"Математика у ландшафтному дизайні"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Математика у ландшафтному дизайні

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

7-й клас
АЛГЕБРА
Розділ 4. ФУНКЦІЇ Тема 5.Графік функції
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
Роділ 2.Культурно-просторове середовище людини Тема 1.Природне і культурне середовище людини
Дотичні: ТЕХНОЛОГІЇ

Вік учнів, клас

7 клас, 13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Це проект з алгебри та образотворчого мистецтва для 7 класу. Буде реалізований під час вивчення розділу алгебри «Функції» та теми з образотворчого мистецтва «Культурно-просторове середовище людини» . Під час впровадження проекту учні розв'язують вправи ,що передбачають побудову графіка функції, які формують уявлення про функцію як математичну модель реальних процесів; знайомляться із ландшафтним дизайном;учні вчаться: розпізнавати специфіку природно-ландшафтного середовища людини, зображувати ескізи природного середовища; спостерігати будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм, проектують та моделюють предметне середовище за допомогою графіка функцій ; досліджують,,визначають та порівнюють природний потенціал свого міста.

Кінцевий продукт: мультимедіа – презентація «Ландшафтний дизайн своїми руками»-гармонія у природному середовищі, взаємозв'язок людини з природою, екологією буде презентовано учням школи під час проведення Дня навколишнього середовища.


План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми
план впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проектної діяльності проводиться актуалізація та оцінка початкових знань учнів, з’ясовується рівень їх готовності до участі у проекті, визначаються навчальні потреби учнів, встановлюються навчальні цілі. Це відбувається за допомогою електронного тесту – готовності, методу «Асоціативний кущ «Математика і краса», вчительської презентації, таблиць «З-Х-Д» та методу «Думаємо - Об’єднуємось - Ділимося». При використанні методу «Асоціативний кущ» використовується Інтерактивна дошка та набір картинок - підказок. Набір картинок - підказок використовується після того, як «кущ» уже сформовано для можливого його доповнення. «Кущ припущень» - це інструмент, який застосовується під час демонстрації презентації вчителя. Він сприяє виникненню інтересу до теми, спонукає учнів до дослідження проблеми, стимулює їх аналізувати наявні знання, допомагає формулювати питання по досліджуваній проблемі, визначати цілі дослідження, висувати гіпотези, розробляти шляхи і способи вирішення проблем. Метод «Думаємо - Об’єднуємось - Ділимося» допомагає об’єднаним у групи учням провести перші обговорення та висунути перші ідеї щодо реалізації проекту.
Впродовж роботи над проектом участь кожного та спільна оцінюється відповідно до попередньо розроблених форм оцінювання різних видів діяльності, за якими відбувається контроль і самоконтроль. «План проекту» допомагає учням оцінити власні досягнення, чи навпаки. Таблиці «З-Х-Д» дають учневі можливість згадати попередні знання, визначити навчальні потреби, поставити навчальні цілі та зрозуміти наскільки вони досягнуті. Зустрічі, консультації допомагають коригувати роботу, планувати наступні кроки, забезпечують зворотній зв’язок. За роботою кожної групи вчитель веде неформальні спостереження, результати яких заносяться до бланку контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Наприкінці учні захищають свій проект та презентують його продукт. Все це оцінюється відповідно до заявлених форм оцінювання. Оцінюються та самооцінюються також знання учнів, отримані під час проекту.


Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Перед початком проекту, за допомогою буклету Метод проектів "Ландшафтний дизайн своїми руками", учитель знайомить учнів та їх батьків з новим методом навчання, пояснює його переваги, пропонує його використання.
Реалізація проекту починається з актуалізації попередніх знань учнів стосовно обраної теми. Учитель за допомогою електронного тесту та асоціативного куща «Математика і краса» допомагає учням згадати попередньо отримані знання з метою подальшого їх використання, з’ясовує рівень готовності учнів.
Наступний крок: оголошення учителем теми проекту та постановка ключового питання. Після оголошення теми, для з’ясування навчальних потреб учнів, вони заповнюють схеми З – Х – Д. Учитель наводить деякі факти, організовує їх обговорення , пропонує зробити висновки, підіймає проблему, пропонує згадати чим ця проблема зумовлена.
Ознайомивши учнів з тематичними питаннями: Як може математика естетично прикрасити життя людини? Що може дати людству поєднання точних та естетичних дисциплін? Як зберегти красу нашої планети, використовуючи набуті людством знання?,використовуючи стратегію «Думаємо - Об’єднуємось – Ділимося», учитель пропонує дітям спочатку обдумати запитання, а потім у парі з іншим учнем обговорити можливі відповіді на нього та представити свої ідеї всьому класу для загального обговорення.
З метою допомогти учням організувати свої попередні знання і висунути нові ідеї щодо реалізації проекту, учитель пропонує обговорити вислів Арістотеля: «Ми с насолодою пізнаємо математику…Вона захоплює нас, неначе квітка лотоса". На цьому етапі використовується метод «Кущ припущень», який спонукає учнів до дослідження проблеми, стимулює аналізувати наявні знання, допомагає формулювати питання по досліджуваній проблемі, викликати інтерес до теми і визначити цілі дослідження, гіпотези, шляхи і способи вирішення проблем.
Ознайомившись зі змістовними питаннями, учні об’єднуються в групи (за бажаннямм (екологи, інженери, дизайнери, архітектори))та обирають назву і емблему, отримують завдання для груп, розподіляють попередньо роз’яснені учителем(елемент профорієнтації) ролі: геологи, екологи, фізики тощо та обв’язки в групі. Кожна група пише власний план впровадження проекту, який повинен відповідати поставленому завданню, містити інформацію про те, що необхідно здійснити до початку виконання проекту, що необхідно здійснити упродовж виконання проекту , що необхідно здійснити наприкінці навчального проекту,хто буде це робити або хто буде допомагати, коли це необхідно зробити?
Також учні визначають, яким буде кінцевий продукт, отримують контрольні списки до цих продуктів та форми оцінювання, обговорюють їх. Отримані форми допоможуть учням моніторити та корегувати свою діяльність.
Учитель коментує незрозумілі моменти, дає пояснення, рекомендації, обговорює та уточнює деталі, надає розклад консультацій, інформацію про додаткові джерела інформації, «Правила роботи за комп’ютером», «План виконання навчального проекту». Також учні отримують приклад учнівської роботи, на який можуть спиратися при виконанні своєї: можуть зробити так само (за шаблоном), можуть використати якісь моменти, можуть взагалі придумати щось своє (творчість), але обов’язкові елементи повинні бути присутні. Учнівська робота повинна відповідати критеріям оцінювання. Кожна група працює за обраним напрямом: 1 – Екологи, 2 – Архітектори, 3 – Дизайнери, 4 -Інженери та презентує свій звіт (проміжний продукт діяльності) класу.
Після цього групи об’єднуються, синтезують отримані дані і створюють кінцевий продукт, який буде презентовано учням школи під час проведення «Дня навколишнього середовища».
Створюючи продукт проекту діти аналізують результат з контрольним списком та формою оцінювання.
У подальшому матеріали створені учнями будуть передані до шкільної бібліотеки для їх подальшого використання у навчанні.
Під час роботи у проекті учні, за допомогою вчителя інформатики та відвідуючи гурток з інформатики, будуть активно використовувати інтернет для пошуку потрібної інформації, організовувати спілкування (блоги, чати де діти діляться своїми знахідками, враженнями та ідеями), обмін, передачу найденої інформації (ел. пошта), анонсування і рекламу кінцевого продукту (сайт школи, власні блоги). Впродовж усього періоду дослідницької діяльності учнів учитель нагадує про етичні та правові питання, пов’язані з доступом та використанням інформації, авторське право, обов’язкове зазначення використаного першоджерела.
Протягом усього часу роботи проекту вчитель веде неформальні спостереження за роботою кожної групи. Результати спостережень заносить у бланки контролю, де зазначаються своєчасність виконання роботи, правильність її виконання, логічність викладення та подання інформації, джерела інформації, творчий підхід, вміння робити висновки, відповідність цілей результатами роботи. Це дозволяє вчасно скоригувати роботу груп в потрібному напрямку і забезпечити зворотний зв'язок.
Також для перевірки якості засвоєння матеріалу учитель використовує електронні та паперові дидактичні матеріали, «Скриньку скарбів».. Проводяться консультації для вирішення питань, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки групи (за потреби) корегують свій план, обов’язки членів команди. Здійснюється само та взаємооцінювання, ведеться щоденник рефлексії. Наприкінці роботи над проектом учні захищають свій проект, демонструють його кінцевий продукт. Робота оцінюється за всіма попередньо наданими формами оцінювання. Завершується проект колективною рефлексією і обговоренням питань: Що вдалося і не вдалося зробити в цьому проекті? Які питання необхідно обговорити, або розкрити в майбутніх роботах?
Для закріплення вивченого та з’ясування рівня засвоєння знань використовується метод «асоціативний кущ», заповнюються таблиці З – Х – Д, для узагальнення та перевірки отриманих знань проводиться підсумкове електронне тестування, після чого оцінюється дослідження в цілому. Загальне оцінювання дослідження проводиться відповідно до форми оцінювання та контрольного списку.

Ландшафтний дизайн своїми руками
Ландшафтний дизайн
Побудова графіків функцій
Тест-готовність

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Стельмах Юлія Едуардівна

Фах, навчальний предмет

учитель математики, учитель ОТМ

Навчальний заклад

Амвросіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
Амвросіївської районної ради Донецької області

Місто\село, район, область

Амвросіївка, Амвросіївський, Донецька

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

08.04.2013-10.04.2013, 17.06.2013-19.06.2013

Місце проведення тренінгу

Амвросіївська загальноосвітня школа |-||| ступенів №6 Амвросіївської районної ради Донецької області

Тренери

Войтенко Алла Василівна