"Мир волшебства и красоты"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Мир волшебства и красоты

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Цей проект розроблятиметься для вивчення шкільного курсу «Трудове навчання»

Другорядні навчальні предмети: геометрія, інформатика,природознавство

Навчальна тема

«Основи технології нитяної графіки».

Вік учнів, клас

12-13 р., 7 клас

Стислий опис проекту

У проекті задіяні учні 7 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Основи технології нитяної графіки» курсу «Трудове навчання». На початку роботи вчитель проводе інструктаж із техніки безпеки на уроках трудового навчання, консультує учнів щодо добору інструментів та матеріалів. Учні повинні скласти ескізи, зробити трафарети та виконати проекти. Кінцевим продуктом проекту може бути персональна творча виставка робіт, буклет або презентація.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми[1] План впровадження проекту [2]

Навчальні цілі

Після завершення проекту учні зможуть: • дати визначення поняттям «нитяна графіка», • володіти прийомами та засобами технології нитяної графіки, • аналізувати власну діяльність і ставлення до народних промислів, • презентувати власні вироби. Формуються навички 21 століття: • Здатність оригінальності в діяльності; • Розвиток, впровадження та донесення нових ідей до інших; • Здійснення вибору та прийняття рішень; • Визначення та постановка суттєвих запитань для прояснення різноманітних позицій, що дозволяє приймати кращі рішення; • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання • Ефективне використання часу та розподіл робочого навантаження • Бажання і здатність навчатися протягом всього життя • Встановлення та слідування високим стандартам і цілям для якісного і вчасного виконання роботи • Демонстрація старанності та позитивної робочої етики • Виявлення чесної та етичної поведінки

Опис оцінювання

Таблиці З-Х-Д[3] дають учням можливість відмічати те, що вони вже знають, що хочуть дізнатися, і нарешті те, що вони вже дізналися, і що ще потрібно дізнатися. Вони дозволяють учням встановлювати власні зв'язки з матеріалом, що вивчається, до початку роботи. Стратегія «Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося» пропонує учням спочатку обдумати запитання, потім у парі з іншим учнем обговорити можливі відповіді на нього, а потім представити свої ідеї всьому класу для загального обговорення. Це допомагає учням організувати свої попередні знання і висунути нові ідеї. План проекту[4] допомагає учням відчути відповідальність за своє навчання. Учні визначають цілі, виробляють стратегії для їх досягнення, створюють часовий графік роботи, визначають критерії оцінювання[5]. Презентації, публікації, сторінки або події, розроблені учнями і створені для того, щоб показати, чому вони навчилися. Самооцінювання[6] і рефлексія[7] дають учням можливість оцінити власний прогрес, свої думки і своє навчання, методи їх поліпшення.

Діяльність учнів та вчителя

Перший тиждень. Засвоєння правил техніки безпеки щодо роботи з інструментами та матеріалами. Учні отримують правила роботи з ком’ютером, ножицяим, голками, циркулем.На початку заняття вчителем демонструється презентація[8], яка висвітлює основні питання технології нитяної графіки.Учні висловлюють власне ставлення до нитяної графіки. Другий тиждень. Учні визначають мету та завдання щодо виконання власного проекту та отримують план виконання проекту[9];вивчають основи виконання проектів за технологією нитяної графіки, формують уявлення щодо симетрії та асиметрії, динамічних форм, відповідності фактури матеріалів до вибраного проекту. Третій тиждень Учні вивчають матеріали натурального та штучного походження, їхні переваги та недоліки, вплив на здоров’я людини і довкілля. Четвертий тиждень Учні освоюють на практиці основи виконання технологічних прийомів нитяної графіки: виготовлення ескізів і трафаретів за допомогою компьютера. П’ятий тиждень Учні відпрацьовують на практиці технологічні прийоми нитяної графіки, формують навички заповнення кутів, кола, дуги на зроблених трафаретах. Шостий тиждень Художнє-технічне конструювання та оформлення власних проектів. Виставлення проектів на блогах щодо аналізу та висловлення до оформлення проектів. Сьомий тиждень Презентація та оцінювання проектів учнів[10]. Спільна робота (обговорення ) учнями результатів їхньої діяльності та здійснення само та взаємооцінки (роль вчителя, як оцінюючого мінімізована). Подальша робота. Матеріали створені учнями використовуються як творчі персональні виставки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Яланська Ольга Леонидівна

Фах, навчальний предмет

основи здоров'я

Навчальний заклад

Донецька спеціалізована школа №11

Місто\село, район, область

Донецьк, вул.Шекспіра,11-а

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17-22.09.2012р.

Місце проведення тренінгу

Донецька спеціалізована школа №11

Тренери

Рибалко Тетяна Василівна