"Строки, опаленные войной".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Строки, опаленные войной"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Література, історія, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Ліричні та епічні жанри. Ліричні твори про війну

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми «Лирические и эпические жанры. Лирические произведения о войне». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. Мета проекту: використовуючи проектну технологію, сприяти розвитку пізнавальної та творчої діяльності учнів на матеріалі ліричних творів про війну; розвивати мову учнів, абстрактне мислення, вміння аналізувати поетичний текст в єдності форми та змісту; навчити учнів аргументувати власні судження, вдосконалювати навички аналізу ліричного твору,навчити учнів правильно вести диспут; познайомити з віршами про Велику Вітчизняну війну, біографіями поетів, які їх написали; створити атмосферу історичної пам’яті; виховувати почуття патріотизму, поваги до історії країни.
В межах реалізації проекту учні класу будуть розділені на декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів:добір матеріалів через мережу Інтернет, вибір віршів та пісень у поетичних збірниках, підготовка доповідей за обраними темами, добір ілюстрацій до творів, читання напам’ять віршів, які найбільше запам’яталися, розробка пам’ятки «Правила ведення диспуту».
Продукт діяльності учнів у проекті: презентації доповідей за темами: «Война в жизни и творчестве К.Симонова», «Поэзия А.Ахматовой периода Великой Отечественной войны», «Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее (за поэзией Б.Окуджавы)», «Великая Отечественная война глазами детей»; створення буклетів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після завершення проекту учні набудуть наступні вміння: самостійно добирати матеріал за обраною темою; логічно та послідовно структурувати інформаційний матеріал; навички роботи з Інтернет ресурсами та сформують навички Інтернет культури; створювати презентації в Power Point; розподіляти обов’язки в групі при роботі над загальною задачею; демонструвати за допомогою буклетів, комп’ютерної презентації навчальні питання; відповідати на питання, які розкривають знання та розуміння тексту творів; аналізувати та інтерпретувати твори; виражати свою точку зору щодо прочитаного;

За результатами проекту учні зможуть продемонструвати підсумковий продукт роботи групи у відповідності з критеріями.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту:
- виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності;
- діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями;
- діагностування початкових знань учнів з даної теми;
- оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту;
- визначення тем досліджень;
- складення критеріїв оцінювання результатів роботи та бланків оцінювання, ознайомлення з ними;
- ознайомлення з ЗХД-схемою
2. Впродовж роботи над проектом:
- виявлення рівня обізнаності у використанні проектних технологій;
- діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють;
- самостійна дослідницька робота;
- творчий та аналітичний підхід до роботи;
- використання таблиць з критеріями оцінювання продуктів проектної діяльності;
- учительські консультації;
- ведення журналу консультацій.
3. Наприкінці роботи над проектом:
- оцінювання рівня виконання групових проектів;
- оцінювання рівня компетентності учнів у використанні ІКТ для реалізації міні проектів;
- виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання;
- заповнення ЗХД-схеми.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:
Познайомити учнів з презентацією про метод проектів, переконати їх у життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності.
• Провести опитування учнів за допомогою опитувальниката переконатись, що учні:
- Знають зміст творів;
- Вміють виразно читати напам’ять;
- Мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет);
- Навички роботи з різними інформаційними джерелами
Опираючись на дані, отримані при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-математичного, мовного, просторового, природничо-натуралістичного…

Перед початком роботи над проектом батькам учнів пропонується коротка інформація про метод проектів та отримання від них згоди на роботу дітей у мережі Інтернет. Готується спеціальний буклет для батьків

Урок 1

Уточнюється склад створених груп. Проводиться фронтальна бесіда, в ході якої демонструється презентація вчителя Проводиться «мозковий штурм» у групах; формуються проблемні запитання, мета дослідження; колективно обговорюється план роботи над проектом, пропонуються та обираються теми для майбутніх учнівських проектів. Учні знайомляться з правилами ведення диспуту, правилами створення презентацій, ЗХД-схемою.

Урок 2-3

Дослідження, пошук інформації у різних джерелах (по групам): оцінювання та корегування планів роботи у групах, самооцінювання та взаємоцінювання з опорою на «Критерії оцінювання результатів» у бланках оцінювання презентації,буклету. Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами. Демонстрація та захист учнівських презентацій за темами: «Война в жизни и творчестве Ю.Друниной», «Поклонимся великим тем годам. Булат Окуджава. Стихи и песни о войне» учнівська презентація

Урок 4

Консультування щодо створення презентацій та буклетів.

Урок 5

Захист міні проектів у формі уроку-диспуту «Ми пам’ятаємо про війну». Заповнення ЗХД- схеми. Після завершення роботи отримуємо дозвіл на публікацію роботи учня.

Відомості про автора

Олена Шевченко

вчитель російської мови та літератури

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6

Краматорськ, Донецька область

miralda2013@gmail.com

Відомості про тренінг

15/08/12 - 23/08/12

Міський відділ освіти

Лук`яненко Андрій Миколайович