"Я обираю здоров'я!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Я обираю здоров'я

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

 • основний предмет- "Основи здоров'я"
 • другорядні предмети- фізкультура, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Здоровий спосіб життя

Вік учнів, клас

7 клас 12-13 років

Стислий опис

Тема проекту «Я обираю здоров’я» зачіпає такі навчальні теми, як

 • «Здоровий спосіб життя як умова збереження і зміцнення здоров’я».
 • «Складові здорового способу життя». «Формування здорового способу життя». «Значення навичок і звичок для здоров’я».
 • «Правила здорового способу життя. Вибір способу життя».

Дослідження в рамках проекту допоможуть розширити знання з цих тем, навчать шукати і раціонально відбирати матеріал, грамотно компонувати його, аналізувати отримані результати. Дадуть можливість проявити ініціативу в організації навчального співробітництва, навчать проектувати власну навчальну діяльність. Підвищать мотивацію до вивчення інформатики, дасть зрозуміти, що здоровий спосіб життя - це модно, престижно в наш час, що турбота про здоров'я - обов'язок кожної людини, якщо він хоче бути повноцінним членом сучасного суспільства.

Повний План вивчення теми

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

навички 21 століття

 • Використовувати природно - наукові тексти з метою пошуку інформації,

відповідей на питання, пояснень, створення власних усних або письмових висловлювань;

 • Використовувати різні довідкові видання для пошуку необхідної

інформації;

 • Визначати характер взаємовідносин людини і природи, знаходити приклади

впливу цих відносин на природні об'єкти, здоров'я і безпека людини;

 • Розуміти необхідності дотримання правил безпечної поведінки;
 • Використовувати знання про будову і функціонування організму людини для

збереження та зміцнення свого здоров'я, правила раціонального харчування та особистої гігієни;

 • Використовувати при проведенні практичних робіт інструменти ІКТ для запису

та обробки інформації, готувати невеликі презентації за результатами спостережень і дослідів;

 • Користуватися простими навичками самоконтролю самопочуття для збереження

здоров'я, усвідомлено виконувати режим дня;

 • Планувати, контролювати і оцінювати навчальні дії в процесі пізнання

навколишнього світу відповідно до поставленим завданням і умовами її реалізації;

 • Формувати компетентності у сфері самостійної пізнавальної

діяльності, критичного мислення, вміння бачити проблему і намітити шляхи її рішення;
Після завершення проекту учні зможуть: працювати з різними джерелами інформації, самостійно готувати презентацію, проводити дослідницьку роботу.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи над проектом проводиться аналіз первинних знань та інтересів учнів за допомогою анкетування, вчитель показує мотиваційну презентацію - рекламу, для виявлення первинних знань, досвіду та інтересів учнів, на підставі якої учні визначаються з вибором груп за інтересами.

 • Учні Проводять відбір ідей, уточнення інформації (мозкова атака). В ході мозкової атаки заповнюються картки З-Х-Д,розподіляються ролі. Обговорюється план впровадження проекту.

У подальшій роботі учні використовують листи планування роботи в групі, обговорюють попередні результати в кожній групі.Заповнюють листи самоаналізу роботи в групі, продовжують заповнення картки З-Х-Д
Представлення результатів проводиться на підсумковій конференції - захист презентацій. Оцінюються підсумкові роботи груп, заповнюється щоденник самоконтролю з подальшим обговоренням та рекомендаціями.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

 • Перед початком проекту

Учитель: повідомляє адміністрацію, учителів інформатики, фізкультури про проект, ознайомлює батьків з інформаційним буклетом, відправляє та збирає форми щодо надання прав (дозволів) щодо політики безпечного використання Інтернету з учнями, форми згоди батьків щодо Інтернет-проектів, обсягу та якості розміщеної учнями інформації в Інтернеті. Показує учням презентацію про дотримання законів авторських прав використаного матеріалу для проекту. Оцінює веб-сайти необхідні для роботи над проектом. Запропоновує учням переглянути веб-сторінки для отримання докладніших відомостей щодо учнівської безпеки та відповідального використання Інтернету. Проводить з учнями анкетування щодо визначення початкових знань учніванкета здоровий спосіб життя, заповнює таблицю «З-Х-Д». Ознайомлює з планом роботи над проектом, з інструктажем з техніки безпеки під час роботи над проектом. Показує презентацію-рекламу проекту, обговорює тематичні питання за проектом. Учитель пропонує завдання групам і форми захисту проекту. Перша група «Спортсмени» Друга група «Дієтологи» Третя група «Лікарі» Учитель: після того, як учні об’єднаються в групи, закріпити сильних учнів до слабких для допомоги. Учні: оцінюють веб-сторінки, в яких будуть працювати. Після перегляду учительської презентації,учні визначаються з групами, завдання яких їх зацікавили. Визначаються з ролями в групах. Складають правила роботи групи (23. Обговорюють задачи проекту, визначаються з проблемами дослідження, заповнюють картки «З-Х-Д». Визначаються з формою захисту проекту.

 • Під час виконання проекту

Учитель: заповнює журнал спостереження , журнал оцінювання, проводить консультації , надає допоміжні матеріали для слабких учнів – шаблони .Ознайомлює учнів з журналом оцінювання учнівських робіт, з критеріїв оцінювання презентацій. Проводить рефлексію щодо роботи над проектом. Надає приклади оформлення списку використаних джерел. Запропоновує учням звернутися по консультації до вчителя фізкультури.

Учні: розподіляють ролі та обов’язки в групі, збирають інформацію, ведуть щоденники роботи над проектом, заповнюють журнал само оцінювання,обговорюють критерії оцінювання, готуються до захисту проекту, поступово оформлюють проекти. 1 група «Спортсмени» Тема дослідження: Чим відрізняється здоровий спосіб життя від життя людей зі шкідлівімі звичками? Працюють з Інтернет - джерелами, знаходять матеріали для створення рекламних буклетів Беруть консультацію у вчителя фізкультури. Підбирають шаблони та ілюстрації для буклетів, оформлюють, користуючись критеріями оцінювання, та роздруковують роботи. 2 група «Дієтологи» Тема дослідження: Смачне, Буває "шкідлівім"? Консультуються з лікарем -дієтологом і створюють мультимедійну презентацію, звертаючи увагу на критеріїв оцінювання презентацій. 3 група «Лікарі» Тема дослідження: Чому рух - це життя? Учні збирають матеріал за своїми тематичними запитаннями, зіставляють питання для інтерв’ю.

Напередодні до захисту проектів Учитель надає учням листи для самооцінки (8), оцінки роботи групи (9), мультимедійної презентації до проекту, критерії оцінки якостей учнів під час захисту проекту (11), форму для взаємооцінювання презентації учнями іншої групи (12) . Запрошує на захист учнів батьків, адміністрацію. Учні опрацьовують критерії і готуються до захисту готових продуктів проекту.

 • Під час захисту проекту:

Учитель: бере участь в обговорення захисту проектів за підготовленими запитаннями (35), надає питання за змістом, оцінює роботи, узагальнює результати, аналізує, підводить підсумки. Учні: презентують роботи шаблон учнівської презентації, на завершенні колективно обговорюють, учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання груп, критеріїв оцінювання презентацій, буклету. Підводять підсумки, проводять самооцінку роботи в групіоцінка роботи в групі, визначають групу, яка найкраще провела дослідження. Після закінчення проекту Учитель: проводить анкету з батьками щодо роботи учня над проектом (13). Запропоновує учням написати відгук на роботу однокласника (14). Проводить рефлексію – пропонує дописати таблиці «З-Х-Д»Методи поглибленої рефлексіїписьмовий щоденний(рефлексія). Надає кращі роботи вчителю інформатики для висвітлення на шкільному сайті. Учні: пишуть відгуки, таблицю «З-Х-Д» та тестування з теми, завершують фотозвіт роботи над проектами.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Білик Любов Олексіївна

Фах, навчальний предмет

вчитель трудового навчання, "Основ здоров'я"

Навчальний заклад

Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

Місто\село, район, область

м.Шахтарськ, Донецька область

Контактні дані

bilukluba@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-18.06.2012

Місце проведення тренінгу

м.Шахтарськ ЗОШ №18

Тренери

Тарануха Віта Миколаївна