"Часи змінюються, свята залишаються"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Часи змінюються, свята залишаються

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Французька мова, Всесвітня історія .

Навчальна тема

«Свята»

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Свята» курсу «Французька мова». На початку роботи над темою вчитель проводить опитування учнів з видів свят у французькому та українському календарі. Клас поділено на 3 групи. Кожній з трьох груп надається тема проекту, яка розкриватиме одне із запропонованих запитань. Учні мають проаналізувати, які види свят (релігійні, світські, національні) існують у французькому та українському календарі та дати їм стислу характеристику. Школярі мають спробувати виділити найпопулярніші види свят обох країн. Кінцевим продуктом проекту, за вибором групи, може бути презентація PowerPoint,буклет, веб-сайт.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми[1], план впровадження теми[2]

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: • Надавати характеристику окремим видам французьких та українських свят; • Порівнювати особливості святкування релігійних, світських та національних свят французького та українського календаря; • Висловлювати своє особисте ставлення до окремих видів свят; Формуються навички 21 століття: • Здатність оригінальності в діяльності • З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; • Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання • Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; • Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації; • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження; • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя; • Належна та продуктивна праця разом з іншими; • Виявлення чесної та етичної поведінки.

Опис оцінювання

Мозкова атака є одним з найцікавіших прийомів, який стимулює учнів к дослідженню проблеми. Перевага цього прийому у тому, що він заставляє учнів аналізувати знання, що вони вже мають, формулювати питання з даної проблемі, викликає інтерес до теми та визначає цілі дослідження та шляхи вирішення проблеми. Цей прийом використовується під час показу початкової презентації вчителя, що спрямована на формуюче оцінювання в рамках проекту. Проект має між предметні зв’язки, тому є доцільним оговорити та узгодити планування діяльності за всіма етапами проекту з його учасниками. Самооцінювання і рефлексія [3], [4]дають учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і своє навчання, методи їх поліпшення. Відгук однолітків [5]допомагає учневі побачити якісні характеристики своєї роботи, а також ще раз звернутися до критеріїв[6] при оцінюванні робіт інших учасників. Для виконання проекту потрібні бланки контролю за діяльністю груп учнів, де відмічається своєчасність та правильність виконання роботи, логічність викладення інформації, ресурси інформації, творчий підхід, вміння робити висновки. Протягом всієї діяльності вчителю необхідно використовувати критерії оцінювання, за якими згодом можна провести підсумкове оцінювання. Критерії оцінювання учнівських робіт[7] можна використовувати під час проведення конференції, залучаючи до участі експертів (старшокласників, вчителів з предметів). Учнівські конференції, на яких учні беруть на себе відповідальність за організацію і обговорюють своє навчання, розглядаючи завдання, роботи, бланки самооцінки. Зазвичай учнівські конференції проходять за участю батьків, учнів та вчителів інших класів.

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. На початку проекту вчителем здійснюється опитування учнів за темою. Після чого учитель демонструє презентацію[8], яка висвітлює основні питання: «Релігійні свята», «Світські свята», «Національні свята», моделює проблемну ситуацію з теми. Для визначення навчальних цілей, школярі заповнюють контрольні списки[9] та форми і об’єднуються в групи з урахуванням їх здібностей. Отримавши проблемні питання діти, використовуючи стратегію план-проекту[10], висувають перші ідеї щодо реалізації проекту. Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки кожного в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. (Доцільним є створення комплексу продуктів, наприклад: буклет та презентацію). Учні отримують пам’ятку «Правила роботи за ком’ютером». Батьки отримують буклет «Пам’ятка для батьків під час роботи над проектом». Другий тиждень. Відповідно до плану проектної діяльності, кожна з трьох груп здійснює пошук на веб-сайтах (заповнюючи контрольні списки щодо використання веб-сайтів[11]) необхідної для проекту інформації, аналізує отримані дані. Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком[12] та формою оцінювання відповідного ресурсу (буклету, презентації). Одними з обов’язкових умов є вказування першоджерела, збереження авторського права. Серед учнів проводиться самооцінювання та рефлексія щодо виконання проекту, за результатами яких вчитель коригує роботу учнів. Використовуючи контрольні списки[13], група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди. Вчитель, використовуючи контрольні списки зворотнього зв’язка від однолітків, контролює процес кооперації у групі. Учасникам проектів пропонується розповсюдити створені тематичні буклети серед учнів, вчителів школи (можна у вигляді плакату в школі або в електронному вигляді на сайті ЗНЗ) для обговорення таких явищ у суспільстві. Після чого, проект є завершеним. Кожна група презентує створені продукти[14] , [15], [16]й здійснює само та взаємооцінку (роль вчителя, як оцінюючого мінімізовано).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Глоба Тетяна Миколаївна

Фах, навчальний предмет

вчитель французьскої мови

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована школа I-III ступенів № 11

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-22.09.2012р.

Місце проведення тренінгу

Донецька спеціалізована школа I-III ступенів № 11

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна