"Фізична культура - запорука здоров'я"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Фізична культура і здоров'я підлітків

Автори проекту

Сіваєв Андрій Вікторович

Актуальність данної теми

Актуальність даної теми полягає у наступному: навчити дитину вчитися, цінувати життя і здоров’я, зрозуміти себе, свої можливості, пізнати кращі грані своєї душі. Потрібно показати учневі радість пізнання, творчого злету, розкрити всі кращі духовні пориви, які тісно пов’язані зі збереженням фізичного здоров’я – ось основні завдання сьогодення. Навчити учнів самоаналізувати свій організм, спостерігати свій фізичний і духовний розвиток, здобути практичні навички збереження і зміцнення здоров’я як на уроках фізичної культури, так і в позаурочний час. Кожен урок фізичної культури повинен стати справжнім уроком здоров’я, де учень з радістю і зацікавленістю здобуватиме нові знання, вдосконалюючи свій духовний стан. Вчителі зобов‘язані формувати гармонійно розвинену особистість, людину, яка готова жити і діяти в умовах інформаційного перенавантаження, стресових ситуацій, екологічного забруднення. Вчитель, добираючи додаткові вправи до уроків фізичної культури, повинен звертати особливу увагу на відповідність їхнього змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів та навчальним можливостям.

Мета дослідження

- удосконалити науково-теоретичні і науково-практичні форми методичної роботи уроків фізичної культури та позакласних оздоровчо-спортивних заходів;

- досягти результативності у навчально-виховному процесі щодо сприяння та зміцнення здоров’я підлітків та учнівської молоді;

- виховати в учнів любов до уроків фізичної культури, спорту, навичок здорового способу життя;

- залучити батьків, громадськість, медичних працівників з метою укріплення учнями власного здоров’я.

Завдання

Завдання, які мають бути вирішені відповідно до цієї мети:

- створити сприятливі умови для якісного проведення уроків фізичної культури;

- вивчити і запроваджувати під час уроків та позакласних заходів інтерактивні технології навчання;

- досягти співпраці, в якій учень та вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання;

- допомогти дитині у виборі улюбленої справи, досягненні успіху, перемогах у спортивних змаганнях;

- спрямовувати проведення уроків з фізичної культури, заходів фізкультурно-оздоровчої роботи, занять у спортивних секціях з футболу, баскетболу, Дні здоров’я, спортивно - масові змагання, турніри, кроси, естафети на зміцнення здоров’я учнів, їх повноцінний розвиток;

- впроваджувати інноваційні прийоми для збереження та розвитку духовного, інтелектуального, фізичного та соціального здоров’я підлітків та учнівської молоді.

Обьект дослідження

Збереження здоров‘я учнів під час занять фізичної культури та в позаурочний час.

Предмет дослідження

- організація фізкультурно-оздоровчої роботи;

- ефективна робота з учнями всіх груп здоров‘я (на уроках фізичної культури, у секціях);

- організація занять ЛФК;

- організація роботи спортивних секцій;

- проведення спортивно-оздоровчих заходів (дні спорту, змагання, олімпіади, походи) У ході роботи над темою буду використовувати методи дослідження:

- діагностика;

- моніторинг;

- метод спостереження;

- бесіди;

- проблемні ситуації.

Висновки

Отже, слід зазначити, що фізична культура поняття “здоровий спосіб життя” – розглядається як триєдина цілісність здоров‘я – здоровий спосіб життя – культура здоров‘я і доповнюється з одного боку, об‘єктивними вимогами суспільства, а з іншого – віковими особливостями психічного розвитку учня.

- кожна дитина нашої школи має гасло “Твоє здоров‘я – у твоїх руках”;

- щодня школярі пізнають життя, відкривають для себе світ;

- діти прагнуть усе спробувати, зрозуміти і бути зрозумілими;

- кожен клас крокує у майбутнє під гаслом: “Ми мріємо про успіх, кохання і щастя, бо ми - молоді!”. Діти свідомо обирають здоровий спосіб життя, спрямовують свої зусилля на збереження і зміцнення власного здоров‘я. Педагогічний колектив об‘єднує зусилля школи, сім‘ї та громадськості щодо створення системи превентивної освіти та виховання, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та формування культури здоров‘я. У зв‘язку з цим:

- надається реальна допомога учням з розвитку позитивних якостей, необхідних для повноцінного життя;

- привертається увага учнівської молоді до власного здоров‘я;

- постійно пропагуються засади здорового способу життя;

- забезпечується доступ дітей до інформації про вплив шкідливих звичок на їхнє здоров‘я;

- розвиваються вміння та навички здорового способу життя;

- залучаються батьки та широка громадськість до утвердження засад здорового способу життя. З цією метою організовуються лекції (5-6 класи) на тему:” Приховані вороги людини” (бесіди про основні проблеми, з якими стикається суспільство щодня: наркоманія, алкоголізм, тютюнокуріння). Таким чином, удосконалюємо знання учнів про те, що найбільше багатство людини – це її здоров‘я; викликаємо бажання виховувати свідоме ставлення до здоров‘я, бажання займатись спортом, дотримуватися режиму дня, активно відпочивати та вести здоровий спосіб життя; виховувати в собі охайність, силу волі. Учні нашої школи йдуть сходинками народної скарбнички:

- “Хто день починає з зарядки, у того справи у порядку”;

- “Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі”;

- “Раціональне харчування – запорука здоров‘я. Неправильне харчування – причина багатьох хвороб”;

- “Здорові звички – це здоров‘я”. Вчителі фізичної культури нашого навчального закладу і надалі будуть працювати над раціональною організацією навчального процесу уроків фізичної культури;

- організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;

- просвітницько-виховної роботи з учнями щодо формування ціннісного ставлення до здоров‘я підлітків;

- підвищенню просвітницької і методичної роботи;

- динамічним спостереженням за станом здоров‘я;

- впровадженням в практику роботи сучасної моделі ШЗШ І-ІІІ ступенів Школи сприяння здоров‘я.

Корисні ресурси

1. Державна національна програма «Освіта». Україна ХХІ століття (1999 р.). 2. Статут Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 3. Концепція розвитку Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 4. В.Ф. Новосельський. Фізична культура і здоров’я школярів. – К.: 1984. 5. Г.П. Богданов. Керівництво фізичним вихованням школярів. – М.: Просвещение, 1972. 6. Н.А. Козуненко. Школьникам – привычку заниматься физкультурой. – К.: Радянська школа, 1985. 7. В.Ф. Новосельський. Физическое воспитание учащихся 9-10 кл.//Радянська школа. – 1980. 8. Сучасна модель Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 – Школи сприяння здоров’ю. 9. М.Д. Рипа. Фізична культура і спорт у загальноосвітній школі. – М.: 1996. 10. А.М. Шлемина. Фізкультурно-оздоровча робота в школі. – М.: 1999. 11. Е.М. Лутковський. Легка атлетика. – Л.: 1987. 12. В.М. Смолевський. Ваш стадион всегда рядом. – М.: 1982. 13. Г.А. Боброва. Художня гімнастика в школі. – Л.: 1988.