''"В світі квадратних рівнянь"''

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

У світі квадратних рівнянь

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Предмет алгебра

інформатика, історія

Вік учнів, клас

8 клас,13-14 років

Стислий опис проекту

Люди по-різному оволодівають знаннями і вміннями. Часто учні мають сумніви з приводу своїх можливостей, особливо коли є прогалини у навчальному процесі. Саме успіх в будь-якій діяльності сприяє формуванню бажання продовжити її. Сучасні досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють учням формувати позитивне ставлення до процесу отримання знань. Прикладом тому може служити пропонований проект. Він розрахований на учнів 8-х класів, які починають вивчати тему «Квадратні рівняння». У даному проекті розглядаються питання історії походження квадратних рівнянь, їх значимість в математиці, визначення квадратного рівняння, види та способи їх розв’язання. Для роботи над проектом учні об’єднюються в групи: «Історики», «Теоретики», «Практики». Кожна з груп отримує завдання і проводить дослідження. Очікується, що самостійні дослідження розвинуть їх пізнавальну діяльність, дозволять перевірити свої сили і поглибити знання з даної теми. Результатом роботи може стати презентація, бюлетень, довідковий посібник.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всієї роботи над проектом. Щоб визначити навчальні потреби учнів, а також встановити навчальні цілі проводиться діагностика навчальних потреб учнів за Таблицею З-Х-Д. Визначення попередніх знань з теми «Рівняння» проводиться за допомогою Опитувальника. Під час роботи учнів над проектом використовуються такі методи оцінювання, як вчительська консультація і спостереження за роботою груп. Впродовж роботи над проектом кожна група здійснює самооцінку роботи за Критеріями оцінювання роботи в групах. По завершенні проекту учні виконують практичну роботу на виявлення рівня знань, умінь, навичок здобутих ними у процесі роботи над темою «Квадратні рівняння». Учнівські роботи у вигляді інформаційних бюлетенів, презентацій оцінюються за Контрольним списком для оцінювання. Завершує оцінювання роботи над проектом рефлексія, яку учні проводять за Перевірочною роботою

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність вчителя -До початку роботи над проектом вчитель надає батькам учнів коротку інформацію про проектний метод навчання і отримує від них згоду на роботу дітей в мережі Інтернет. - Перед початком роботи над проектом за допомогою ключового запитання «Яку роль відіграють квадратні рівняння в математиці?» створює перед учнями проблемну ситуацію. - Обговорює з учнями питання за темою проекту (стартова презентація). - Проводить тестування за таблицею З-Х-Д та діагностику фактичного рівня знання теми, за результатами яких об'єднує учнів у групи. - Обговорює з кожною групою учнів цілі та план проведення досліджень. - Готує список довідкової літератури та посилань на освітні сайти. - Формує критерії оцінювання роботи учнів.

Діяльність учнів - Учні об'єднуються в групи «Історики», «Теоретики», «Практики», за результатами тестування та діагностики рівня знань, яку проводить учитель на початку роботи над проектом - Кожна група обдумує план проведення досліджень, обирає дослідницькі методи і форми представлення результатів. - Група «Історики» проводить дослідження щодо питань історії виникнення квадратних рівнянь, з’ясовуює чим була викликана потреба вміння розв’язувати квадратні рівняння, збирає інформацію про видатних вчених, які зробили свій внесок у розвиток теорії і практики розв’язування квадратних рівнянь. - Група «Теоретики» опрацьовує теоретичний матеріал, зокрема з’ясовує, що таке квадратне рівняння, види квадратних рівнянь, способи їх розв’язування, а також доводить, що квадратне рівняння може бути математичною моделлю практичної задачі. - Група «Практики» розв’язує задачі (за допомогою квадратних рівнянь) запропоновані вчителем із різних галузей математики,а також за допомогою зібраної інформації та на конкретних прикладах переконує учнів, що квадратні рівняння застосовуються в багатьох темах шкільного курсу математики. - Групи оформлюють результати досліджень у вигляді інформаційного бюлетеня («Історики»), довідкової збірки з питань теорії та інструкціями, пам’ятками, алгоритмами («Теоретики»), збірки задач та рекомендацій до них («Практики») - Учні оцінюють роботу групи над проектом. - Проводять рефлексію через роздуми про те, що вдалося і не вдалося зробити в даному проекті, чому вони навчилися.

учнівськьй буклет

Буклет

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Любов Василівна Гордєєва

Фах, навчальний предмет

Математик. Викладач

Навчальний заклад

Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "колегіум-школа"№28 Маріупольської міської ради Донецької області"

Місто\село, район, область

місто Маріуполь Донецької області

Контактні дані

gordeevalb.v@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Маріуполь, 25 - 30 березня 2013 (учителі математики)

Дати проведення тренінгу

25 - 30 березня 2013 року

Місце проведення тренінгу

м. Маріуполь

Тренери

Іванова Олена Леонідівна