"Моя професійна кар`єра: шлях до успіху"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

"Твої права в трудових правовідносинах"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет

Правознавство. Практичний курс

Дотичні навчальні курси

Економіка, психологія,соціологія, навчальний курс «Людина і світ", інформатика.

Вік учнів, клас

- вік:14 - 15 років;

- клас: 9.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Що слід зробити, щоб побудувати успішну професійну кар’єру?

У пошуках відповіді на це питання учні знайомляться з нормативно-правовою базою щодо регулювання трудових відносин в Україні, вивчають та аналізують стан ринку праці в державі, проводять самодіагностику особистих професійних нахилів та співвідносять їх із своїми планами щодо професійної кар’єри на майбутнє. Також передбачається вивчення потреб батьків щодо працевлаштування власних дітей та корекція їх спільних планів.

Проведені дослідження мають привернути увагу учнів до професійного самовизначення, розуміння економічної доцільності обраної професії, правового регулювання зазначеної сфери.

Особливістю проекту є те, що його практична частина передбачає не лише проведення інтерв'ювання, створення публікацій, презентацій, блогу, сценарію творчої постановки із проблемного питання, але й складання «професійного плану» учня, а саме: визначення майбутньої /найбільш привабливої/ професії із урахуванням власних інтересів та усвідомленням власних мотивів, окреслення шляхів та конкретних кроків побудови професійної кар’єри.

Ключове питання

Як побудувати успішну професійну кар’єру?

Тематичні питання

Як нормативно-правова база України регулює найважливіші трудові відносини? Від яких чинників залежіть успішність пошуків роботи та працевлаштування? Як довести готовність до професійної діяльності?


Змістові питання

Як законодавство регулює трудові відносини? Які права надані роботодавцям та працівникам на ринку праці? Як знайти роботу? Як регулюється право та підприємницьку діяльність? Який алгоритм вибору майбутньої професії? Учительська презентація до проекту "Моя професійна кар'єра: шлях до успіху"

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку навчального проекту: для визначення рівня обізнаності учнів та їх батьків щодо заявленої проблеми проводиться он-лайн-опитування, мозковий штурм, учнями заповнюються таблиці ЗХД. Значна увага приділяється опрацюванню з учасниками критеріїв та основних підходів до оцінювання результативності їх роботи в проекті. В ході проекту здійснюються записи в журналах спостережень та досліджень, що допомагає як учителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та рефлексію своєї діяльності. Опитування/оцінювання відбувається упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати дослідження. Учні використовують такі форми оцінювання: «Форма оцінювання для роботи в групах», «Форма оцінювання навичок співробітництва» та самооцінки, «Форма оцінювання змісту проекту», «Форма оцінювання блогу», «Форми оцінювання буклету», «Форми оцінювання самоспрямування у навчанні», та долучаються до самоконтролю організації власної діяльності. Одночасно організовуються зустрічі-консультації, мета яких забезпечення зворотного зв’язку, отримання пропозицій, допомога із плануванням наступних кроків

Наприкінці проекту учням надається можливість презентувати на практичній конференції створені інтелектуальні продукти. Підсумкове спільне оцінювання відбувається за такими формами: «Форми оцінювання змісту проекту»; «Форми оцінювання мультимедійної презентації», «Контрольного списку «Внесок у групову роботу». Для визначеного рівня набутих знань всіма учнями використовується підсумкове тестування. Крім того проводиться оцінювання виконаної практичної роботи учнів та контроль знань за допомогою опитувальних форм в он-лайн режимі.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Учні заповнюватимуть вікі-сторінку проекту "Моя професійна кар'єра: шлях до успіху"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Мирнінко Ірина Григорівна

Фах, навчальний предмет

Фах: учитель історії та суспільствознавства

Навчальний предмет: правознавство

Навчальний заклад

Миколаївський морський ліцей імені професора Михайла Александрова Миколаївської міської ради

Місто\село, район, область

Місто Миколаїв

Миколаївська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.01. - 17.01.2014

Місце проведення тренінгу

Миколаївьский обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Веліховська Алла Борисівна