'''Інтернет в нашому житті'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Інтернет в нашому житті

Основний та другорядні навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема

«Інтернет»

Вік учнів, клас

11 клас 15-16 років

Стислий опис

Проект має на меті сформувати в учнів навички користування інформаційними технологіями, розробляти та проводити дослідження по запропонованій темі і робити висновки на їх базі. Учні повинні дослідити використання Інтернет методом опитування в школі та використання ресурсів Інтернет. Учні повинні вивчити сервіси Інтернет та можливості, які вони надають. Для отримання доступу до Інтернету учні повинні вивчити порядок під’єднання до мережі Інтернет. Всі результати робіт будуть представлені при проведенні конференції на задану тему.

Повний План вивчення теми

|План вивчення теми

|План впровадження теми

Навчальні цілі

Вчитель ставить для себе за мету виховати в своїх учнях навики до роботи в групах. Формує склад груп, але підводить учнів на самостійне обєднання, та визначення керівника групи. Доводить групам тему, демонструючи учительську презентацію. Надає можливість кожній групі скласти план роботи та обирання порядку тематичних питань. Навчальною метою вчитель ставить поглиблення знань при роботі з Інтернет та можливостей Інтернет, правильним використанням ресурсів Інтернет.

Під час проведення досліджень спрямовує учнів :

1. Доцільний та оптимальний вибір wiki-статі учня;

2. Визначення кількості інформації для розташування;

3. Вибір відповідального за наповнюваність wiki-статі і в подальшому;

4. Навчання працювати в групах;

5. Обирання актуальні питання по темі;

6. Роботу з опитуваною аудиторією;

7. Вміння висловлювати власну думку при проведені аналізу;

8. Створення інформативну публікацію;

9. Складання презентації, котра показує результат групової роботи.

Провести оцінювання результатів роботи груп.

Залучити гостей для проведення конференції.

Опис оцінювання

[1]


1. До початку проекту проводиться а) діагностика навчальних потреб учнів б) рівня їх фактичних знань учнів з теми [2]

2. Під час проведення проекту проводиться: a) анкетування для групування учнів та розподілення ролей, б) відслідковування ходу виконання роботи, в) контроль за дотриманням вимог до блогу

3. По завершенню проекту проводиться:

а) представлення wiki-статя учнята оцінювання за допомогою оцінювання вікі-статті,[3]

б) представлення [4] та оцінювання презентації,[5]

в) представлення [6] [7] та оцінювання учнівського бюлетеня [8]

Діяльність учнів

Перед проведенням проекту вчитель повинен поспілкуватисяі з батьками учнів та взяти в них дозвіл на публікацію робіт їхніх дітей в інтернеті,[9] а також дозвіл на використання інтернет матеріалів.[10] До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації[11]. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, таблиці З-Х-Д [12], відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування та тестерів, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань 1 і 2, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів з урахуванням комп’ютерного тестування . Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в он-лайн опитувальнику [[13]]. Формує різноінтелектуальні групи з урахуванням результатів домашнього анкетування множинного інтелекту. Кожна група обговорює своє завдання , планує його та складає сценарій своєї роботи. Створюють схему діяльності та розподіляють між собою обов’язки.

Під час проведення дослідження. Перед початком своєї роботи учні отримують від вчителя контрольний листок самооцінки блога, за яким постійно відслідковують відповідність блогу критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Далі вони досліджують матеріали в бібліотеках, друковані та електронні публікації. Учні виконують дослідження та створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результати, а також сформульовані висновки. Результати опитуваннь оформлюють у вигляді діаграм [14], створюють власну презентацію, де висвітлюють результати свого дослідження.[15] Створюють інформаційний бюлетень [16] [17], де розміщуюють інформацію про результати пошуку у ході експерименту, та wiki сторінку учня wiki-статя учня групою 3.

Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, розподілення обов’язків та представлення звіту, надсилання власних матеріалів учні використовують Skype. Отримавши результати експериментальної діяльності, зберігають знайдені відомості, зображення в папці своєї групи, записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел Посилання на ресурси [18]. Знаходять зображення, адреси ресурсів та зберігають в списку посилань.

По завершенню роботи над дослідженням учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту. Завершується проект підготовкою звіту Шаблон, звіту про досліди та конференцією. Вчитель розвиває навички самоспрямованості учнів у навчанні, використовуючи різні інструкції.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Вячеслав Георгійович Сідор

Фах, навчальний предмет

вчитель інформатики, інформатика

Навчальний заклад

Герцаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

м.Герца, Герцаївський район, Чернівецька область

Контактні дані

e-mail: sidor_vyacheslav@mail.ru

тел. 096 19918хх

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11-15 червня 2012 року

Місце провведення тренінгу

ІППО Чернівецької області

Тренери

Кошурба Григорій Григорійович, Скрипська Ганна Володимирівна, Кадук Алла Миколаївна