'''«Я син народу, що вгору йде» Життєвий і творчий шлях І. Я. Франка'''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

«Я син народу, що вгору йде» Життєвий і творчий шлях І. Я. Франка

Автор проекту

Швець Ніна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури,спеціаліст вищої категорії

Номінація

Успішний навчальний проект

Перелік шкільних навчальних предметів

Українська мова, українська література, географія, музика, комп’ютерні технології

Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом

1. Уміння вчитися 2. Соціальна компетентність 3. Загальнокультурна компетентність 4. Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій 5. Комунікативна 6. самоосвітня компетентність, 7. творча

Клас та вік учнів, які брали участь у проекті

7 клас 12-13 років

Термін реалізації проекту

2 тижня

Мета проекту

Познайомити учнів з рисами особистості та долею І.Я. Франка, формувати вміння виконувати пошуково-дослідницьку роботу, аналізувати зібраний матеріал, розвивати творче мислення, підвищувати розумову активність, спонукати до самостійності, виховувати моральні якості на прикладі життя письменника.

Опис проекту

Вивчення біографії письменника, як показує практика, завжди супроводжується труднощами в засвоєння матеріалу, що викликає відсутність інтересу до засвоєння знань з даної теми. Тому проблему мотивації з вивчення біографії письменника можливо вирішити за допомогою впровадження в навчальний процес технології проектів та ІКТ.

Ідея проекту:

Ми живемо у ХХІ ст. А якою повинна бути людина ХХІ ст. А які з цих рис є вічними? Чи може людина сама в собі їх виховати? Що для цього потрібно?

Основні питання:

Ключове питання:

Зразком такої людини є І. Франко. Він увійшов до списку десяти найвідоміших українців. Чому? Як він досяг таких вершин?

Тематичні питання:

а) навчальні  Актуалізувати знання, які потрібні для вивчення теми.  познайомити учнів з рисами особистості та долею І.Я. Франка,  Підвести їх до свідомого вивчення матеріалу

б) розвиваючі  Розвивати загальноосвітні навички та вміння;

 Розвиватипізнавальний інтерес  формувати вміння виконувати пошуково-дослідницьку роботу, аналізувати зібраний матеріал,  розвивати творче мислення,  підвищувати розумову активність,  спонукати до самостійності  розвивати життєві компетенції в) виховні  виховувати моральні якості на прикладі життя письменника.

 Виховувати ставлення до життя як найвищої цінності.  Формувати навички адаптаціїдо мінливих умов життяза допомогою отриманих вмінь та навичків.

Змістові питання:

Візуалізація (структура) проекту

Методичний комплекс:

План підготовки до проекту

Вікторина

Проект

Допоміжні матеріали:відео, картинки.

Учнівські приклади: презетації, публікація, веб-сторінка.

Стислий опис:

Номер Крок Які дослідження проводили учні? Що вони робили? Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували? 1. Висуваємо гіпотезу • Розглянули пропозиції вчителя, прослухали рекомендації щодо опрацювання різних джерел інформації. 1. Внесли найбільш уподобані адреси сайтів з теми проекту в таблицю ресурсів проекту 2. Проводимо дослідження 1група «Перші кроки» Девіз: О краю мій! підгір'я ти прекрасне, Як я люблю, як я люблю тебе! Мов зірка та, що світить і не гасне, Так та любов в душі моїй живе -Виступ групи з досліджуваного питання -Виразне читання напам'ять поезій,присвячених батькові «У долині село лежить» матері «Пісня і праця» Висновок до «Дерева рішень» 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 2. Фільм (дор. 1-2), (дор.2-1) 3. Проводимо дослідження 2 група «Освіта» Девіз: Книги – морська глибина -Виступ групи з досліджуваного питання -Висновок до «Дерева рішень» 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 2. Фільм (дор.2-2) 4. Проводимо дослідження 3 група «Захоплення і уподобання» Девіз: «Академія в одній особі» -Виступи групи з досліджуваного питання Висновок до «Дерева рішень» 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 2. Фільм (дор. 3-1) 5. Проводимо дослідження 4 група «Літературна творчість» Девіз: «Моя праця буде недаремна, коли хоч крапля доброти, лагідності упаде на твою душу» Виступи групи з досліджуваного питання Висновок до «Дерева рішень» 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 2. Фільм (дор.4-1), (дор. 5-1) 6 Творча робота - Реклама: Інсценізація уривку з твору «Захар Беркут» Висновок до «Дерева рішень» 1. Інсценізація. 2. Оформлення звіту у вигляді презентації 3.Фільм (дор.5-2.), (дор. 6-1) 7 5 група «Вшанування пам'яті» Девіз: «Я в усій своїй діяльності бажав бути перед усього чоловіком» -Виступи учнів Висновок до «Дерева рішень» 1. Оформлення звіту у вигляді презентації 2. Послуховування уривків з пісень на слова І. Франка у виконанні Анатолія Солов’яненка, Дмитра Гнатюка, Віталія Козловського. 8. Узагальнюємо результати - Яким же був Іван Франко? - Чому його ім'я увійшло до списку 10 найвідоміших українців? «Незакінчені речення»: Постать Івана Франка мене вразила… - Щоб досягти таких результатів… Тест «Так-Ні» 1. Систематизувати результати досліджень Створити презентацію, яку буде використано для підведення результатів проектів Взаємоперевірка 9. Завершуємо і підводимо підсумки Підводимо підсумки, обговорюємо результати, обмінюємося думками 2. Публічний захист результатів проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Зведена таблиця роботи учнів над проектом

Які результати одержали учні в проекті?

В рамках проекту учні вдосконалили вже існуючі та сформували нові комунікативні та інформаційні компетентності: • Пригадали раніше вивчене про І. Франка • Дізналися нове про письменника • Продемонстрували акторські здібності • Продемонстрували вміння виконувати дослідницьку роботу • Вчилися бути особистістю • Знаходили оптимальні способи реалізації поставлених цілей; • Використовували різноманітні інформаційні джерела; • Організовували свою діяльність; • Співпрацювати з іншими учнями; • Працювали із ТЗН • Вчилися проявляти соціальну активність та приймати активну життєву позицію.

Наш фотоальбом

Матеріали проекту:

Оцінювання знань та вмінь учнів

Учнівські роботи

[]

Інше

Відео проекту

Методичні матеріали

Презентація

Дидактичні матеріали

Використані матеріали:

Інтернет-ресурси

[1]

[2]

[3]

фотоальбом

Список літератури

1. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с. 2. .Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63. 3. Освітні технології / За ред.. О.М. Пехоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с. 4. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід// Методичний посібник, К. АПН, 2002. 5. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.: «Основа», 2003. – 80 с. 6. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Х.: «Ранок», 2002. – 128 с. 7. Сучасні шкільні технології \ За ред. І Рожнятовська, В. Зоц. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с., 2 ч.

Проекти подібної тематики

Відгуки про проект