"Системи лінійних рівнянь з двома змінними"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Системи лінійних рівнянь з двома змінними"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

математика, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Лінійни рівняння та їх системи"

Вік учнів, клас

7 клас,12-13 років

Стислий опис

1. На початку проекту: - виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності; - діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями; - діагностування початкових знань учнів з даної теми; - оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту. 2. Впродовж роботи над проектом: - виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій; - діагностування рівня компетентності учнів по темі над якою вони працюють. 3. Наприкінці роботи над проектом: - оцінювання рівня виконання групових проектів; - оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації проекту; - виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

Повний План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Формувати у учнів знання, вміння та навички розв’язування систем рівнянь з двома змінними.Формувати у учнів навички групової роботи. Вчити учнів раціонально розподіляти свій час, обирати форми роботи та розподіляти обов’язки в групі для досягнення спільної мити. Формувати у учнів гнучкість та готовність до застосування необхідних компромісів з метою здійснення спільного завдання. Формувати у учнів відповідальність за результати спільної роботи..
Освітня навичка ХХІ століття Навчальні цілі та очікувані результати
Творчість та інтелектуальна допитливість
Вдосконалити навички:
 планування дослідницької діяльності;
 компонування даних;
 порівняння;
 перевірки гіпотези.
 роботи з даними;
 усного мовлення.
Критичне та системне мислення Розвивати вміння:
 аналізу поставленої проблеми;
 планування шляхів її розв’язання;
 аналізувати отриману інформацію;
 оцінювати та узагальнювати результати;
 робити висновки.
Міжособистісна та групова взаємодія
Розвиток :
 вміння працювати в групі;
 колективно вирішувати проблеми
Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення
Вміти:
 обговорювати проект та створювати план його реалізації;
 вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту
Комунікативні навички
Навчитись:
 організувати популяризацію проекту;
 представляти результати проекту.
Самоспрямування в навчанні
Розуміти:
 зв’язок проекту та власної навчальної діяльності.
Поліпшити:
 мотивацію при вивченні навчальних предметів
Сприяти:
 саморозвитку та самоосвіті
Відповідальність та адаптованість
Формувати:
 відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення;
 вміння пристосовуватись до до вимог.
Соціальна відповідальність
Розуміти:
 значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе
Інформаційні навички та медіа грамотність
 Знаходити потрібну інформацію у Всесвітній Мережі
 створення презентації проекту;
 Створити публікацію відповідно до теми проекту.
 Створити веб-сторінку за допомогою наявних програмних засобів.
 Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів
 Створити комп’ютерну презентацію навчального.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку роботи над проектом потрібно:
• Учитель знайомить учнів та їх батьків з методом проектів вступна презентація, переконує їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності. Отримує дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних.
• Учитель проводить опитування учнів з метою виявлення особистих нахилів кожного учня та об’єднання їх в групи.
• Учитель проводить діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів з метою переконатись, що учні:
- володіють теоретичними знаннями про паралельні прямі, ознаки і властивості паралельних прямих;
- вміють використовувати попередньо набуті теоретичні знання до розв’язування задач
- мають знання стосовно правил проведення практичного експерименту та норм безпеки життєдіяльності підчас проведення експерименту;
- мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм,
- оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет).
Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо три групи за виявленими рівнями підготовки та нахилами дітей. Перша група - « Теоретики», учасники якої будуть опрацьовувати джерела інформації, структурувати її та представляти аудиторії теоретичний матеріал по темі у вигляді презентації. Друга група – « Практики», учасники якої будуть займатися добіркою та розв’язуванням різнопланових задач,методи розв’язування яких спираються на матеріал теми проекту . Результатом роботи цієї групи стане презентація. В ході захисту своєї роботи члени груп повинні показати аудиторії способи розв’язування запропонованих задач для цього буде створена третя група – « Інформатики». Членами цієї групи є учні , які володіють комп’ютером та інтернет ресурсами, їм необхідно виконати технічний момент проекту.
Заняття №1
Учителем уточнюється склад створених груп. Демонструється вступна презентація для учнів.
Проводиться мозковий штурм у створених групах та такими питаннями:
1. Прізвище, ім’я.
2. Чи вмієш ти користуватися ресурсами internet?
- так
- ні
3. Чи вмієш ти створювати електронну презентацію?
- так
- ні
4. Якщо потрібно вирішити якусь складну проблему, то ти:
- будеш намагатися розв’язати проблему самостійно
- попросиш допомоги у вчителя, товарища, батьків
- залишиш проблему нерозв’язаною
5. Чи відомо тобі що- небудь про рівння?
6. Чи відомо тобі що – небудь про систему рівнянь?
7. Скільки розв’язків може мати рівняння?
8. Як побудувати графік лінійного рівння?
9. Чи будь- яка задача може бути розв’язана за допомогою рівняння?
10. Що таке графік лінійного рівняння?
Учитель проводить обговорення з класом тематичних питань даного проекту, знайомить з критеріями оцінювання учнівських презентацій, учнівського експерименту.
На протязі першого тижня реалізації проекту:
• Учитель проводить спостереження за діяльністю учнів при підготовці власних проектів та надає консультації за потребами учнів. Учні вдома чи в шкільній бібліотеці аналізують різні джерела інформації з теми проекту, добирають за зразком учителя задачі, які увійдуть в добірку. Учитель проводить додаткові заняття з учнями які мають недостатні знання з даної теми, мають проблеми у навчанні.
На протязі другого тижня реалізації проекту:
Учні проводить презентацію продуктів проекту:
Перша група - « Теоретики» », учасники якої опрацьовували джерела інформації, структурувати її та представляти аудиторії теоретичний матеріал по темі у вигляді презентації
Друга група – « Практики» презентують сформовану збірку різноманітних задач по даній темі і показують способи їх розв’язання, особливу увагу аудиторії звертаючи на задачі, що мають декілька способів розв’язування .
Третя група – « Інформатики». Члени цієї групи презентують аудиторії роботу першої та другої груп.
Учитель разом з учнями знову проводить обговорення ключового запитання проекту, проводить оцінювання продуктів проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Паламарчук Наталія Миколаївна

Фах, навчальний предмет

учитель математики, перша категорія

Навчальний заклад

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступенів №35 з профільним навчанням

Місто\село, район, область

м.Краматорськ,Донецька обл.

Контактні дані

palamarchuk.nataliya@yandex.ua

Відомості про тренінг

13.08-18.08

Місце провведення тренінгу

Краматорське ММК

Тренери

Лук'яненко А.М.