будуть розглядати учасники проекту. Учні між собою розподіляють обов’язки. Одні учні займаються збором інформації, інші - систематизацією, інші - оформленням презентації, публікації, есе. На перших кроках проекту учитель нагадує учням про авторські права на використання мультимедіа-ресурсів та друкованих матеріалів. Учитель знайомить учнів з критеріями оцінювання і роздає групам Контрольні списки оцінювання, рекомендує джерела для пошуку інформації. Ті учні, які ще не зареєструвалися на сервісах Google, створюють обліковий запис. Надалі знадобляться сервіси «Документи Google» та блоги. В кожній групі учні призначають відповідального за розміщення інформації на блогах та «Документах Google». Використовуючи електронну пошту, відповідальний за розміщення інформації пише листа учителю, в якому вказує адресу блогу групи.

ІІ модуль Впродовж проекту: Учні самостійно проводять дослідження «Влада золота і справжні людські цінності» з метою підготовки до дискусії «Гроші – це добро чи зло?», спираючись на змістові запитання проекту: • Які причини появи грошей? • Як змінилися стосунки в суспільстві з появою грошей? • Які суспільні закони панували у ХІХ столітті? • Які твори української і світової літератури розглядають проблему влади грошей над людьми? • У чому суперечливість образу Гобсека? • Що спільне і відмінне в бальзаківських персонажах? • Чи відрізняються цінності суспільства ХІХ і ХХІ століття? • Які пріоритети у сучасних підлітків? • Що треба робити, щоб зберегти моральні цінності в сучасному суспільстві?

«Історики» досліджують історію появи грошей, зміни в суспільстві, спричинені переходом до капіталістичних стосунків. Види діяльності: пошук, аналіз та узагальнення інформації, яку знайшли в літературі, в мережі Інтернет. Рекомендований продукт діяльності: презентація Power Point.

«Літературознавці» досліджують і порівнюють проблему влади грошей в світовій і українській літературі. Види діяльності: пошук, компаративний аналіз і синтез інформації. Рекомендований продукт діяльності: публікація

«Журналісти» досліджують актуальність проблеми влади грошей в сучасному суспільстві. Види діяльності: створення анкети для опитування однолітків через мережу Інтернет, узагальнення та систематизація даних, написання творчого звіту. Рекомендований продукт діяльності: есе.

В ході роботи учитель уважно прислухається до того, які питання обговорюють учні, спостерігає за їх роботою, постійно маючи на увазі поставлені навчальні цілі. Спираючись на Контрольні списки та здобуті знання, учні поетапно починають створювати презентацію, публікацію чи творчий звіт-есе з обраної теми.

Наприкінці кожного уроку відповідальний за розміщення інформації пише в блог групи повідомлення, в якому вказує, що група встигла зробити за цей урок. Також на сервіс «Документи Google» викладає чорновий варіант презентації групи за обраною темою. Учитель у відповідь на повідомлення пише рекомендації та пропозиції для групи. При необхідності учитель вказує веб-ресурси та літературу, яку групі необхідно переглянути для вирішення незрозумілих питань. Цей процес відбувається протягом І - ІІ модулів вивчення теми.

ІІІ модуль В кінці проекту: На першому уроці третього модуля з вивчення теми групи презентують підготовлені проекти. За бажанням можна запросити адміністрацію школи та інших зацікавлених проектом. Кожна група презентує свій проект (презентацію, публікацію, есе). Протягом захисту учні озвучують, які технології і прийоми вони використали при створенні проектів, яке питання вважали в роботі ключовим. Після захисту кожної групи учні з інших груп ставлять питання. Представники групи мають відповісти на ці питання. Підчас захисту учитель оцінює проекти учнів враховуючи роботу на попередніх уроках проекту і виставляє оцінки в форму оцінювання. Після захисту групи здають учителю форми самооцінювання і взаємооцінювання. Рефлексія: Учні підбивають підсумки роботи над проектом, роблять висновки, що було найскладнішим в роботі, які види діяльності сподобалися найбільше, що вдалося найкраще. Озвучують питання, які були не дуже зрозумілі. Учитель в формі діалогу з учнями дає рекомендації, де можна знайти інформацію з незрозумілих питань.

На другому уроці третього модуля учні в чати проводять дискусію «Гроші – це добро чи зло?», намагаючись аргументовано відстояти свою думку. Рекомендовані супровідні теми для дискусії:  Вплив грошей на моральні якості людини  «Золото - … духовна суть усього теперішнього суспільства»  Підлітки і кишенькові гроші

На третьому уроці третього модуля учні та учитель підводять підсумки дискусії в чаті, оцінюють активність учасників дискусії, влучність, змістовність та переконливість відповідей. Використовується Контрольний список оцінювання дискусії. Наприкінці ІІІ модуля учням вручають сертифікати учасників проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ковальова Валентина Олександрівна

Фах, навчальний предмет

Українська мова і література, російська мова, світова література, художня культура

Навчальний заклад

Донецький український гуманітарний колегіум

Місто\село, район, область

м.Донецьк, Ворошиловський район

Контактні дані

e-mail: kovalevava2012@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Герман Артем Юрійович