'''Австралія. Країна навпаки'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Австралія. Країна навпаки"

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Вивчайте географію...!!!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: географія.
Другорядні предмети: історія, біологія, інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема «Австралія»

Вік учнів, клас

7 клас,
12-13 років

Стислий опис

Навчальний проект з курсу географії материків та океанів 7 клас з теми «Австралія».
Учні повинні узнати
географічне положення,
історію відкриття та дослідження,
природні умови та ресурси,
населення та господарську діяльність.
Учням необхідно створити презентацію, буклет, карту відкриттів.
Учні будуть працювати в групах:
«Мандрівники» визначають географічне положення, досліджують історію відкриття, збирають матеріал про мандрівників;
«Дослідники» визначають вплив географічного положення на природу материка, особливості геологічної будови, рельєфу, залягання корисних копалин, характеризують кліматичні умови та їх влив на внутрішні води, досліджують причини неповторності органічного світу;
«Економісти» досліджують населення материка, визначають расовий та етнічний склад, причини нерівномірного розміщення населення, характеризують досягнення та проблеми розвитку господарства країни, зв’язки з Україною.

Повний План вивчення теми

ПЛАН ПРОЕКТУ

План проекту

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальна ціль роботи над проектом:

 • вивчення фізико-географічних умов материка як цілісної системи,
 • розширення знань про географічну оболонку та її компоненти,
 • формування навичок пошуку інформації в інтернете,
 • навчання учнів критично оцінювати веб-ресурси,
 • формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право,
 • ознайомлення учнів з веб- сторінками для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету.

Під час роботи над проектом учні зможуть здійснити наступне (очікувані результати):

 • З’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між географічним положенням та природою материка.
 • Характеризувати географічні умови різних частин материка та показувати на карті географічні об'єкти .
 • Порівнювати та співвідносити показники клімату різних кліматичних поясів.
 • Визначати, як кліматичні умови впливають на рівень засвоєння частин материка.
 • Аналізувати кліматичні діаграми окремих територій та встановлювати їх місцеположення.
 • Визначати та складати стислий опис населення материка, рівень розвитку економіки за географічними картами.

Навички 21 століття
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

До початку проекту
Для успішного проведення проекту визначити потреби учнів. Проаналізувати матеріали про вибір стратегій та їх використання в проектній діяльності. Скласти план оцінювання. Використати критерії оцінювання та інструменти оцінювання для оцінки якості плану оцінювання для навчальної теми та методики оцінювання. Розробити форму оцінювання учнівської підсумкової роботи, результатів роботи в групі, оцінити приклад учнівської роботи на відповідність цілям запланованого навчального процесу. Створити план оцінювання, заповнити графік оцінювання. Провести з учнями анкетування щодо визначення вмінь працювати творчо та у групі для успішної роботи над проектами та заповнити таблиці З-Х-Д.

Впродовж роботи над проектом
Ознайомити з журналом оцінювання учнівських робіт. Запропонувати учням заповнити лист планування роботи в групі. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання презентації та інформаційної газети та рекламного буклету. Провести рефлексію щодо роботи над проектом.

Наприкінці роботи над проектом
Надати учням листи для самооцінки, оцінки роботи групи,оцінювання мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи. Провести анкету з батьками. Запропонувати написати відгук на роботу однокласника. Рефлексія – завершити таблицю «З-Х-Д». Провести тестування для оцінювання знань з теми.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту:

Презентація вчителя

Після перегляду стартової презентації учителя про проект, діти об’єднуються в групи, обирають командою теми досліджень, які їх зацікавили. За методом «Дошка запитань» оцінюють свої попередні знання з теми, формують навичку коректно формулювати свої запитання. За допомогою «Мозкового штурму» визначаються з проблемою дослідження, шляхами її розв’язання, обговорюють ідеї стосовно проекту, заповнюють схеми «З-Х-Д», обирають форму захисту проекту. Знайомляться з презентацією про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту з метою формування відповідальності за дотримання Законів про Авторське право. Учні знайомляться та оцінюють веб-сторінки, з якими будуть працювати.

Під час виконання проекту
Учитель: Робота над проектом починається з бесіди за методом «Асоціативний кущ» та анкетування з Основ проведення навчальних досліджень, вмінь користувача Інтернету, комп’ютерних навичок. Організує команди для роботи та взаємоперевірки, забезпечує ресурсами необхідними для взаємоперевірки груп, самооцінки учнів. Отримує доступ до учнівських файлів для забезпечення зворотного зв’язку щодо робіт учнів. Проводить моніторинг роботи учнів над проектом, розміщених в мережі Інтернет продуктів учнів щодо їх раціонального, безпечного та відповідального використання, оцінює прогрес створення портфоліо учня. Пропонує з метою диференціації роботи в групі: успішним опублікувати свою роботу на шкільному сайті, продовжити вивчення теми поглиблено, прийняти участь у різноманітних учнівських конкурсах. Для успішного проведення проекту пропонує звернутися за консультацією до вчителя історії, біології, інформатики, бібліотекаря. Фотографує учнів у процесі роботи над проектом. Заповнює журнал оцінювання учнівських робіт. Проводить бесіду з техніки безпеки. Спілкується з батьками за допомогою електронної пошти чи інших засобів Інтернету для обговорення прогресу учнів в навчанні, з метою відслідкування прогресу учнів у навчанні заповнює таблицю оцінювання, в якій записано, як учні використовують навички 21 століття та фактичні знання з теми.
Учні:
На першому уроці з теми учні планують роботу групи. Для цього вони розподіляють ролі в групі, приймають правила роботи в групі. Планують роботу на комп’ютері, знайомляться з правилами роботи за комп’ютером. Обговорюють критерії оцінювання учнівських робіт: мультимедійної презентації, інформаційного бюлетеня, рекламного буклету. Знайомляться з формою журналу оцінювання учнівських робіт та учнівських груп. Знайомляться з дослідницькими завданнями своєї групи.
Група «Мандрівники» Охарактеризувати географічне положення материка за планом, порівняти його з географічним положенням Африки, дослідити історію відкриття материка, підготувати матеріал про видатних мореплавців. Створити інформаційну газету про етапи відкриття материка.
Група «Дослідники» Охарактеризувати природу материка за планом, визначити вплив географічного положення на природу материка, особливості геологічної будови, рельєфу, залягання корисних копалин, охарактеризувати кліматичні умови та їх влив на внутрішні води, дослідити причини неповторності органічного світу. Створити мультимедійну презентацію.
Група «Економісти» Охарактеризувати країну за планом, дослідити населення материка, визначити расовий та етнічний склад, причини нерівномірного розміщення населення, охарактеризувати досягнення та проблеми розвитку господарства країни, зв’язки з Україною. Створити рекламний буклет.
На другому уроці обговорюють ключове питання, тематичні, змістові питання, задачі, які їм необхідно розв’язати.
Група «Мандрівники» - Чи пов'язано те, що материк відкривали кілька разів, з географічним положенням?
Група «Дослідники» - Як географічне положення вплинуло на природу материка?
Група «Економісти» - Як природні умови визначили розміщення населення та розвиток господарства?
Учні всіх груп за допомогою тематичних карт, довідників, посилань на веб-сайти, які запропоновані учителем та інші, електронних енциклопедій, веб-ресурсів збирають інформацію, проводять дослідження, за необхідністю проводять консультації з учителем, учителями допоміжних предметів, відвідують бібліотеку. Після обговорення зібраною інформації складають план презентації, рекламного буклету, інформаційної газети. Заповнюють журнали спостережень.
На третьому уроці готуються до захисту, оформлюють звіт. Заповнюють шаблон посилань на веб-ресурси. Створюють остаточний варіант представлення проекту: мультимедійну презентацію(шаблон), інформаційну газету, рекламний буклет. Проводять його оцінку в групі за критеріями оцінювання, проводять самооцінку своєї роботи в групі.
Під час захисту проектів на четвертому уроці

Учитель
Бере участь в обговоренні, задає питання, що стосується змісту, проводить анкетування учнів з теми, оцінює роботи, узагальнює, аналізує, підводить підсумки, вручає нагороди. Визначає перспективи для поглибленого вивчення теми.
Учні
Презентують свої роботи протягом одного уроку, тому кожна група чітко дотримується регламенту. Проводять колективний аналіз та оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання, визначають, яка група провела аргументоване дослідження. Заповнюють лист для самооцінки, лист оцінки роботи групи, форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи, таблиці «З-Х-Д», здають тестування.
Після захисту проектів
Учитель Проводить діагностику досягнень навчальних цілей за допомогою форми рефлексії, запитань та встановлення учнями нових навчальних цілей, упорядковує презентації з учнівськими роботами та закінченими проектними завданнями для кінцевого перегляду. Відправляє повідомлення з подякою доповідачам, батькам.
Учні
Пишуть відгук на роботу однокласників

Публікація

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Інформаційний буклет для батьків (І сторона)
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Буклет для батьків (ІІ сторона)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Гетьманцева Тетяна Володимирівна

Фах, навчальний предмет

Учитель географії

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 Шахтарської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

місто Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11 - 18 червня 2012 року

Місце проведення тренінгу

місто Шахтарськ, ЗОШ №18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна