"У здоровому тілі здоровий дух"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

У здоровому тілі здоровий дух!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, фізична культура, інформатика

Навчальна тема

Цей проект розроблятиметься для вивчення шкільного курсу "Англійська мова" для теми " Світ спорту".

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми:"Світ спорту" курсу "Англійська мова". На початку роботи вчитель здійснює опитуваня учнів з видів спорту США, Британії та України. Кожній з трьох груп надається тема проекту, яка розкриватиме одне з трьох питань. Учні мають проаналізувати, які види спорту з’явилися в кожній з країн та дати їм стислу характеристику. Вони повинні спробувати знайти, які види спорту якої країни є найбіль популярними у світі. Кінцевим продуктом проекту, за вибором групи, може бути презентація PowerPoint, буклет або газета.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми [1] План впровадження проекту[2]

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: -Визначити, які види спорту притаманні Британії, США та Україні; -Дати характеристику окремим видам спорту; -Розповідати про змагання з даного виду спорту; -Розповідати про спортивні клуби і секції; -Навести причини, чому спорт важливий у житті людини; -Розповідати про улюблених спортсменів з обраного виду спорту; -З’ясувати види спорту якої країни є найбільш популярні у світі.

Формуються навички 21 століття: -Здатність оригінальності в діяльності -З’ясування причинно-налідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей; -Здійснення вибору та прийняття комплексних рішень -Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання -Гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання; -Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; -Базове розуміння етичних/правових питань, пов’язаних з доступом до та з використанням інформації; -Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження; -Бажання і здатність навчатися протягом всього життя; -Належна та продуктивна праця разом з іншими; -Виявлення чесної та етичної поведінки.

Опис оцінювання

Мозкова атака[3] є одним з найцікавіших прийомів, який стимулює учнів к дослідженню проблеми.Перевага цього прийому у тому, що він заставляє учнів аналізувати знання, що вони вже мають, формулювати питання з данної проблеми. Цей прийом використовується під час показу початкової презентації вчителя[4], що спрямована на формуюче оцінювання в рамках проекту. Проект має між предметні зв'язки, тому є доцільним оговорити та узгодити планування діяльності[5] за всіма етапами проекту з його учасниками. Самооцінювання[6] і рефлексія[7] дають учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і своє навчання, методи їх поліпшення. Відгук однолітків допомагає учневі побачити якісні характеристики своєї роботи, а також ще раз звернутися до критеріїв при оцінюванні інших учасників[8]. Для виконання проекту вчитель використовує бланки контролю[9] за діяльністю груп учнів, на підсумковій конференції - крітерії оцінювання учнівських робіт[10].

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. На початку заняття вчителем здійснюється опитування учнів за темою уроку. Після чого учитель демонструє презентацію[11], яка висвітлює основні питання «Спорт у Британії», «Спорт у США», «Спорт в Україні», моделює проблемну ситуацію. Для визначення навчальних цілей, школяри заповнюють контрольні списки [12][13]та форми, і об’єднуються в групи з урахуванням їх здібностей. Отримавши проблемні питання діти, використовуючи стратегію план проекту[14], висувають перші ідеї щодо реалізації проекту. Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки кожного в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. (Доцільним є створення комплексу продуктів, наприклад: буклет та презентацію). Учні отримують пам’ятку «Правила роботи за ком’ютером[15]». Батьки отримують буклет «Пам’ятка для батьків під час роботи над проектом[16],[17]».

Другий тиждень. Відповідно до плану проектної діяльності[18], кожна з груп здійснює пошук нa веб-сайтах[19] (заповнюючи контрольні списки щодо використання веб-сайтів[20]) необхідної для проекту інформації, аналізує отримані дані. Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання відповідного ресурсу (буклету, презентації). Одними з обов’язкових умов є вказування першоджерела, збереження авторського права. Серед учнів проводиться само оцінювання та рефлексія щодо виконання проекту, за результатами яких вчитель коригує роботу учнів. Використовуючи контрольні списки група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди. Вчитель, використовуючи контрольні списки зворотнього зв’язка від однолітків, контролює процес кооперації у групі. Учасникам проектів пропонується розповсюдити створені тематичні буклети[21],[22] серед учнів, вчителів школи (можна у вигляді плакату в школі або в електронному вигляді на сайті ЗНЗ) для обговорення таких явищ у суспільстві. Після чого, проект є завершеним. Кожна група презентує створені продукти[23] й здійснює само та взаємооцінку (роль вчителя, як оцінюючого мінімізовано).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чорна Татяна Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Учитель англійської мови

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована школа I-III ступенів №11

Місто\село, район, область

Донецьк, Донецька область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-22.09.2012р.

Місце проведення тренінгу

Донецька спеціалізована школа №11

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна