'''Навчальний проект "Загадка "Чёрного монаха""'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Загадка "Чёрного монаха" (творча назва «А вдруг прогневаются боги…»)

Призвище Ім'я по Батькові

Посмітна Олександра Василівна, вчитель російської мови та cвітової літератури

Номінація

«Найкращий навчальний проект»

Перелік шкільних навчальних предметів:

У процесі реалізації проекту використовувалися знання учнів з російської літератури та мови, інформатики, частково з психології,музичного мистецтва, трудового навчання.

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

Інформаційні,комунікативні,навчально-пізнавальні,особистісного самовдосконалення.

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті:

Учні 11-х класів, вік- 16-17 років.

Термін реалізації проекту

Чотири тижні

Організаційний(1тиждень):

Формулювання тем досліджень учнів.
Формування груп для проведення досліджень, висування гіпотез рішення проблем.
Вибір творчої назви проекту (спільно з учнями)

Реалізації (3 тижні):

Планування роботи в групах: 1 група – історики;2 група - журналісти ;3 група – літературознавці;4 група - літератори-аналітики; 5 група - театральні критики
Пошук можливих джерел інформації.
Вироблення принципів оформлення проекту.
Виконання індивідуальних завдань.
Розробка критеріїв оцінювання роботи учасників проекту.
Розробка критеріїв оцінки творчої роботи.
Підготовка до представлення проекту.
Роботу учні в групах виконують самостійно. Вчитель виступає в ролі консультанта.

Опис проекту

Цей навчальний проект, що вписується в систему уроків світової літератури (позакласне читання), дозволяє розширити знання учнів про життя і творчість Антона Павловича Чехова, про один з найзагадковіших його творів- «Черный монах» . Стрижнем проекту є тема :«Загадка« Черного монаха ». Проект передбачає розкрити питання: «Что лучше: быть безумным гением или умной посредственностью?» Робота ведеться в групах - історики, журналісти, літературознавці, літератори-аналітики, театральні критики.
Заключним етапом роботи над проектом є оформлення результатів дослідження груп у вигляді презентацій, буклетів, веб-сайту,статті в газету,відеороликів,фотозвіту, тестів, кросворда .
За результатами дослідження проходить відкритий урок- захист проектів,на якому учні оцінюють виступи груп відповідно до розроблених раніше критеріїв оцінювання.
У рамках підведення підсумків виявляється думка учнів та батьків, що дала проектна діяльність.

Ідея проекту:

Кажуть, що геніальне —у простоті і дохідливості, власне простоті, котра вражає. Це зрозуміли учні, вивчаючи творчість російського класика А.П.Чехова. Він мав свій світогляд, своє бачення життя, і все це позначилося на його творах.Та чи все так у А.П.Чехова? Говорячи про Меліховський період творчості письменника, увагу школярів привернула назва повісті - "Чорний монах", яка набула міцної репутації «загадкової». То в чому ж загадка? Який її сенс? Було запропоновано прочитати (як додаткове читання) повість та провести дослідницьку роботу, щоб осягнути сенс твору. Авторське ставлення до героїв, виявлення власної позиції,пошуки відповіді,хто ж він,чорний монах, і стали головним предметом обговорення та дослідження.
Сама ідея переорієнтаціі навчання із засвоєння готових знань, умінь і навичок на розвиток особистості учня, його творчих здібностей, самостійності мислення і почуття особистої відповідальності допомогла обрати форму дослідження.

Мета проекту:

Допомогти учням осягнути філософський сенс твору А.П.Чехова «Чорний монах».
Розвиток у школярів дослідницьких умінь (виявлення проблем, збір інформації), спостереження, уміння будувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення .
Розвиток навичок співпраці.
Оволодіння знаннями і вміннями в галузі основ журналістики (стаття, газета).
Виховання життєво важливих компетентностей, культури мовлення та мистецтва спілкування, прищеплення інтересу до читання світової класики.

Ключове питання:

«Что лучше: быть безумным гением или умной посредственностью?»

Тематичні питання:

Какую цель преследовал Чехов, выстраивая действие вокруг фигуры призрака?
Добрый или злой гений чёрный монах? Каков смысл его образа?
Чей мир вам ближе: реальный или призрачный?
Коврин – носитель зла или добра, гений или посредственность?

Візуалізація (структура) проекту

DSC 07191111.jpg

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?
1. У кожної справи буває початок!
 • Ознайомились зі стартовою презентацією вчителя
 • Сформулювали проблему дослідження та його гіпотезу.
 • Визначили ключове та тематичні питання("ярмарок ідей")
 • Сформували групи співробітництва за інтересами ,визначили коло завдань та склали план подальших дій
2. Почавши – роби!
 • Відповіли на питання онлайн-анкети учасника проекту
 • Для ефективної роботи ознайомилися з правилами роботи в групі,опрацювали пам’ятки
 • Уточнили вимоги щодо оформлення програмних продуктів Mіcrosoft,які будемо використовувати.
 • Ознайомилися з Інтернет-ресурсами, які можна використати в роботі над проектом
 • Виробили критерії оцінювання

Подивились відеоурок, як, маючи презентацію PowerPoint , в програмі Windows Movie Maker створити відеоролик та розмістити його в YouTube

3. Питання є-шукаємо відповіді!
 • Історики
-Досліджували факти, що вплинули на створення повісті .
-З’ясовували зв'язок твору з меліховським періодом життя.
-Визначали авторську мету створення головного героя.
-Виявляли різні погляди сучасників А.П.Чехова на сенс «Чорного монаха».
 • Літературознавці
-Порівнювали два світи у творі: світ Пєсоцьких та світ Ковріна.
-Визначали, який світ кращий, більш гуманний і як впливає на героїв.
-З’ясовували можливість існування двох світів героїв твору.
 • Літератори-аналітики
-Розкривали сенс образу Чорного монаха.
-Визначали,що він символізує.
-Досліджували його роль у формуванні образу головного героя Ковріна.
-Визначалися з поняттям «мания величия».
-Формували власний погляд на образи Ковріна - Чорного монаха.
 • Журналісти досліджували питання: «Коврин – носитель зла или добра, гений или посредственность».
 • Театральні критики
-Досліджували, як трактується образ на сцені театру та кіно

Результатами дослідницької роботи стали:

Віртуальна екскурсія «Путешествие по местам "Чёрного монаха"
Яндекс карта-путешествие в Мелихово
Відеоролик “Мир Песоцких»
Фотозвіт «Таким мы видим мир Песоцких»(поробка з солоного тіста)


Доповідь «Мания величия—это первый признак шизофрении или индивидуальности?»

4. Кінець- ділу вінець
5. Така наша думка!
 • Підводимо підсумки
 • Обговорюємо результати
 • Обмінюємося думками
6. Сайт власноруч!
 • Працювали над створенням сайту проекту, який поповнювали в процесі роботи над проектом
 • В ході роботи над проектом з`явилось дуже багато похідних питань, які обговорювались та будуть обговоюватися на сторінках соціальних мереж Вконакті та Однокласники

Як учні використовували інформаційно-комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом:

У ході реалізації проекту його учасники мали змогу набути вміння використовувати наукові методи в процесі навчання, працювати у групі, знаходити способи виконання завдань, оформлення та представлення результатів роботи ,використовувати знання з інших предметів, працювати у таких програмах як Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote, Photoshop CS3, Windows Movie Maker, Skype , ICQ ; браузер Іnternet Explorer. При підготовці та систематизації матеріалу учні працювали з глобальною мережею Інтернет,де відшукували необхідний матеріал. Згідно з вимогами, які пред'являються до публікації, у Microsoft Word та Microsoft Publisher створювалися буклети, газета , пам’ятки, рекомендації, оформлювалися інші документи.

Знаючи основи веб-дизайну ,учасники проекту створили веб-сайт.

Електронні таблиці, тестові завдання, анкети для визначення сформованості контрольно-оціночних умінь учнів та опитувальники створено в програмі Microsoft Excel.

Щоб відобразити результати досліджень у вигляді презентацій PowerPoint,учні вчились створювати слайди і додавати текст, настроювати анімації, створювати гіперпосилання

За допомогою Windows Movie Maker було створено відеоролики.

Під час роботи над проектом постійно спілкувалися за допомогою електронної пошти, соціальної мережі «В контакті», служби обміну швидкими повідомленнями Skype та ICQ для вирішення питань стосовно оформлення презентацій, публікацій, веб-сайту, оформлення документів.

Оскільки сервіси веб 2.0 дозволяють користувачам спільно діяти – обмінюватися інформацією, зберігати посилання та мультимедійні документи, створювати та редагувати публікації, тобто відбувається налагодження соціальної взаємодії, учні використовували окремі з них. Це фотосервіси - для накопичення, зберігання та спільного використання фотоматеріалів, соціальні відео сервіси- для розміщення створених власноруч відеороликівYouTube ,соціальні закладини -для накопичення, зберігання та спільного використання інформації з теми, веб-сайт проекту- для розміщення інформації в мережі,програми он-лайн спілкування (скайп) - для он-лайн обговорення та он-лайн дискусій.

Використання інформаційних технологій дало змогу зацікавити учнів до участі у проекті, реалізувати на практиці знання, набуті на уроках інформатики ,в цілому розвинути ІКТ-компетентності школярів.

Як вчитель використовував інформаційно-комунікаційні технології для зацікавлення учнів до навчання:

Література — це той предмет, який здатний проникнути у такі явища суспільного життя, де не може забратися наука. Це свого роду інша реальність, яка може відкритися учням завдяки інноваційним методикам викладання. Для опрацювання та висвітлення результатів дослідження були використані програмні продукти пакету MS Office. Програми використовувалися для створення дидактичних та методичних матеріалів. За допомогою спеціалізованої програми Microsoft РоwerРоіnt створена комп’ютерна стартова презентація вчителя. Вибирати ілюстративне супроводження для тексту допомагали PhotoShop, PowerPoint. Надзвичайно потужний і простий у використанні процесор для обробки електронних таблиць Microsoft Ехсel. За допомогою нього створені тести,кроссворд до повісті «Черный монах», електронний журнал. Створені також он-лайн -анкети для визначення сформованості контрольно-оціночних вмінь ,онлайн-анкета учасника проекту,анкета для батьків . Завдання для учнів, рекомендації для подальшої роботи, пам'ятки розміщувалися у комп'ютерній мережі, зворотній зв'язок здійснювався за допомогою електронної пошти, служби обміну швидкими повідомленнями Sкуре. Саме інформаційні технології дозволили «розмовляти» з школярами їх мовою. І, звичайно, фотоальбом створювався за допомогою сервіса Пікаса. Розміщуючи матеріали проекту у мережі Інтернет, використовувались сервіси Слайдшара, Docme , YouTube,Скрибд .

В процесі реалізації проекту було записано відеоурок. З нього учні мали можливість дізнатися, як, маючи презентацію PowerPoint , в програмі Windows Movie Maker можна створити відеоролик та розмістити його в YouTube. Використовувались дидактичні можливості відео- і аудіо інформації.

ІКТ навчання надали можливість для досягнення дидактичної мети реалізувати принципово нові форми і методи навчання.

Які результати одержали учні в проекті?

Після завершення проекту учні зможуть:
працювати з книгою та Інтернет-ресурсами (самостійно знаходити потрібну інформацію, пов'язану з текстом художнього твору, аналізувати, узагальнювати її та представляти у вигляді оформленого результату діяльності);
ефективно використовувати соціальні сервіси Веб 2.0. у проекті, що сприяє засвоєнню учнями нових знань,формуванню навичок роботи з інформацією;
інтегрувати отримані раніше знання.
У ході реалізації проекту учні оволодівали знаннями і вміннями в галузі основ журналістики.
Практичним результатом стало створення публікацій, презентацій, відеороликів, веб-сайту проекту ,документів в Excel та Word.
Робота над проектом допомагає учням сформувати такі якості і уміння XXI століття, як:
відповідальність і адаптивність;
міжособистісну взаємодію і співробітництво;
креативність і допитливість;
критичне і системне мислення;
інформаційну та медіа грамотність.
Переконалися в тому, що все, що ми знаємо, обмежене, а все, чого ми не знаємо – нескінченне. А інформаційно-комунікаційні :технології можуть допомогти в пошуках істини.

Приклади учнівських робіт

Презентації

Публікації

Веб-сторінка

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Дидактичні матеріали:

Завдання для групп:

Пам'ятки и рекомендації:

Методичні матеріали

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

 1. Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор" - feb-web.ru
 2. Официальный сайт Чеховской комиссии РАН -chekhoviana.narod.ru
 3. "РАЗЛОЖЕНИЕ ДУШИ"(О рассказе А. П. Чехова "Черный монах") - palomnic.org
 4. Проблемы исключительной личности в рассказе А.П.Чехова “Черный монах” и в романе Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание” - kholmy-gruzii.klamurke.com
 5. Чёрный монах (Чехов)Материал из Викитеки — свободной библиотеки
 6. Творчество Чехова. Биография Чехова - abc-people.com
 7. "ЧЕРНЫЙ МОНАХ" Московский ТЮЗ - teatr.ru
 8. Всё о А.П Чехове - chehov.niv.ru
 9. Гаэтано Брага
 10. Примечания ЧЕРНЫЙ МОНАХ
 11. Критика и анализ текста: Василий Логинов
 12. О повести Чехова Черный Монах Сергей Трухтин
 13. О"Черном монахе"
 14. Шувалов А. В. Проблема гениальности и помешательства в рассказе А. П. Чехова "Чёрный монах"
 15. Черный монах. ТЮЗ. Пресса о спектакле
 16. О повести А.П.Чехова "Черный монах"

Сервіси Веб 2.0, які використовували в ході реалізації проекту

Проекти подібної тематики

Навчальний проект "Эхо Чехова"

Навчальний проект « Говорящие» фамилии в рассказах А.П.Чехова»

Навчальний проект «Творчество А.П.Чехова»

Відгуки про проект