"Я в поэты бы пошёл, пусть меня научат".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

А.С. Пушкин «Зимнее утро». Яркость, живописность поэтических картин природы, восхищение ее красотой. Мотивы единства природы и человека.Теоретические сведения. Двусложные размеры стиха.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, інформатика

Вік учнів, клас

11-12 років, 6 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект призначений для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. Під час роботи над проектом учні зможуть відрізняти прозовий твір від поезії, римувати слова, самостійно складати, вигадувати вірші. Ідея проекту полягає в тому, щоб викликати пізнавальний інтерес учнів, активізувати навчальну діяльність. За цим проектом учні досліджують по групам окремі теоретичні матеріали з літератури, складають практичну частину та створюють творчі завдання. Продуктом діяльності передбачається створення та демонстрація презентації Power Point, буклету Publisher та брошури World на останньому уроці.Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані на декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених в ході попереднього опитування.

План вивчення теми

план вивчення теми

План впровадження проекту

план впровадження проекту

Навчальні цілі

Робота спрямована на розвиток особистих вмінь та навичок, які в процесі роботи розвивають творчі здібності.
 • Учні зможуть визначати та розуміти мову поезії.
 • Будуть відрізняти мову прози від поезії, розвивати творчі здібності.
 • Познайомити учнів з поняттями: мова віршована, мова прози, ритм, рима; навчати добирати риму до слів; прищеплювати любов до поезії.
 • Розвивати вміння використовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності.
 • Під час підготовки та створення презентаційних матеріалів будуть розвивати навички аналізувати, порівнювати, систематизувати отриману інформацію, вміння аргументовано переконувати співрозмовника за допомогою фактів, використовувати допоміжні джерела інформації, користуватись різними електронними та друкованими ресурсами для накопичення та структурування інформації.
 • Відпрацьовуватимуть навички роботи в парах, групах.
 • Навчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мети.
 • Сформувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання.
 • Сформувати у учнів відповідальності за результати спільної роботи.

  Оцінювання

  На початку проекта викладач отримує інформацію про початкові знання учнів з теми: виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності; діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями; діагностування початкових знань учнів з даної теми; оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту. Впродовж роботи над проектом потрібно виявити рівні обізнаності в використанні проектних технологій; діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють. У кінці роботи над проектом учні оцінюватимуть рівні виконання групових проектів; оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації проекту; виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання. При оцінюванні презентації буду враховувати мету, завдання, практичну діяльність кожного учня, використання інтернет ресурсів, малюнків, узагальнюючих висновків. Оцінювання буде проводитись за розробленими критеріями для кожної групи з урахуванням усіх вимог до творчої роботи,через взаємооцінювання і оцінювання вчителем,опитування, ці інструменти оцінювання учні використовують через комп´ютер, мультимедійну дошку , власне створені презентації, оцінювання відбувається на етапі узагальнення знань, оцінки виставляються після повного завершення роботи учнів над проектом в кінці теми.

  Діяльність учнів та вчителя

  На початку проекту для ознайомлення батьків і учнів з методом проектів створено буклет. Отримуємо дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних дозвіл. Учитель проводить опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи опитування. Учитель проводить діагностичний моніторинг асоціативний кущ учбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні: - володіють теоретичними знаннями з теми;- мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, - оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет). Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми. Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами інтелекту: теоретики, практики, творці. Учитель уточнює склад створених груп та знайомить учнів з темою проекту тема проекту. Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з критеріями оцінювання учнівських презентацій теоретики, публікацій практики,творці, схемою З-Х-Д проекту З-Х-Д схема. Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, розробляють макети презентацій презентація, буклетів буклет, брошур брошура. Учні проводять презентацію продуктів проекту: Теоретики («Необычное литературоведение») презентація теоретичного матеріалу,де є відповідь на питання: «Что такое стихотворный размер? Чем отличается стихотворная речь от прозаической?» Практики («Когда б вы знали, из какого ссора растут стихи… на радость всем и мне») презентують сформовану добірку цікавих віршів по даній темі, де на практиці доводять різницю між розмірами віршів, римою та ритмом. Творці («Как делать стихи») презентують буклет з творчими завданнями. Учитель разом з учнями проводить обговорення Ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту. Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова З-Х-Д схема».

  Відомості про автора

  Ім'я, прізвище

  Черничкина Ірина Володимирівна

  Фах, навчальний предмет

  Російська мова та література, світова література

  Навчальний заклад

  Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

  Місто\село, район, область

  м. Краматорськ, Донецька область

  Контактні дані

  Відомості про тренінг

  Дати проведення тренінгу

  13.03.2013 - 23.05.2013

  Місце проведення тренінгу

  м. Краматорськ, міський методичний кабінет

  Тренери

  Лук'яненко Андрій Миколайович