"Світ зсередини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Світ зсередини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика, інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема: "Будова речовини"

Вік учнів, клас

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Будова речовини» курсу «Фізика». На початку роботи вчитель здійснює опитування учнів про властивості та молекулярну будову різних станів речовини. Кожній з трьох груп надається тема проекту, яка розкриватиме одне з трьох питань: "Вода в рідкому стані", "Вода в газоподібному стані", "Вода в твердому стані". Учні мають проаналізувати властивості води згідно визначеного стану. Кінцевим продуктом проекту, за вибором групи, може бути відео-фільм, презентація, блог, буклет, газета.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми[1] План впровадження теми [2]

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: • дати визначення поняттям "атом", "молекула", «агрегатний стан». • класифікувати агрегатні стани (тверде тіло, рідина, газ), • описувати особливості руху та взаємодії атомiв i молекул речовини в різних агрегатних станах, • обгрунтувати залежність швидкості руху атомів i молекул від температури.

Опис оцінювання

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння в учнів за допомогою фронтального опитування. Після перегляду презентації вчителя[3] діти заповнюють З-Х-Д схеми[4], що дозволить визначити навчальні потреби. Об’єднаним у групи учням пропонується використання методу Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося, це дасть змогу висунути перші ідеї щодо реалізації проекту. Протягом всьго терміну виконання проекту використовуються З-Х-Д схеми, що дає можливість актуалізувати вже набуті знання, визначити навчальні потреби, а на прикінці проекту особисті досягнення учня[5]. За допомогою методу «План проекту»[6] учень оцінює власний прогрес (?регрес) завдяки методу Спостереження груп, учні роблять самооцінку власної та спільної роботи[7]. Організовуються зустрічі-консультації, мета яких забезпечення зворотнього зв’язку, отримання пропозицій, допомогти із плануванням наступних кроків. Поради для мотивації роботи над проектом[8]. Допомога учням у плануванні проекту. Контрольний список для блогу. Після виконання проекту, група має його презентувати. Оцінюється продукт проекту, групова робота, відбувається само та взаємооцінка. Форма оцінювання блогу[9] Форма оцінювання буклету[10] Форма оцінювання презентації[11] Форма оцінювання командної роботи[12].

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. Ознайомлення з основними поняттями та характеристиками з теми "Будова речовини". Другий тиждень. На початку заняття вчителем здійснюється опитування учнів за темою уроку. Після чого учитель демонструє презентацію[13], яка висвітлює основні питання "вода в рідкому стані", "вода в газоподібному стані", "вода в твердому стані", моделює проблемну ситуацію. Для визначення навчальних цілей, школярі заповнюють З-Х-Д схеми, організаційні діаграми та об’єднуються в групи за методом жеребкування. Отримавши проблемні питання діти, використовуючи стратегію Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося, висувають перші ідеї щодо реалізації проекту. Третій тиждень. Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки кожного в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів. (Доцільним є створення комплексу продуктів, наприклад: буклет, презентація, відеофільм, блог) . Учні отримують «Правила роботи за комп'ютером»[14]. Учні отримують «План виконання навчального проекту»[15]. Четвертий тиждень. Відповідно до плану проектної діяльності, кожна з груп здійснює пошук не веб-сайтах (з урахуванням контрольного списоку для оцінки Веб сайтів) необхідної для проекту інформації, аналізує отримані дані. Спільна робота (обговорення ) учасників групи організована за допомогою блогу. Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання відповідного ресурсу (блогу, публікації тощо). Одними з обов’язкових умов є вказування першоджерела, збереження авторського права. П'ятий тиждень. Проводяться консультації для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією проекту. Учні отримують завдання для перевірки якості засвоєння матеріалу розглядаємої теми. Використовуючи контрольні списки група (за потреби) корегує свій план, обов’язки членів команди. Шостий тиждень. Учасникам проектів пропонується розповсюдити створені тематичні буклети серед учнів, вчителів школи (можна у вигляді плакату в школі або в електронному вигляді на сайті ЗНЗ). Громадськості (учні, вчителя, батьки) пропонується взяти участь у обговоренні цих питань на блогах. Після чого, проект є завершеним. Кожна група презентує створені продукти[16] й здійснює само та взаємооцінку (роль вчителя, як оцінюючого мінімізовано).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Юлія Василівна Петькова

Фах, навчальний предмет

учитель фізики

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована школа №11

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.09.-22.09.2012 г.

Місце проведення тренінгу

Донецька спеціалізована школа №11

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна