"Кисень"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Зміст

Назва проекту

Кисень

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія.фізика, біологія,інформатика,екологія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Прості речовини. Метали та Неметали

Вік учнів, клас

7 клас. 13 років.

Стислий опис

Проект призначений для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних заходів І-ІІІ ступенів. Назва теми з програми “Прості речовини. Метали та неметали. Оксиген його фізичні і хімічні властивості. Поширеність і колообіг в природі. Використання кисню та його застосування”. Проект буде реалізовуватись паралельно з виконанням основної учбової програми. В межах реалізації проекту учні класу будуть розділені на групи стосовно їх побажань та нахилів, виявлених вході попереднього анкетування. На уроках буде виділено час для представлення продукту діяльності кожної з груп, а на підсумковому уроці з теми буде проведено заключний захист міні проектів кожної групи учнів. Основні види діяльності учнів: робота з інформаційними джерелами з даної теми, підготовка доповідей за обраними темами, добір та розв’язок якісних та розрахункових задач з обраної теми. Продукт діяльності учнів у проекті: презентації доповідей за темами: “Невідомий озон” ,“Колообіг кисню в природі. Біологічна роль кисню ”, “Поетичні рядки де йдеться мова про вогонь та горіння ”,“Як зберегти вміст кисню в атмосфері на колишньому рівні ?”, “Скласти та розв'язати задачи з даної теми ” ,“Скласти сенкени до нових термінів ”,“Запропонувати пам’ятку - попередження пожежищ ”.

Повний План вивчення теми

План реалізації проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Збагатити знання учнів, виробити вміння і навички, сформувати репродуктивну, пошукову діяльність (навчаться використовувати ІКТ для переконливого демонстрування результатів своїх досліджень). Вдосконалити навички добору, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей про кисень і Оксиген. Отримають навички роботи з Інтернет ресурсами та сформують навички Інтернет культури.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

До початку вивчення теми: учитель знайомить учнів та їх батьків з методом проектів,отримує дозвіл від батьків та учнів на використання їх проектів та особистих даних. Акцентує увагу на в життєву необхідність оволодіння навичками проектної діяльності, проводить діагностичний моніторинг ] учбових знань та вмінь учнів та переконатись, що учні: мають навички застосування математичних знань у дослідженнях та розв’язку хімічних задач; мають знання стосовно правил проведення експерименту та норм безпеки життєдіяльності підчас проведення дослідів, мають початкові комп’ютерні навички (відкриття та збереження документів, завантаження програм, оформлення дослідження, пошук інформації в мережі Інтернет).На основі даних діагностичного анкетування , враховуючи нахили дітей і їх типи інтелекту( логіко-математичного, мовного, просторового, природничо-натуралістичного) створюємо декілька груп.
Урок 1
Демонстрація вступної презентаці для учнів.Складання куща та схеми ЗХД. Уточнюється склад створених груп. Проводиться «мозковий штурм» у створених групах та проводиться обговорення з класом наступних запитань: • За яким принципом речовини відносять до простих?
• На які дві групи поділяють прості речовини?
• Наведіть приклади металів і неметалів.
• За якими ознаками можна відрізнити метали від неметалів?
• Дайте визначення хімічному елементу.
• В яких формах існують хімічні елементи?
• В чому полягає різниця між поняттями «прості речовини» та «хімічний елемент»?
Відбувається вибір тем для учнівських проектів.
Урок 2
Проведення захисту міні проекту за темою « Невідомий озон». Проведення діагностичного опитування учнів «ЗХД схема роботи над проектом». Оцінюваннярезультатів міні проекту. Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами.
Урок 3-4
Проводиться консультативна робота з учнями по їх роботі над проектом, роздача довідкових матеріалів по використанню ІКТ для роботи над своїми міні проектами. Демонстрація презентацій вчителя «Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу»,«Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення», як приклад оформлення презентації міні проекту.
Урок 5-6
Проведення захисту міні проектів за темою «Як зберегти вміст кисню в атмосфері на колишньому рівні?». «Скласти та розв'язати задачи з даної теми». Проведення діагностичного опитування учнів «ЗХД схема роботи над проектом». Оцінювання результатів міні проектів.
Урок № 7
Презентація міні проектів: « Колообіг кисню в природі. Біологічна роль кисню», «Поетичні рядки де йдеться мова про вогонь та горіння », «Скласти сенкени до нових термінів», «Запропонувати пам'ятку – попередження пожежищ» Оцінювання результатів міні проектів.
У класі знову проводиться обговорення Ключового запитання.
Проведення підсумкового опитування учнів «Підсумкова ЗХД схема».

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Федорівна Прасолова

Фах, навчальний предмет

вчитель хімії та біології, хімія

Навчальний заклад

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 з профільним навчанням.

Місто\село, район, область

м.Краматорськ, Донецька область

Контактні дані

prasolova8@gmail.com.

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.08.12 - 18.08.12

Місце провведення тренінгу

м.Краматорськ

Тренери

Андрій Миколайович Лук’яненко