'''Здоров'я нації в її руках'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вивчайте технологію легко...!!!


Назва навчальної теми

Rthrthtrhr.png

Графічний дизайн. Друкована реклама і різновиди сучасних друкованих засобів інформації.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: основи дизайну. Додаткові предмети: інформатика, біологія, екологія, фізична культура.

Вік учнів, клас

16 років, 10 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні 10 класу працюють над проектом «Здоров'я нації в її руках». Учні виконують роль дизайнерів рекламної продукції, напрям якої – заклик населенню в потребі дотримання здорового способу життя. Завдання учнів – простежити складові життя людини, від яких залежить її стан здоров’я, і розробити сучасну рекламно-поліграфічну продукцію відповідної тематики.

Для досягнення цієї мети учні класу об’єднуються в чотири групи. Перша група «екологи» вивчають стан екології, її вплив на організм людини, розробляють флаєри-звертання «Ми – творці екології». Друга група «дієтологи» вивчають, яке харчування є раціональним, збалансованим, корисним, аналізують поради дієтологів і створюють презентацію «Ми – це те, що ми їмо». Третя група «косметологи» простежують, чи усі сучасні косметичні засоби є якісними і корисними, аналізують поради косметологів, розглядають переваги лікувальної косметики і розробляють каталог – серію рекламних постерів «Краса і здоров’я нероздільні». Четверта група «олімпійці» проводять опитування серед різновікових груп населення міста про зайнятість спортом і стан здоров’я, аналізують отримані дані, вивчають різні види спорту, якими можуть займатися сучасні люди і розробляють рекламний буклет «Спорт – невід'ємна складова здорового життя».

Навчальні цілі проекту

Навички 21 століття

 • Вчити розрізняти види друкованої реклами і різновиди сучасних друкованих засобів інформації, особливості, сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації, їх функціональне призначення та способи їх формоутворення.
 • Навчити розробляти макети різної рекламно-поліграфічній продукції і створювати за допомогою програмних засобів їх кінцевий продукт, дотримуючись вимог до друкованих рекламних носіїв, виконаних у корпоративному стилі.
 • Формувати естетичні та художньо-технічні якості, притаманні дизайнерам реклами.
 • Дослідити складові життя людини, від яких залежить іі здоров’я.
 • Розробити рекламну продукцію (постери, флаєри, буклети, презентацію), напрям якої – заклик населенню в потребі дотримання здорового способу життя.
 • Сформувати навички пошуку інформації в Інтернеті.
 • Навчити учнів критично оцінювати веб-ресурси.
 • Формувати компетентності у сфері самостійної пізнавальної діяльності, критичного мислення, вміння бачити проблему і намітити шляхи її рішення.

Після завершення проекту учні зможуть: працювати з різними джерелами інформації, самостійно створювати рекламну продукцію, проводити дослідницьку роботу.

План вивчення теми (вставити файл)

'План вивчення теми Здоров'я нації в її руках'
План впровадження проекту

Ключове запитання

Чи дійсно здоров'я нації в її руках?

Змістові запитання

 1. Яка реклама здатна позитивно вплинути на свідомість людини?
 2. Від яких складових життя людини залежить її здоров’я?
 3. Чи може людина вплинути на стан сучасної екології?
 4. Жити щоб їсти, чи їсти щоб жити?
 5. Чи має місце спорт в нашому житті?
 6. Як бути людині, щоб її краса і здоров’я були нероздільні?

Тематичні запитання

 1. Як людина може зупинити екологічну кризу?
 2. Що таке здорове харчування?
 3. Як дібрати збалансований харчовий раціон?
 4. Чи вся косметика якісна і корисна?
 5. Які переваги має лікувальна косметика?
 6. Як пов’язане здоров’я людини і її фізична активність?
 7. Які види спорту сприяють гармонійному розвитку особистості?

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

До початку проекту провести з учнями анкетування учнів щодо визначення їх вмінь працювати творчо, у групах, умінь користуватись комп'ютером, Інтернетом.
Запропонувати розпочати заповнення таблиці«З-Х-Д» .
Впродовж роботи над проектом запропонувати учням заповнення листа планування роботи в групі , ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт.
Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації, рекламного буклету, постерів, флаєрів. Провести рефлексію роботи над проектом.
Наприкінці роботи над проектом надати учням листи для самооцінки власної діяльності, оцінки роботи групи, критерії оцінювання презентації проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи.
Провести анкету з батьками.
Запропонувати учням написати відгук на роботу однокласника.
Рефлексія – завершення таблиці «З-Х-Д».

Презентація-реклама вчителя

Cgjhgkuhkh.png

Презентація-реклама

Hnmym,.jpg

Публікація

Hgjh.png

Буклет для батьків

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

До початку проекту
Учитель: повідомляє адміністрацію, учителів інформатики, екології, біологіїї, психолога про проект, ознайомлює батьків з інформаційним буклетом,відправляє та збирає форми щодо надання прав (дозволів) щодо політики безпечного використання Інтернету з учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом за формою оцінювання. Запропоновує учням переглянути веб-ресурси для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету. Зарезервувати час у комп’ютерному класі та в читальному залі бібліотеки, складає список реєстрації учнів. Встановити зв’язки та узгодити проектні плани з класом-партнером. Статтю для розміщення інформації про майбутній проект на шкільному сайті надати адміністратору шкільного сайту.
Проводить з учнями анкетування учнів щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектами та заповнити таблиці «З-Х-Д». Ознайомлює з планом роботи над проектом, з інструктажем з техніки безпеки під час роботи на комп'ютері та під час повідомлень технічних проблем, надає учням інструкції – допомогу у плануванні проекту. Показує презентацію проекту, обговорює тематичні питання за проектом.
Учитель пропонує завдання групам і форми захисту проекту.
Перша група «Екологи» вивчають стан екології, її вплив на організм людини, розробляють флаєри-звертання «Ми – творці екології».
Друга група «Дієтологи» вивчають, яке харчування є раціональним, збалансованим, корисним, аналізують поради дієтологів і створюють презентацію «Ми – це те, що ми їмо».
Третя група «Косметологи» простежують, чи усі сучасні косметичні засоби є якісними і корисними, аналізують поради косметологів, розглядають переваги лікувальної косметики і розробляють каталог – серію рекламних постерів «Краса і здоров’я нероздільні».
Четверта група «Олімпійці» проводять опитування серед різновікових груп населення міста про зайнятість спортом і стан здоров’я, аналізують отримані дані, вивчають різні види спорту, якими можуть займатися сучасні люди і розробляють рекламний буклет «Спорт – невід'ємна складова здорового життя».
Учитель: після того, як учні об’єднаються в групи, оглянути рівень кожної групи, закріпити сильних учнів до слабких для допомоги.
Учні: оцінюють веб-сторінки, в яких будуть працювати. Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, завдання яких їх зацікавили. Визначаються з ролями в групах. Складають правила роботи групи, придумують її девіз, емблему. Обговорюють задачі проекту, проводять «Мозковий штурм» визначаються з проблемами дослідження, заповнюють картки «З-Х-Д» . Визначаються з формою захисту проекту.


Під час виконання проекту
Учитель: фотографує учнів, заповнює журнал спостереження, журнал оцінювання, проводить консультації, надає допоміжні матеріали для слабких учнів.
Запропоновує учням заповнення листа планування роботи в групі, ознайомлює з журналом оцінювання учнівських робіт, з критеріями оцінювання презентації, рекламного буклету, постерів та флаєрів, формою самооцінювання створеного буклету. Проводить рефлексію щодо роботи над проектом. Надає приклади оформлення списку використаних джерел .
Запропоновує учням звернутися по консультації до вчителів екології, біології, до психолога, інформатика, бібліотекаря. Отримує адреси електронної пошти учнів для доступ до учнівських файлів, їх аналізу та корекції. Забезпечує можливість зворотного зв’язку між учнями через Інтернет - мережу.
Учні: розподіляють ролі та обов’язки в групі, збирають інформацію, ведуть щоденники роботи над проектом, заповнюють журнал самооцінювання, консультуються з учителями, підбираючи заздалегіть питання, обговорюють критерії оцінювання, готуються до захисту проекту, поступово оформлюють проекти.
1 група «Екологи» аналізують стан екології на сучасному етапі, її вплив на організм людини, для отримання інформації працюють з Інтернет – джерелами, отримують консультації з учителем екології, опрацьовують приклад рекламного флаєру, а потім розробляють і створюють власні флаєри-звертання «Ми – творці екології». Створені проекти роздруковують.
2 група «Дієтологи» вивчають за допомогою Інтернет-ресурсів, яке харчування є раціональним, збалансованим, корисним, аналізують поради дієтологів, вчаться складати харчовий раціон відповідно до енергетичних витрат організму, укладають правила здорового харчування, отри-мують консультації з учителем біології. Підбирають музичний та ілюстративний матеріал і створюють за поданим шаблоном презентацію «Ми – це те, що ми їмо», згідно критеріям її оцінювання.
3 група «Косметологи» простежують, чи усі сучасні косметичні засоби є якісними і корисними, аналізують поради косметологів, розглядають переваги лікувальної косметики, опрацьовуючи інформацію з Інтернет-джерел, і розробляють каталог – серію рекламних постерів «Краса і здоров’я нероздільні». Підбирають ілюстрації, оформлюють, користуючись критеріями оцінювання, та роздруковують роботу.
4 група «Олімпійці» збирають матеріал за своїми тематичними запитаннями, зіставляють питання для інтерв’ю, проводять опитування серед різновікових груп населення міста про зайнятість спортом і стан здоров’я, аналізують отримані дані, вивчають різні види спорту, якими можуть займатися сучасні люди. Оглядають контрольний список і розробляють за поданим шаблоном рекламний буклет «Спорт – невід'ємна складова здорового життя», користуючись критеріями оцінювання, та роздруковують роботи.
Учнівський приклад - рекламний буклет «Спорт – невід'ємна складова здорового життя»

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


За урок до захисту проектів
Учитель: надає учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи,критерії оцінки презентації проекту,якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи. Запрошує на захист учнів паралельного класу, адміністрацію, бібліотекаря, батьків.
Учні: опрацьовують критерії і готуються до захисту готових продуктів проекту.


Під час захисту проекту – останній урок
Учитель: бере участь в обговоренні захисту проектів за орієнтовними запитаннями, надає питання за змістом, оцінює роботи, узагальнює результати, аналізує, підводить підсумки, надає перспективи на майбутнє, вручає сертифікати – нагороди.
Учні: презентують роботи, на завершенні колективно обговорюють, учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання груп, критеріїв оцінювання презентацій,буклету,постерів, флаєрів, підводять підсумки, проводять самооцінку роботи в групі, визначають групу, яка найкраще справилась з проектом, провела докладне дослідження. Відзначають помилки, які були допущені в роботах, запам’ятовують на майбутнє.


Після закінчення проекту
Учитель: проводить анкету з батьками щодо роботи учня над проектом. Запропоновує учням написати відгук на роботу однокласника. Проводить рефлексію – пропонує дописати таблиці «З-Х-Д». Надає кращі роботи вчителю інформатики для висвітлення на шкільному сайті, пропонує одарованим учням продовжити дослідження для написання роботи МАН. Повертає обладнання.
Учні: пишуть відгуки, таблицю «З-Х-Д», завершують фотозвіт або відео звіт роботи над проектами, повертають книги в бібліотеку.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мироненко Лариса Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Викладач інформатики

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Шахтарської міської ради Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

01.04.13 - 11.06.13

Місце проведення тренінгу

м. Шахтарськ ЗОШ №18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна