"Мудра господиня, коли повна скриня"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

"Мудра господиня, коли повна скриня"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Швейна справа

Навчальна тема (як записано в програмі)

Види ремонту швейних виробів: пришивання гудзиків. Види ґудзиків, призначення (для сорочки, сукні, пальто, та ін.), способи пришивання.

Вік учнів, клас

4кл.(9 – 10 років), 9 кл.(15 – 16 років)

Стислий опис

Інформаційний, практико – зорієнтований проект середньої тривалості. Протягом проекту учні ознайомляться з історією виникнення та розвитку ґудзиків, узагальнять знання про види ґудзиків, їх призначення, закріплять навички пришивання ґудзиків різними способами, навчаться застосовувати їх для оздоблення швейних виробів.

Повний План вивчення теми

план вивчення теми

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Навчальні цілі:

1. Узагальнення знань учнів про види ґудзиків, способах їх пришивання, призначенням. Ознайомлення з історією виникнення та розвитку ґудзиків.

2. Закріплення навичок пришивання ґудзиків різними способами, застосовування їх для оздоблення виробу.

3. Сприяння розвитку дослідницьких, природних здібностей учнів, усного діалогічного і монологічного мовлення, пізнавальної активності учнів.

4. Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних/правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

5. Здійснення корекції дрібної моторики рук; мислення шляхом здійснення класифікації ґудзиків; пам’яті на основі поданої інформації про ґудзики.

6. Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем; усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання;

7. Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження;

8. Належна та продуктивна праця разом з іншими;

Очікувані результати:

1. Учні ознайомляться з призначенням, історією виникнення ґудзиків, їх розміром, сировиною, з якої їх виготовляють.

2. Набудуть навичок пришивання ґудзиків різними способами.

3. Набудуть навичок безпечної роботи під час шиття.

4. Набудуть досвід з творчої діяльності.

5. Набудуть навичок роботи з комп’ютером.


Опис оцінювання (скопіювати з Плану)

На початку роботи оцінюються наявні знання та вміння учнів за допомогою таблиці «Знаю – Хочу дізнатися – Дізнався (З-Х-Д)». Протягом всього терміну виконання проекту використовуються метод «Записи, спостереження». Записи в журналах (зошитах) спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Впродовж роботи над проектом визначення навчальних потреб учнів відбувається з використанням З-Х-Д таблиці. Для відслідковування прогресу учнів у навчанні,перевірки розуміння навчального матеріалу використовуються індивідуальні консультації. Наприкінці роботи над проектом перевірка рівня здобутих учнями знань та отримання навичок,а також заохочення учнів до подальшого пізнання своїх особливостей мислення, визначення подальших навчальних потреб учнів та спонукання їх до подальшого навчання відбувається за допомогою: 9 кл.- форми оцінювання презентації, таблиці «Критерії оцінки результатів», З-Х-Д таблиці; 4 кл. – мережевий опитувальник, таблиці «Критерії оцінки результатів», З-Х-Д таблиці. Формальні інтерв'ю з групами учнів використовуються упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення та самостійно виконувати проекти.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

На етапі підготовки до проектування здійснюється вивчення попередніх знань, вмінь і навичок учнів за допомогою таблиці З-Х-Д та презентації основних ідей проекту. Учні обговорюють проблему , формують завдання, планують роботу разом з вчителем, збирають необхідну інформацію. На етапі планування учні визначають джерела інформації, формують уявлення про результати ( якою буде форма звіту про виконання проекту), розподіляють завдання між собою під керівництвом вчителя. Упродовж всієї навчальної теми використовуються формальні інтерв’ю з учнями для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення та самостійно виконувати проекти. Визначення навчальних потреб учнів відбувається з використанням З-Х-Д таблиці. Протягом етапу дослідження учні продовжують досліджувати джерела інформації. Вчитель пропонує каталог сайтів, попередньо переглянутих і оцінених за допомогою форми оцінювання Веб-сайтів, користуючись яким учні здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет, її сортування та обговорення. На цьому етапі учні оформлюють колекцію ґудзиків, виготовляють декоративні панно з використанням ґудзиків. Для відслідковування прогресу учнів у навчанні,перевірки розуміння навчального матеріалу використовуються індивідуальні консультації. На етапі отримання результатів учні аналізують і обробляють знайдені матеріали, формулюють висновки. На етапі оформлення звіту учні приймають участь у конкурсі творчих робіт, проводять презентацію проекту. Оцінка учнівських презентацій відбувається за допомогою форми оцінювання презентацій. Під час етапу оцінки результатів і процесу учні колективно обговорюють результати проекту,оцінюють свої результати. Перевірка рівня здобутих учнями знань та отримання навичок,а також заохочення учнів до подальшого пізнання своїх особливостей мислення, визначення подальших навчальних потреб учнів та спонукання їх до подальшого навчання відбувається за допомогою таблиці «Критерії оцінки результатів», З-Х-Д таблиці. Під час виконання проекту сервіси Веб 2.0 використовуються наступним чином: для спілкування між собою протягом проекту учні можуть використовувати блоги, електронну пошту; на заключному етапі – мережевий опитувальник.

Відомості про автора

Iм'я,прізвище

Супрунова Наталія Миколаївна

Фах,навчальний предмет

Вчитель трудового навчання, дефектолог

Навчальний заклад

Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №32 Донецької обласноі ради

Місто/село,район,область

м.Костянтинівка Донецької обл.

Контактні дані

13suprunova.75@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

09.08.2012-17.08.2012

Місце провведення тренінгу

Костянтинівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №32 Донецької обласної ради

Тренери

Леонов Олексій Анатолійович