"Світ бактерій".

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

СВІТ БАКТЕРІЙ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія Історія, географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тема 1. Бактерії Загальна характеристика бактерій. Різноманітність. Значення у природі й у житті людини

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми «Бактерії». Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть об’єднані на декілька груп стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього опитування. На деяких уроках буде відведено час для представлення результату діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей за обраними темами, розробка рекомендацій по попередженню бактеріальних захворювань. Продукт діяльності учнів у проекті: презентації доповідей за темами: “Історія відкриття бактерій”, «Будова та життєдіяльність бактерій», рекомендації по збереженню продуктів харчування,буклет з попередженнями захворювань, які спричиняють бактерії.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Вдосконалити навички добору, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про розвиток наукової думки про царство бактерій. Учні навчаться використовувати ІКТ для переконливого демонстрування результатів своїх досліджень. Отримають навички роботи з Інтернет ресурсами та сформують навички Інтернет культури.

Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

1. На початку проекту: - виявлення готовності учнів до проектної діяльності та визначення сподівань учнів від проектної діяльності; - діагностування початкового рівня володіння ІКТ учнями; - діагностування початкових знань учнів з даної теми. - оцінювання Інтернет ресурсів, які будуть використовуватись в межах проекту. 2. Впродовж роботи над проектом: - виявлення рівня обізнаності в використанні проектних технологій; - діагностування рівня компетентності учнів по темі, над якою вони працюють. 3. Наприкінці роботи над проектом: - оцінювання рівня виконання групових проектів; - оцінювання рівня компетентності учнів в використанні ІКТ для реалізації мініпроектів; - виявлення особистих нахилів кожного з учнів та розробка рекомендацій щодо подальшого їх навчання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку навчання за цією темою потрібно:
•Познайомити учнів з методом проектів переглянути презентацію, переконати їх в життєвій необхідності оволодіти навичками проектної діяльності.
•Провести діагностичний моніторинг учбових знань та вмінь учнів переглянути анкету для учнівта переконатись, що учні:
-володіють вміннями використовувати оптичні прилади для спостереження за об’єктами;
-знайомі з поняттями та термінами;
-мають навички порівнювати об’єкти,обґрунтовувати та робити висновки;
-мають знання стосовно характерних ознак інших царств живої природи;
-мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет).
•Опираючись на данні отриманні при опитуванні учнів, створюємо декілька груп за виявленими нахилами дітей і їх типами множинного інтелекту: логіко-математичного, мовного, просторового, природничо-натуралістичного…
Урок 1
Уточнюється склад створених груп. Демонстрація вступної презентації для учнів переглянути вступну презентацію. Проводиться мозковий штурм у формі асоціативного куща переглянути приклад асоціативного куща у створених групах та проводиться обговорення з класом наступних запитань:
Хто такі прокаріоти?
Як вони живуть та розповсюджуються?
Яка роль бактерій в природі та житті людини?
Що таке пастеризація?
В чому полягає внесок бактерій в сучасний світ?
Як впливають бактерії на здоров’я людини?
Хто перший з’їсть хлібину - бактерія чи я?
Яке місце займають бактерії в сучасній системі органічного світу?
Проводиться обрання тем для учнівських проектів.
Урок 2
Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами. Демонстрація презентацій вчителя з учбового матеріалу , як приклад оформлення презентації міні проекту переглянути презентацію.
Урок 3
Проведення захисту міні проектів за темами «Будова та різноманітність бактерій», «Процеси життєдіяльності бактерій», «Бактерії – помічники , «Хвороботворні бактерії». Проведення діагностичного опитування учнів «З-Х-Д схема роботи над проектом». Оцінювання результатів міні проект У класі Переглянути критерії оцінювання презентації знову проводиться обговорення Ключового запитання. Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова З-Х-Д схема»переглянути З-Х-Д схему. Диференціація навчання

Відомості про автора

Любарська Олена Григорівна

вчитель біології

Краматорська загальноосвітня школа 1-Ш ст. № 10 з профільним навчанням Краматорської міської ради

м. Краматорськ Донецької області

lenalubarskaja@gmail.com

Відомості про тренінг

13.08 – 18.08.2012

Краматорська ММК

Лук’яненко Андрій Миколайович