"Якщо б не було світла..."

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Зміст

Назва проекту

"Якщо б не було світла..."

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика

Навчальна тема (як записано в програмі)

СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Вік учнів, клас

7 клас. 13 років

Стислий опис

Під час вивчення теми «Світлові явища» з курсу фізики в 7-му класі учні знайомляться з поняттями світла, вивчають процеси випромінювання, розповсюдження, відбивання, заломлення та поглинання світла, розглядають основні джерела та приймачі світла. Робота над проектом допоможе учням більш глибоко осягнути дану тему, виконуючи досліди з теми, знаходячи відповідну інформацію, оформлюючи результати своїх досліджень.

Повний План вивчення теми

Повний План вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учень:називає основнi оптичнi явища природи, вади зору, одиницi оптичної сили лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; наводить приклади джерел i приймачiв свiтла, застосування лiнз та оптичних приладiв, врахування фотометрiї в життєдiяльностi людини; розрiзняє падаючий, вiдбитий i заломлений промені, кут падiння, вiдбивання i заломлення свiтла, фокусну вiдстань i оптичну силу лiнзи; формулює закони вiдбивання та заломлення свiтла, означення поняття свiтлового променя; записує формули тонкої лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; може описати поширення свiтла в рiзних оптичних середовищах, хiд променiв при дзеркальному вiдбиваннi свiтла, класифiкувати види джерел свiтла, лiнзи на збиральнi i розсiювальнi; характеризувати кольорову гаму світла, око як оптичну систему, способи корекцiї короткозоростi та далекозоростi; пояснити утворення тiнi та пiвтiнi, причини сонячних i мiсячних затемнень, дисперсiю свiтла, призначення окулярiв, лiнз, оптичних приладiв (телескопiв, мiкроскопiв, проекцiйних апаратiв тощо); здатний спостерiгати прямолiнiйне поширення свiтла в однорiдному середовищi, вiдбивання свiтла, заломлення свiтла на межi двох середовищ, дисперсiю свiтла, утворення кольорової гами свiтла шляхом накладання променiв рiзного кольору; вимiрювати фокусну вiдстань та оптичну силу лiнзи; користуватися лупою, лiнзами; складати найпростiшi оптичнi прилади; може розв’язувати задачi, застосовуючи формули лiнзи, сили свiтла, освiтленостi; будувати хiд промiнiв у плоскому дзеркалi; зображення, утворенi за допомогою лiнз.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

I - тиждень проекту: На початку проекту, вчитель проводить дітям вступний інструктаж поведінки в класі інформатики, враховуючи особливості візуального та акустичного типу учнів учитель об’єднує учнів у групи для того щоб правильно зацікавити дітей та викликати інтерес до проекту Проводиться опитування учнів по виявленню їх нахилів. Групам: демонструється презентація. У ході презентації, щоб об’єднати дітей на однакові рівні за знанням учні заповнюють таблицю попередніх знань, та організаційну діаграму. Дітям показуються прибори котрі є оптичними приладами. Далі на даному етапі учитель об’єднує учнів в 2 групи, по 3-4 дитини, враховуючи особливості навчання, кожна з груп отримує свої запитання, для відповідей на які їм потрібні нові знання. В процесі роботи учні повинні отримати дозвіл у батьків. II - тиждень проекту: Кожна з груп розділяє між собою ролі та обов’язки, виконують дослідницькі функції, учні можуть використовувати різноманітну літературу, глобальну мережу Інтернет, учитель пропонує дітям список джерел, за допомогою яких вони відповідають на такі питання: що таке лінзи, які бувають лінзи, в яких оптичних приладах використовують, знаходять будову ока, досліджують хвороби ока, які засоби корекції підходять до кожного з захворювань. За допомогою пошуку по інтернету, учні знаходять інформацію по темі дослідження, копіюють її, з урахуванням авторського права та плагіату, спілкуються між собою в онлайн чаті, форумі, соціальних мережах, налагоджують план дій та просування ходу проекту. Також інтернет допомогає їм поєднати інформацію котру вони готують усією групою, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані між собою. Глобальна мережа допоможе учням знайти відповідний медіа-матеріал, який допоможе при розробці презентації свого проекту. На цьому етапі, щоб підтримати зацікавленість в проекті, впроваджує фасилітацію, в ході якої учням роздається інструкція складання найпростішого оптичного прибору, за якою вони складають його. В ході цього етапу учитель супроводжує учнів, направляє їх, веде журнал з роботи учнів, слідкує за їхньою зайнятістю в проекті. III - тиждень проекту: Після того, як матеріал був знайдений, та учні вже згрупували його, вони розробляють Бланк оцінювання буклету на тему проекту, опитують своїх товарищів, або дітей з сусідних класів, учнів старших класів, які вже вивчали цю тему, також вони розміщяють свій Бланк оцінювання буклету на Веб ресурс, в якому кожен бажаючий може відповісти на запитання, цей бланк допоможе учням в подальшому представити свій проект, групи створюють буклети своїх проектів, учитель пропонує представникам груп відвідати консультацію, де вони зможуть задати питання, доповнити колег з груп. Учитель проаналізувавши хід виконаня проекту, та готовність учнів його представити, обирає учня доповідача. IV - тиждень проекту: На останньому уроці теми, учні представляють свій проектний продукт(буклет),та виконують теоритичний тест з оптичних приладів. Проведення підсумкового опитування учнів « З-Х-Д схема».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Курбатова Олена Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики

Навчальний заклад

ЗОШ № 35 з профільним навчанням

Місто\село, район, область

Краматорськ, Донецька область

Контактні дані

kurblena@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.2012р.-18.08.2012р.

Місце провведення тренінгу

Краматорський ММК

Тренери

Лук'яненко Андрій Миколайович