"Таємниця сімейного щастя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Таємниця сімейного щастя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

11 клас
Світова література.
Тема «Гéнрік ÍБСЕН (1828–1906). «Ляльковий дім».
Дотичні: українська література, історія, інформатика.

Вік учнів, клас

11 клас, 17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект зі світової літератури для 11 класу. Буде реалізований під час вивчення теми «Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім» Проект направлений на поглиблення знань учнів про зміст драми Г.Ібсена «Ляльковий дім», актуальність моральних проблем в ній. В ході роботи над проектом учні здійснюють пошук, обробку та відбір інформації про особливості драматичного конфлікту, складність характеру головної героїні, зв'язок із сьогоденням. Проводять аналогію між проблемами у сімейних стосунках, описаних у драмі та у сьогоденній реальності. Вивчаючи ідейно-художній зміст п’єси «Ляльковий дім», учні використовують методи пошуку, збору та аналізу інформації за допомогою ІКТ. Кінцевим результатом проекту є створення презентації «Таємниця сімейного щастя»» та буклету «Моральні проблеми в драмі Г.Ібсена «Ляльковий дім». Створення кінцевого продукту сприяє підвищенню мотивації, розвитку творчих здібностей учасників проекту.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми
План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проектної діяльності проводиться актуалізація та оцінка початкових знань учнів, з’ясовується рівень їх готовності до участі у проекті, визначаються навчальні потреби учнів, встановлюються навчальні цілі. Це відбувається за допомогою вводної презентації учителя; опитування, яке повинно визначити ступінь готовності учнів до роботи у проекті; рольової гри «Знайомство з митцем»; методу перевтілення «Пізнай мене»; таблиць З-Х-Д. При застосуванні цих методів використовуються наступні інструменти: презентація (Power Point); електронний опитувальник; інтерв’ю; цитатний опис образів; шаблон таблиці. Це допомагає, об’єднаним у групи, учням провести перші обговорення та висунути перші ідеї щодо реалізації проекту.
Впродовж роботи над проектом участь кожного та спільна оцінюється відповідно до попередньо розроблених форм оцінювання різних видів діяльності, за якими відбувається контроль і самоконтроль. «План проекту» допомагає учням оцінити власні досягнення, чи навпаки. Таблиці «З-Х-Д» дають учневі можливість згадати попередні знання, визначити навчальні потреби, поставити навчальні цілі та зрозуміти наскільки вони досягнуті. Зустрічі, консультації допомагають коригувати роботу, планувати наступні кроки, забезпечують зворотній зв’язок. За роботою кожної групи вчитель веде неформальні спостереження, результати яких заносяться до бланку контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Наприкінці учні захищають свій проект та презентують його продукт. Все це оцінюється відповідно до заявлених форм оцінювання. Оцінюються та самооцінюються також знання учнів, отримані під час проекту.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту, за допомогою буклету «Метод проектів», учитель знайомить учнів та їх батьків з новим методом навчання, пояснює його переваги, пропонує його використання.
Реалізація проекту починається з актуалізації попередніх знань учнів стосовно обраної теми. Учитель за допомогою електронного опитувальника допомагає учням згадати попередньо отримані знання з метою подальшого їх використання, з’ясовує рівень готовності учнів.
Наступний крок: оголошення учителем теми проекту та постановка ключового питання: Чи змінилося становище жінки у сучасному суспільстві порівняно з минулим? Після оголошення теми, для з’ясування навчальних потреб учнів, вони заповнюють схеми З – Х – Д. Учитель наводить деякі факти, організовує їх обговорення , пропонує зробити висновки, підіймає проблему, пропонує згадати чим ця проблема зумовлена.
Ознайомивши учнів з тематичними питаннями (Яку модель сім’ї можна вважати за норму? Як, на вашу думку, зробити сім’ю міцною і щасливою? Що таке щастя?) учитель пропонує дітям спочатку обдумати запитання, а потім у парі з іншим учнем обговорити можливі відповіді на нього (інтерв’ю) та представити свої ідеї всьому класу для загального обговорення.
З метою допомогти учням організувати свої попередні знання і висунути нові ідеї щодо реалізації проекту, учитель пропонує обговорити вислів відомого російського письменника Ф. Достоєвського: «Дві третини людського щастя – сімейне щастя". Це спонукає учнів до дослідження проблеми, стимулює аналізувати наявні знання, допомагає формулювати питання по досліджуваній проблемі, викликати інтерес до теми і визначити цілі дослідження, гіпотези, шляхи і способи вирішення проблем.
Ознайомившись зі змістовними питаннями, учні об’єднуються в групи (за бажанням)та обирають назву і емблему, отримують завдання для груп, розподіляють попередньо роз’яснені учителем ролі та обв’язки в групі. Кожна група пише власний план впровадження проекту, який повинен відповідати поставленому завданню, містити інформацію про те, що необхідно здійснити до початку виконання проекту, що необхідно здійснити упродовж виконання проекту , що необхідно здійснити наприкінці навчального проекту,хто буде це робити або хто буде допомагати, коли це необхідно зробити?
Також учні визначають, яким буде кінцевий продукт, отримують контрольні списки до цих продуктів та форми оцінювання, обговорюють їх. Отримані форми допоможуть учням моніторити та корегувати свою діяльність.
Основні види діяльності учнів: прийоми «Фраза-ключ», «Асоціативне гроно «Ляльковий дім», , «Авторське крісло», таблиця «Душа Нори», тестові завдання, літературний диктант, цитатна вікторина. Учнівські ролі та продукти діяльності учнів у сценарії проекту: рольова гра «Знайомство з митцем»,перевтілення «Пізнай мене», інсценізація епізодів, «Суд над Норою», презентації.
Учитель коментує незрозумілі моменти, дає пояснення, рекомендації, обговорює та уточнює деталі, надає розклад консультацій, інформацію про додаткові джерела інформації, «Правила роботи за комп’ютером», «План виконання навчального проекту». Також учні отримують приклад учнівської роботи, на який можуть спиратися при виконанні своєї: можуть зробити так само (за шаблоном), можуть використати якісь моменти, можуть взагалі придумати щось своє (творчість), але обов’язкові елементи повинні бути присутні. Учнівська робота повинна відповідати критеріям оцінювання. Кожна група досліджує обране питання.
Після цього групи об’єднуються, синтезують отримані дані і створюють кінцевий продукт, який буде презентовано .
Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання.
Під час роботи у проекті учні, за допомогою вчителя інформатики та відвідуючи гурток з інформатики, будуть активно використовувати інтернет для пошуку потрібної інформації, організовувати спілкування (блоги, чати де діти діляться своїми знахідками, враженнями та ідеями), обмін, передачу найденої інформації (ел. пошта), анонсування і рекламу кінцевого продукту (сайт школи, власні блоги). Впродовж усього періоду дослідницької діяльності учнів учитель нагадує про етичні та правові питання, пов’язані з доступом та використанням інформації, авторське право, обов’язкове зазначення використаного першоджерела.
Протягом усього часу роботи проекту вчитель веде неформальні спостереження за роботою кожної групи. Результати спостережень заносить у бланки контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Також для перевірки якості засвоєння матеріалу учитель використовує електронні та паперові дидактичні матеріали.
Проводяться консультації для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки групи (за потреби) корегують свій план, обов’язки членів команди. Здійснюється само та взаємооцінювання, ведеться щоденник рефлексії.
Наприкінці роботи над проектом учні захищають свій проект, демонструють його кінцевий продукт. Робота оцінюється за всіма попередньо наданими формами оцінювання. Завершується проект колективною рефлексією і обговоренням питань: Що вдалося і не вдалося зробити в цьому проекті? Які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах?
Для закріплення вивченого та з’ясування рівня засвоєння знань використовується метод «асоціативний кущ», заповнюються таблиці З – Х – Д, для узагальнення та перевірки отриманих знань проводиться підсумкове електронне тестування, після чого оцінюється дослідження в цілому. Загальне оцінювання дослідження проводиться відповідно до форми оцінювання та контрольного списку.
Ляльковий дім
Душа Нори
Учнівська робота
Асоціативний кущ
Асоціативний ланцюжок
Буклет
Вікторина
Учнівська робота 2
Інтерактивна вправа
Літературне гронувагння
Мозкова атака
Рефлексія
Сходинки життєвого шляху Нори
Суд над Норою
Таємниця сімейного щастя
Презентація учителя
Тестові завдання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Чорна Галина Леонидівна

Фах, навчальний предмет

учитель, російська мова та світова література

Навчальний заклад

Амвросіївська загальноосвітня школа |-||| ступенів №6 Амвросіївської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

Амвросіївка, Амвросіївський, Донецька

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.2013-10.04.2013, 17.06.2013-19.06.2013

Місце проведення тренінгу

Амвросіївська загальноосвітня школа |-||| ступенів №6 Амвросіївської районної ради Донецької області

Тренери

Войтенко Алла Василівна