"Подорож до материка Південна Америка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Подорож до материка Південна Америка"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

основні предмети: Географія,

другорядні предмети: Біологія, Історія

Навчальна тема

Тема. Південна Америка.

Вік учнів, клас

проект розраховано для учнів 7 класу, віком 12 -13 років

Стислий опис

'Основні види діяльності учнів:'

дослідницька робота,

аналіз матеріалу,

опрацювання матеріалу,

презентація опрацьованого матеріалу.

'Ролі учнів у проекті:'

Географи – складають опис географічного положення, рельєфу та створюють презентацію.

Кліматологи – описують клімат Південної Америки, складають WIKI- статтю

Біологи– аналізують своєрідність органічного світу материка та оформляють буклет за обраною темою


Продукти діяльності учнів в проекті – презентація, буклет, щоденник подорожі.

'План проекту:'

1. Стартова презентація

2. Заповнення карти З-Х-Д

3. Об’єднання учнів у групи

4. Пошук тематичного матеріалу

5. Опрацювання матеріалу

6. Підготовка проекту до захисту

7. Представлення та захист проекту

8. Підсумкове оцінювання

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Навчальні цілі

Проект спрямований на актуальні на сьогоднішній день проблеми екології та економіки. Його метою є привернути увагу учнів до існуючих проблем, змусити замислитися над своїм майбутнім.

Навчальні цілі:

• Учні вивчать особливості географічного положення материка;зможуть наводити приклади : форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки;з’ясовувати взаємозв’язки країн Південної Америки з Україною; характеризувати історію відкриття та дослідження материка; риси населення;

• Учні зможуть збирати даннні кількома способами, аналізувати, впорядковувати, осмислювати та опрацювати відомості;

• Учні навчаться переконливо демонструвати опрацьовані відомості, добираючи відповідні типи за допомогою графіків чи діаграм або інших засобів візуалізації даних;

• Вдосконалять навички роботи з комп’ютером, зокрема навчаться працювати в Publisher та PowerPoint

• Навчаться працювати у групах

Діяльність учнів

Під час роботи над проектом учні проводять дослідження впливу чорної металургії на життя мешканців та навколишнє середовище у м. Маріуполі. (діяльність вчителя: допомога у пошуку необхідної інформації, коригування опрацьованої інформації)

Діяльність учнів:

- Збирання та опрацювання даних впливу чорної металургії на навколишнє середовище, стан здоров'я населення, економічний стан;

- Ведення щоденнику проекту;

- Робота в команді;

- Створення мультимедійної презентації;

- Розробка та створення буклету;

- Презентація та захист роботи


Початковий етап. Вступна презентація та оголошення мети проекту. Провести обговорення і опитування учнів з виявлення рівня знань за допомогою таблиць «З-Х-Д» для того, щоб виявити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом. Ознайомлення учнів з критеріями оцінювання та планом проекту.

Робота над проектом. Використовуються записи в журналах подорожі. Користуючись планом опитування учні проводять опитування навколишнього населення, бесіди із батьками та однолітками, записуючи результати до щоденника. Індивідуальні консультації вчитель використовує для коригування висновків. Діти використовують критерії самооцінювання та взаємооцінюванняроботи над проектом. Після опрацювання всіх зібраних даних учні готують презентацію результатів роботи над проектом, а також розробляють буклет.

Заключний етап. Для оцінювання та виставлення оцінок у журнал вчитель використовує форму оцінювання мультимедійної презентації, розробленого буклету, ведення журналу, роботу в команді, захист роботи.

Відомості про автора

Ім'я, Прізвище

Клементьєва Наталя Олександрівна

Фах, навчальний предмет

учитель географії

Навчальний заклад

КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Маріупольської міської ради Донецької області"

Місто\село, район, область

місто Маріуполь

Контактні дані

klementievanatali@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08.2012 - 14.08.2012

Місце проведення тренінгу

місто Маріуполь

Тренери

Іванова О.Л., Щуренко О.В.