"Чому навчають нас книжні пам’ятки та літописання?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Чому навчають нас книжні пам’ятки та літописання?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія України, українська література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема 3. Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. Книжні пам’ятки. Літописання.

Вік учнів, клас

7 кл. 12-13 років

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Тема 3. Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.» курсу «Історія України». На початку роботи вчитель знайомить учнів з презентацією про проект, знайомить з буклетом "Метод проектів"; учні заповнюються розділи Знаю-Хочу схеми «З-Х-Д». Протягом роботи над проектом учитель здійснює контроль за Щоденниками спостережень учнів, які заповнюють діти. Школярі працюють у 3 групах. Учні використовують пошукові системи мережі Інтернет, сайти для вивчення історії України, додаткову літературу, уривки з тестів книжних пам’яток та літописів. Після закінчення учні представляють інформаційний бюлетень.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження проекту

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть:
• характеризувати книжні пам’ятки і літописання Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.;
• наводити приклади надбань українського народу в культурі;
• сформулювати висновки стосовно інформації про життя у Київській державі зазначенного періоду, які дають нам книжні пам’ятки та літописи по таким категоріям: зовнішньо та внутрішньо політична ситуація, соціально-економічне положення, культурний розвиток, побут людей;

• в учнів формуються навички пошуку і систематизації матеріалу для створення інформаційного бюлетеню.

Формуються навички:
• роботи у групі, розподілу обов'язків
• пошуку, критично оцінювати інформацію;
• аналізу історичних документів;
• розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до інформації на сайтах;
• ефективного використання часу та розподілу робочого навантаження.;
• характеризувати наслідки взаємодії різних культур і міжкультурні відносини в Україні.

Опис оцінювання

• На початку проекту (на першому тижні) заповнюються розділи Знаю-Хочу дізнатися схеми «З-Х-Д»
• Впродовж роботи над проектом використовуються Контрольний список спільної роботи,вчитель проводить опитування на другому уроці
• Наприкінці роботи над проектом заповнюються розділи Дізнався схеми «З-Х-Д», під час захисту проекту кожна група презентує частину інформаційного бюлетеню, учні заповнюють таблицю «Відгуку від однокласників».

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

На першому і другому уроці вивчення теми учитель розказує матеріал Теми №3 Київська держава у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. проект проходить на третьому - п'ятому уроках вивчення теми.
На початку роботи над проектом учитель знайомить з презентацією, із завданнями проекту, за допомогою опитувальника визначає рівень знань з теми, знайомить з вимогам до отриманих знань, форми кінцевого результату. Учні ознайомившись із завданням проекту, самостійно обирають до якої групи вони будуть належати відповідно їх зацікавлень, вмінь, навичок, здібностей, навчальних потреб
Під час роботи над проектом учні 1 групи, використовуючи пошукові системи, сайти присвячені вивченню історії, додаткову літературу, знаходять відповіді на запитання:
1. Які характерні риси та особливості української культури Київської держави проявилися в зазначений період?
2. Які види літератури допомагають нам порівняти культуру Київської держави та сучасної України?
Під час роботи над проектом учні 2 групи, використовуючи пошукові системи, сайти присвячені вивченню історії, додаткову літературу, тексти уривків літописань, знаходять для відповіді на запитання:
1. Чим літописання відрізняється від інших видів літератури?
2. Які відомості дають нам зазначені уривки з «Повісті минулих літ» по таким категоріям: зовнішньо та внутрішньо політична ситуація, соціально-економічне положення, культурний розвиток, побут людей?
Готує матеріал для інформаційного бюлетеня
Під час роботи над проектом учні 3 групи, використовуючи пошукові системи, сайти присвячені вивченню історії, додаткову літературу, тексти уривків книжних пам’яток, знаходять для відповіді на запитання:
1. Які відомості дають нам основні книжні пам’ятки Київської держави створені у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.?
2. Які відомості дають нам зазначені уривки з «Повчання Володимира Мономаха» по таким категоріям: зовнішньо та внутрішньо політична ситуація, соціально-економічне положення, культурний розвиток, побут людей?
Учні кожної групи роблять висновки і готують матеріал для інформаційного бюлетеня, використовуючи Контрольний список основних елементів для інформаційного бюлетеню.
На 2 тижні учитель при оцінюванні використовує опитувальники з метою коригуючої роботи
Результатом проекту є інформаційний бюлетень, який містить інформацію про характерні риси та особливості української культури Київської держави проявилися у другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.; відомості, які дають книжні пам’ятки та літописи по таким категоріям: зовнішньо та внутрішньо політична ситуація, соціально-економічне положення, культурний розвиток, побут людей.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Альфія Саліхівна Полонська

Фах, навчальний предмет

Учитель інформатики

Навчальний заклад

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

Місто\село, район, область

місто Новогродівка Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06 - 16.06 2012

Місце проведення тренінгу

Донецький ОблІППО

Тренери

Герман Артем Юрійович