"Тарас Бульба. Світосприйняття батьків та дітей".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Тарас Бульба". Світосприйняття батьків та дітей"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Україна та її історія в літературі».

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис

Навчальний проект зі світової літератури для учнів 7 класу,,присвячений вивченню повісті М.Гоголя «Тарас Бульба». Під час виконання проекту учні повинні шляхом використання інтерактивних технологій ознайомитися із творчістю, біографією письменника, змістом твору. З’ясувати значення понять патріотизму, вірності Батьківщині, обов’язку, порівняти бачення цих понять різними образами твору. Продуктом діяльності учнів будуть різнопланові проекти: вистава, презентація з використанням відео проектів, діаграми, буклети. Така різнопланова робота дає дітям можливість розкрити творчій потенціал, продемонструвати власне бачення проблем, які розглядаються у творі, формувати комунікативну компетенцію.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні вивчають твір,набувають основних життєво необхідних компетенцій, формують навички аналізу і синтезу матеріалу, самоосвіти, розвивають мовлення та мислення, вчаться презентувати результати своєї діяльності широкому загалу, шляхом створення власних проектів.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту: - виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності; - діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями; - діагностування початкових знань учнів з даної теми. - оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту. 2. Впродовж роботи над проектом: - виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій; - діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють. 3. Наприкінці роботи над проектом: - оцінювання рівня виконання групових проектів; - оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації мініпроектів; виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно: • Познайомити учнів з методом проектів, переконати їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності. • Провести діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів та переконатись, що учні: • Мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет).Переглянути зміст опитувальника • Мають базові знання з теорії літератури • Знають з історії про особливості козацької доби, традиції козаків, особливості їх життя. • Вміють аналізувати художній текст згідно вимогам чинної програми. • Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-математичного, мовного, просторового, природничо-натуралістичного. Урок 1 Уточнюється склад створених груп. Демонстрація вступної презентації для учнів. Проводиться мозковий штурм у створених групах та проводиться обговорення з класом наступних запитань: -Що таке повість? -Особливості характеру головних персонажів?( зовнішній вигляд, вчинки, мовлення, аналіз іншими образами) -Як ви розумієте поняття патріотизм? -В чому причина зради Андрія? Чи можна виправдати його вчинок? - Як батько реагує на зраду сина? Чи зміг пробачив він йому? Чому? - В чому проблема розбіжностей поглядів різних поколінь? Урок 2-3 Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами. Демонстрація презентацій вчителя з учбового матеріалу «Життя і творчість М. Гоголя». «Проблематика повісті « Тарас Бульба. Проблема батьків і дітей», як приклад оформлення презентації міні проекту. Урок 4-9 Презентація учнівських міні-проектів. У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання. Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова З-Х-Д схема».

Відомості про автора

Ірина Демченко

Вчитель, Українська мова, література, світова література

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської міської ради

Краматорськ,Донецька область

rfkbybyfbhf@gmail.com

Відомості про тренінг

13.08.2012 - 18.08.2012

Краматорськ

Андрій Миколайович Лук’яненко