"Чарівна країна Логарифмів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Чарівна країна Логарифмів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика,інформатика,українська мова,історія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Логарифми та їх властивості

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас.

Стислий опис

Учні 11 класу розроблять проект «Чарівна країна Логарифмів». В ході роботи над проектом учні поглиблять знання з теми «Логарифми та їх властивості», навчаться співпрацювати в групах. Учні по закінченню проекту нададуть результати своєї роботи у вигляді презентацій, публікацій.

Повний План вивчення теми

[1]

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні повинні навчитися:

 • записувати визначення логарифма, основної логарифмічної тотожності;
 • застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожность при вирішенні вправ;
 • розрізняти властивості логарифмів по їх запису;
 • застосовувати властивості логарифмів при вирішенні завдань.

Розвивати в учнів:

 • навички самостійної роботи, роботи з підручником, навички самостійного добування знань;
 • вміння виділяти головне при роботі з текстом;
 • творчі здібності.

Формувати в учнів:

 • самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія.

Очікувані результати

Учні зможуть:

 • вміти застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожність при вирішенні не стандартних вправ;
 • проводити самостійне дослідження
 • оброблювати та узагальнювати отриману інформацію
 • коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

 • Підготовчий етап (перший тиждень). Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, проводить лист планування роботи в групі, пояснює необхідність проведення навчальних занять. Робота над проектом починається з презентації вчителя. На початку проектної діяльності необхідно провести анкетування початкових знань учнів . Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в групи, кожна з яких буде досліджувати свою тему. Учні отримують план реалізації проекту Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації мозкова атака . В ході мозкової атаки заповнюються картки З-Х-Д, складається календар роботи групи, розподіляються ролі.
 • Реалізація проекту (другий тиждень) Учитель веде спостереження за роботою кожної групи, консультує учнів, надає їм поради, керує їх діяльністю. Контролює послідовність виконання проекту. Відповідно до плану і ролі в групі учні збирають і обговорюють інформацію,роблять висновки. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект, готують доповіді до захисту. Знайомляться з історичними відомостями. За результатами своєї роботи учні створюють презентації, буклети, в яких відображається результат їх діяльності. Роблять висновки по темі. Учитель разом з учнями проводить спільне обговорення результатів роботи кожної групи. Учитель заповнює журнал спостережень груп над проектом.над проектом.
 • Заключна частина проекту (третій тиждень) Учитель під час проведення круглого столу, задає цілеспрямовані питання,узагальнює отримані результати, підводить підсумки, визначає перспективи на майбутнє. Учні беруть участь в колективному самоаналізі та оцінці результатів своєї роботи над проектом . Під час захисту проекту кожна група виступає з доповіддю, демонструючи результат своєї роботи у формі презентації, буклету. Після виступу кожної групи йде колективне обговорення, робляться висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до критеріїв оцінювання роботи груп. Підводяться підсумки,нагородження самих активних учасників проекту, виноситься подяка всім учням та учням, які мають низький рівень знань за їх внесок в результати роботи групи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ковальчук Антоніна Петрівна

Фах, навчальний предмет

Математика

Навчальний заклад

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донецької області

Місто\село, район, область

Димитров

Контактні дані

0669074946

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

28.05.2012р. -02.06.2012р

Місце проведення тренінгу

м.Донецьк

Тренери

Давидов Антон Васильович

Корисні посилання